Contact
  1. Druppelbril geeft oogpatiënt meer vrijheid

Patiënten die een staaroperatie ondergaan, moeten wekenlang hun ogen druppelen. De groep die dat zelf niet kon, kreeg drie keer daags hulp van de thuiszorg. Dat beperkte patiënten in hun vrijheid en was belastend voor de (schaarse) thuiszorgmedewerkers. Dankzij de inzet van zogeheten druppelbril kunnen de meeste staarpatiënten de druppels nu zelf eenvoudig en veilig toedienen. ‘De druppelbril heeft voor iedereen meerwaarde’, vertelt Gery Laarman, hoofd van de polikliniek Oogheelkunde in Isala.

druppelbril

De druppelbril is een eenvoudig maar uiterst doeltreffend hulpmiddel en bestaat al langer. De twee brilglazen bevatten elk drie gaatjes waarin verschillende flesjes met oogdruppels kunnen worden geklikt. Vervolgens buigt de patiënt het hoofd achterover totdat het doseerflesje zich precies boven het oog bevindt. Met de ene hand houdt de patiënt het oog open, met de andere hand knijpt hij/zij in het doseerflesje.

Rol apothekers

De apothekers spelen een belangrijke rol in dit ‘druppeltraject’. Zij verstrekken namelijk zowel de oogdruppels aan de patiënt als de bijbehorende instructie. ‘Op deze manier bevorderen we de zelfredzaamheid van de patiënt en ontlasten we de thuiszorg. Ik vind het waardevol om daar een bijdrage aan te kunnen leveren’, verduidelijkt de Zwolse apotheker Emiel van der Pijl. ‘Deze mooie service onderstreept dat apothekers veel meer doen dan pillen over de balie schuiven.’

Voordelen

De introductie van de druppelbril biedt veel voordelen. ‘Ten eerste hoeft de patiënt niet drie keer per dag op de thuiszorg te wachten. De druppelbril geeft hun veel meer bewegingsruimte’, schetst Nicolette Schouten, wijkverpleegkundige en verpleegkundig adviseur passende zorg bij Icare Verpleging en Verzorging. Verder leidt de druppelbril tot een kwaliteitsimpuls. ‘Uit onderzoek blijkt dat druppelen mét bril effectiever is dan zonder.’
Daarnaast geeft dit hulpmiddel thuiszorgmedewerkers meer lucht. ‘Staarpatiënten moeten drie keer per dag op een vast tijdstip gedruppeld worden, dat vraagt heel veel van onze capaciteit. De tijd die die we met de druppelbril besparen, kunnen we nu aan andere cliënten besteden’, vertelt Nicolette.

Samenwerking

De introductie van de druppelbril in de regio Zwolle is het resultaat van goede ketenzorg. ‘Isala, wijkverpleging én de openbare apothekers hebben de handen ineengeslagen. Deze unieke samenwerking is een mooi voorbeeld van passende zorg, oftewel de juiste zorg op de juiste plek’, benadrukken Gery en Nicolette. ‘Hierdoor krijgen onze cliënten nu en in de toekomst de zorg die ze nodig hebben.’
De samenwerking blijft niet beperkt tot de werkgroep, vertelt Emiel van der Pijl. ‘Sinds dit project neem ik sneller contact op met de thuiszorg in deze regio. De drempel om iets af te stemmen is nog lager geworden. Dat kortere lijntje zou ik graag willen behouden.’

Vervolg

De Zwolse apotheker sluit een vervolg niet uit. ‘Patiënten met droge ogen of een verhoogde oogboldruk (glaucoom) kunnen eveneens baat hebben bij de druppelbril.’ Dat is veel meer dan een druppel op een gloeiende plaat. ‘In Nederland kampen bijna 1 miljoen mensen met droge ogen of glaucoom. Als je ervan uitgaat dat zij vaak meerdere keren per dag moeten druppelen, is daar nog veel winst te behalen’, verwacht Emiel. ‘Voor patiënten met staar hebben we nu een mooie basis gelegd, laten we daar samen op voortborduren.’

Meer informatie

Lees meer informatie over Oogheelkunde.