Contact
  1. Bewaking en begeleiding van herstel voedingstoestand bij kinderen met een eetstoornis

In de afgelopen jaren, mogelijk getriggerd door de coronapandemie, is er landelijk een flinke toename van jongeren met eetstoornis-problematiek. Het herkennen van een eetstoornis is niet altijd eenvoudig en eenmaal herkend is het ook niet makkelijk om het juiste hulpaanbod te vinden.

Prognose

De prognose van een eetstoornis hangt samen met de snelheid van herstel van een gezonde voedingstoestand. Om hierin geen tijd te verliezen willen we bij alle huisartsen in het adherentiegebied van Isala onder de aandacht brengen dat er in Isala een aantal kinderartsen werkt dat deze somatische begeleiding, samen met een diëtist, biedt.
We bieden patiënten begeleiding in de vorm van educatie (ook aan ouders), monitoring (gewicht, vitale parameters, bloedonderzoek) en onderhouden actief contact met behandelaren in de GGZ die met deze problematiek uit de voeten kunnen.

Polikliniek Kindergeneeskunde

Via deze weg zouden we alle huisartsen (en diëtisten) in de regio willen oproepen patiënten met een eetstoornis laagdrempelig te verwijzen naar de polikliniek kindergeneeskunde parallel aan een verwijzing naar de specialistische GGZ.
Enkele tips voor de verwijzing, om triage te kunnen doen op de casuïstiek hebben we nodig:

  • recent gewichtsbeloop;
  • polsfrequentie (vanwege eventuele bradycardie);
  • bloeddruk;
  • omschrijving van actuele intake situatie.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de poli kindergeneeskunde via kindergeneeskunde@isala.nl