Contact
  1. Dienstverlening buitenterrein Zwolle verder verbeteren

Isala wil graag weten hoe de dienstverlening op het buitenterrein in Zwolle verder verbeterd kan worden, met name voor het grote parkeerterrein (P1) bij de hoofdingang en de parkeergarage (P3). Uit onderzoek onder het Klantenpanel blijkt dat aan de meeste behoeften voor het buitenterrein wordt voldaan. Er zijn ook knelpunten en verbeteringen naar voren gekomen.

Parkeerplaats van Isala Zwolle

De vragenlijst is door 66% van het klantenpanel ingevuld. De grootste knelpunten zitten in de parkeermogelijkheden en de inrichting van het parkeerterrein. Verder kunnen er verbeteringen doorgevoerd worden in de aanwezige voorzieningen.

Website

Eén derde van de deelnemers bezoekt de website van Isala voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek. Op de website vindt 92% de informatie volledig. De anderen missen onder andere informatie over het parkeerterrein, het eigen dossier en (contact)informatie over poliklinieken/specialisten.

Auto

Van de patiënten en bezoekers komt 89% met de auto naar Isala. Hiervan kan 69% gemakkelijk een parkeerplaats vinden. De anderen hebben problemen met het vinden van een (invalide) parkeerplaats door drukte, voornamelijk ’s morgens en tijdens de bezoektijden. Het verlaten van het parkeerterrein is voor 83% geen probleem.

Parkeerservice

54% geeft aan geen gebruik te willen maken van een parkeerservice, waarbij iemands auto tegen betaling wordt geparkeerd. 32% twijfelt en 14% geeft aan hiervan gebruik te willen maken. Het gros (80%) is bereid 5 euro incl. parkeerkosten te betalen. Een kleine meerderheid geeft aan 7,50 (11%) of 10 euro (9%) te willen betalen.

Betaalautomaten

Driekwart van de geënquêteerden vindt de betaalautomaten op de goede plaats staan. Het andere kwart laat weten het aantal betaalautomaten te weinig te vinden, heeft ze liever verspreid staan over het terrein en vindt het onderdak bij slecht weer niet voldoende. 85% vindt de betaalautomaten gebruiksvriendelijk en twee derde vindt duidelijk vermeld waar de betaalautomaten staan.

Fiets

Van de bezoekers maakt 38% wel eens gebruik van de fiets om naar Isala te komen. Hiervan weet 97% waar de fiets geparkeerd kan worden. Er is niet altijd voldoende ruimte in de fietsenstalling, 45% geeft dit aan. Dat de fiets elektrisch opgeladen moet kunnen worden vindt 3%.

Brommer of motor

Slechts 1% komt met de brommer of scooter naar Isala. Hiervan weet 75% waar het voertuig gestald moet worden. Dit is opvallend minder dan bij de fiets. Hetzelfde percentage geeft aan dat er voldoende plek is. Ook met de motor komt slecht 1% van de patiënten en bezoekers naar Isala. Eén derde weet waar de motor geparkeerd kan worden. Motorrijders zijn tevreden over de betaalautomaat.

Voorzieningen

21% van de automobilisten maakt gebruik van de voorzieningen op het parkeerterrein (rolstoelen en pendelbus). Hiervan vindt 79% het nuttige voorzieningen, er zijn echter wel punten die verbeterd kunnen worden. Zo is het niet altijd duidelijk wanneer de shuttlebus komt en kan er bij de rolstoelen alleen met €2 euro betaald worden. 95% van de bezoekers geeft aan op het terrein goed de weg te kunnen vinden.

Groenvoorziening en bankjes

86% van de bezoekers vind de groenvoorziening bijdragen aan een positieve uitstraling. Wel wordt aangegeven dat er meer groen op het parkeerterrein kan en dat de vijver niet goed onderhouden wordt. De bankjes worden door 40% van de respondenten gebruikt. Er zijn geen aanvullende behoeften met betrekking tot de bankjes.

Aanbevelingen en verbeterpunten

Met de aanbevelingen die naar voren zijn gekomen na deze vragenlijst gaat Isala aan de slag. Naast dit klantenpanel is ook onderzoek gedaan bij andere ziekenhuizen en met diverse experts gesproken. Van dat alles wordt een advies gemaakt en worden aanbevelingen gedaan. Het zal niet mogelijk worden om in alle aanbevelingen te voorzien. Kleine aanpassingen zoals de website kunnen snel aangepast worden. Grotere aanpassingen, zoals de inrichting van het parkeerterrein, worden meegenomen bij een eventuele herinrichting of toekomstig onderhoud.

Dank voor uw medewerking aan het onderzoek.

Word ook lid van het Klantenpanel, denk mee!
Wilt u in het vervolg ook meedenken met Isala? Geef u op voor het Klantenpanel!

Gerelateerd nieuws