Contact
  1. IJsselheem neemt coronapatiënten over van Isala

Revalidatiecentrum IJsselheem in Zwolle neemt coronapatiënten over van Isala, zodat er in het ziekenhuis voldoende plek blijft. Internist-infectioloog Jolande Bouwhuis: ‘Omdat we onder hetzelfde dak zitten, is zo’n overdracht relatief snel geregeld.’

Lucie van Iersel en Jolande Bouwhuis

‘We zagen het aantal coronapatiënten in de eerste golf behoorlijk toenemen’, vervolgt zij. ‘Het werd al snel duidelijk dat we iets moesten doen aan een snellere doorstroom.’ Coronapatiënten uit het ziekenhuis werden eerst verdeeld onder verschillende verpleeghuizen en revalidatiecentra. Ook IJsselheem opende een speciale afdeling voor deze patiënten.

Lucie van Iersel is specialist Ouderengeneeskunde bij het revalidatiecentrum: ‘Toen de tweede golf er aan zat te komen, is er in de regio afgestemd over de beste werkwijze met onder anderen Isala en huisartsen. Iedereen was het eens dat het efficiënter zou zijn om deze specifieke zorg te concentreren op één plek. Omdat IJsselheem onder hetzelfde dak zit als het ziekenhuis, is er geen transport van bijvoorbeeld ambulance nodig. Daarom besloten we met elkaar dat IJsselheem als enige revalidatiecentrum de zorg voor de coronapatiënten voor haar rekening zou nemen.’

Onder één dak

‘Die werkwijze is een succes’, vertelt Jolande. ‘We hebben een wekelijks overleg in het OMT (het outbreak management team), waar artsen van Isala, IJsselheem en huisartsen uit de regio aan meedoen. Hierin bespreken we het aantal patiënten, de beschikbare capaciteit en wat er medisch nodig is voor patiënten. Extra fijn is dat we als IJsselheem en Isala onder één dak zitten. Als een patiënt sterk genoeg om voor revalidatie naar het verpleeghuis te gaan, dan is dat relatief snel geregeld. Voor patiënten is dit ook heel prettig, voor hen betekent dit echt een stap vooruit.’  

Het is een efficiënte maar ook veilige manier van werken, verzekert Jolande. ‘Natuurlijk, het is crisistijd. We moeten er echt voor zorgen dat er voldoende plek blijft in het ziekenhuis. Maar een patiënt overdragen als dit nog niet kan, gebeurt niet. Je kunt het zien als een versneld ontslag uit het ziekenhuis. Het blijft dus altijd veilige zorg, en dichtbij het ziekenhuis.’

Lucie knikt: ‘We weten dat coronapatiënten met wie het goed lijkt te gaan, toch ineens snel achteruit kunnen gaan. Als het nodig is kunnen artsen van Isala de patiënt op de revalidatieafdeling beoordelen. Soms moet iemand toch terug naar het ziekenhuis, maar vaak is er met extra zorg in IJsselheem ook veel mogelijk.’ Jolande: ‘Nog een voordeel van het onder één dak verblijven is dat de infectiepreventie door één en dezelfde afdeling wordt geregeld. Maatregelen op het gebied van quarantaine en hygiëne zijn gelijk en dat maakt het voor patiënten ook makkelijker.’

Revalideren

‘Als patiënten hier zijn opgenomen, gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de revalidatie. Om dit goed te begeleiden is er een gespecialiseerd behandelteam. Vaak is er sprake van verminderde energie en conditie. Dit merk je bijvoorbeeld aan het feit dat veel patiënten slikproblemen en moeite hebben met eten en drinken. In het verdere herstel zijn het verbeteren van de conditie en de zelfredzaamheid belangrijk. Ook is er aandacht voor de geestelijke verwerking, want het is ingrijpend om corona door te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan begeleiding door de geestelijk verzorger of psycholoog.’

Na de coronacrisis is corona zelf nog niet weg, voorspelt Jolande. ‘Samenwerking op dat gebied blijft dus belangrijk. We hebben elkaars werkwijze door deze periode inmiddels goed leren kennen. Dat kan ons wellicht ook op andere vlakken versterken.’

Meer informatie?

Hier leest u meer over revalidatie.

Gerelateerd nieuws