Contact
  1. Onderzoek naar informatiebehoefte rondom afspraak ziekenhuis

Het Isala klantenpanel heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte rondom het ziekenhuisbezoek, van afspraak maken, de behandeling tot de nazorg. Aan het onderzoek namen 1300 mensen deel.

Persoon achter laptop

Patiënten willen graag via e-mail geïnformeerd worden over de afspraak, ingreep/behandeling en de eventuele nazorg. Voor vragen wil bijna een meerderheid deze telefonische kunnen stellen. Als het gaat over de voorbereiding voor een behandeling/onderzoek of de controle achteraf gaat de voorkeur uit naar een persoonlijk consult die fysiek plaatsvindt.

Afspraak maken en herinnering

Bij het maken van een afspraak geven de meeste mensen aan dit zelf te willen doen. 33% wil zelf via MijnIsala digitaal een afspraak maken, 22% wil hiervoor kunnen bellen. 15% wil gebeld worden en 31% wil dat er een afspraak voor hem of haar gemaakt wordt en dat ze thuis een brief ontvangen met de tijd en datum. De afspraakbevestiging ontvangt het merendeel (69%) het liefst via e-mail. De ander opties post, sms, of MijnIsala hebben een score tussen de 8% en 12%. 95% van alle respondenten wil graag een afspraakherinnering ontvangen, 47% via de mail en 46% via een sms.

Inhoud van de afspraak

Naast de afspraakbevestiging vinden de respondenten het prettig om ook informatie te ontvangen over: met wie u een afspraak heeft, op welke verdieping en afdeling u moet zijn, of de afspraak onder eigen risico valt, hoeveel mensen er mee mogen naar de afspraak, de locatie en parkeermogelijkheden bij het ziekenhuis en als laatste de routebeschrijving naar de juiste afdeling.

88% wil graag na afloop een samenvatting ontvangen. 61% van de respondenten die een samenvatting wil zou dat graag via de mail willen ontvangen, 29% via MijnIsala en 8% via de post. De andere opties, sms en BeterDichtbij hadden 2% en 1%.

Informatie over behandeling en onderzoek

Patiënten hebben behoefte aan informatie over de behandeling en/of het onderzoek. De meeste mensen (73%) wil het liefst via een persoonlijk consult worden geïnformeerd. De ander opties zijn digitaal consult (10%), informatievideo’s (7%) en de informatiefolders (10%). Na het onderzoek zijn de resultaten niet altijd direct beschikbaar. De respondenten willen met 49% de uitslag dan telefonische te horen krijgen, 10% via een digitaal consult, 24% via de email, 15% in MijnIsala en 1% via BeterDichtbij. Patiënten gaven ook aan alle informatie te willen ontvangen die van toepassing is op de behandeling en of het onderzoek.

Vraagbehoefte na consult

Het kan zijn dat de patiënt na het consult nog meer vragen heeft. Daarom hebben we ook gevraagd of u deze digitaal wil kunnen stellen binnen 48 uur. 60% heeft hier behoefte aan, 29% misschien. 77% van de respondenten geeft aan dat de vraag binnen 36 uur beantwoord moet zijn en enkel 19% stemt in met 48 uur.

Naast de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen na een ingreep, willen de respondenten graag de volgende informatie ontvangen: medicatie informatiefolder, op welke klachten en symptomen u moet letten, wanneer u de dagelijkst activiteiten weer kunt hervatten, mogelijke dieetrestricties, verslag over hoe uw ingreep is gegaan, nazorg van een eventuele wond, de volgende stappen in uw herstelproces, waar u als nodig extra hulp kunt regelen. Deze informatie wil 64% via de mail ontvangen.

Wachttijd voor afspraak

De wachttijden binnen het ziekenhuis zijn per afdeling verschillend. Wij hebben gevraagd of 20 minuten acceptabel is, 69% vindt van wel, 16% vindt van niet en 15% twijfelt. 85% wil wel graag op de hoogte gehouden worden van de wachttijd in het ziekenhuis, bijvoorbeeld via schermen.

Isala klantenpanel

Meedenken over ontwikkelingen binnen Isala? Leden van het Isala klantenpanel ontvangen 6-8 keer per jaar een vragenlijst over actuele onderwerpen. Word ook lid en meld u aan voor het klantenpanel

Gerelateerd nieuws