Contact
  1. 'Je hebt meer tijd en ruimte om naar iemand te luisteren'

“Goedemiddag mevrouw De Vries. Met Sabine, verpleegkundige van het Medisch Coördinatie Bureau van Isala…Ik bel even om te vragen hoe het met u gaat.” Het is dinsdagochtend en verpleegkundige Sabine Tan is begonnen met haar belrondje naar CVA-patiënten (herseninfarct of beroerte) die weer thuis zijn.

Connected care verpleegkundigen Teske Nagelmaeker, Sabine Tan en Hermien Trenning achter de computer

“Wat fijn dat het zo goed met u gaat. En de Thuismeten-app, lukt het daarmee? U vult de vragenlijst samen met uw man in? Kijk, wat goed. Ik zie in de app ook dat u vragen had over leefstijl. Heeft u wat gehad aan de informatie die u heeft gekregen?” ‘Het gaat de goede kant op met mevrouw’, stelt Sabine na afloop van het gesprek tevreden vast. ‘Zij heeft bijna geen klachten meer, alleen de vermoeidheid speelt haar af en toe nog parten.’ Van verpleegkundige op een verpleegafdeling naar verpleegkundige van een virtuele afdeling. Sabine’s huidige werkplek bestaat uit een telefoon, een computer en drie schermen. Bij de patiënten thuis zijn diverse medisch apparaten aanwezig om bepaalde waardes te meten, bijvoorbeeld een saturatiemeter en een bloeddrukmeter. ‘Deze nieuwe vorm van zorg is wezenlijk anders’, knikt Sabine. ‘Ik dacht dat ik het werk in de kliniek daarom erg zou gaan missen, maar dat is helemaal niet zo.’

Goed luisteren

Het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) ondersteunt in medisch specialistische zorg bij mensen thuis en bestond 1 november 2022 één jaar. Sabine: ‘Hiervoor was ik verpleegkundige op een afdeling voor hartpatiënten. Vooral fysiek vond ik dat zwaar en al helemaal in combinatie met het gezinsleven. Toen ik hoorde dat ze bij het MCB verpleegkundigen zochten, besloot ik te solliciteren. Sinds ik deze functie heb, merk ik dat ik tot veel meer kom.’ Collega Teske Nagelmaeker ervaart hetzelfde: ‘Je staat dan misschien niet meer bij de patiënt aan bed, maar je hebt meer tijd en ruimte om naar iemand te luisteren. Dat is voor ons als zorgprofessional echt een meerwaarde.’ ‘Je leert in deze rol een andere klinische blik te gebruiken’, vervolgt Sabine. ‘Naast het interpreteren van de vitale waardes die binnenkomen via de Thuismeten app, moet je goed luisteren hoe iemand klinkt. En de juiste vragen stellen. Is iemand bijvoorbeeld buiten adem en zit hij of zij al een langere tijd stil, dan kan dat belangrijke informatie zijn.’

Begeleiding en coördinatie klinische zorg thuis

Het CVA zorgpad is één van de in totaal acht zorgpaden waar het MCB in ondersteunt. Sabine: ‘Hiermee sparen wij twee consulten uit voor de specialistisch verpleegkundigen op de polikliniek. We coachen deze patiënten en monitoren hoe het met ze gaat, onder meer via de Thuismeten-app. Mocht het niet goed gaan of wil iemand toch graag een afspraak op de polikliniek, dan kan dit alsnog in overleg met de verpleegkundig specialist.’

Terwijl Sabine een nieuwe patiënt belt, leest Teske hoe het gaat met twee patiënten die deelnemen aan de thuisbehandeling Hyperemesis Gravidarum (oftewel zwangerschapsbraken). ‘Ons werk bestaat niet alleen maar uit het monitoren van patiënten’, legt zij uit. ‘In het zorgpad Hyperemesis is onze rol vooral coördinerend. We regelen alles rondom de zorg, zoals het infuus en de medicatie en leggen contact met de thuiszorg, die twee keer per dag bij deze patiënten langsgaat. De gynaecoloog van Isala belt gedurende de thuisbehandeling dagelijks met deze patiënten om te informeren hoe het met ze gaat. Heel fijn dat deze vorm van klinische zorg nu thuis mogelijk is. Voorheen werden deze toekomstige moeders namelijk enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.’ 

Al lerende bijstellen

Verpleegkundige José Hunneman coördineert de nieuwe aanvragen voor het zorgpad OPAT, oftewel Antibiotica IV (intraveneus) thuis. Hiervoor komen patiënten van de afdeling Orthopedie in aanmerking die vanwege een infectie een langdurige IV- behandeling met antibiotica nodig hebben. José: ‘Weinig mensen weten dat wij ons naast begeleiding en het regelen van zorg, minstens zoveel bezighouden met de ontwikkeling van de zorgpaden. We beschrijven werkprocessen, protocollen en zitten in projectgroepen om de afstemming met bijvoorbeeld thuiszorg steeds beter te krijgen.’

 De komende maanden staan in het teken van het verder optimaliseren van bestaande zorgpaden en het opnemen van nieuwe zorgpaden. Teske: ‘Er is nog zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld door enerzijds meer zorg te centraliseren en anderzijds meer samen te werken in de regio. Ik denk dat we over een paar jaar een grote afdeling zijn met een faciliterende rol in netwerkzorg en hybride teams. Feit is dat dit een beweging is die niet meer te stoppen is. Het is de zorg van de toekomst en het is bijzonder om daar deel van te mogen uitmaken.’