Contact
  1. Kant-en-klare spuiten verhogen veiligheid medicatie

Patiënten in Isala die medicatie nodig hebben krijgen dat steeds vaker uit kant-en-klare steriele spuiten. Deze innovatieve medicatiespuiten, die Isala als enige ziekenhuis in Nederland produceert, bieden veel voordelen. Medicatie wordt veiliger, langer houdbaar én verpleegkundigen houden meer tijd over voor de patiëntenzorg.

Ziekenhuisapotheker Karin Larmené

De toekomst

Het gebruik van houdbare steriele spuiten verhoogt de medicatieveiligheid, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek*. “Vooraf gevulde, houdbare spuiten zijn de toekomst”, voorziet Karin Larmené, ziekenhuisapotheker in Isala. “Medicatie uit een ampul of flacon moet opgelost, verdund of opgetrokken worden, voordat deze aan de patiënt toegediend wordt. Daarbij bestaat het risico op besmetting of rekenfouten. Deze risico’s zijn er niet als de houdbare spuiten uit de afdelingsvoorraad gepakt kunnen worden. En, ook belangrijk gezien de werkdruk in de zorg, het scheelt verpleegkundigen tijd. Tijd die ze extra kunnen besteden aan de patiënten!”

Innovatieve en duurzame oplossing

Isala loopt voorop in de ontwikkeling van de duurzame medicatiespuiten. De steriele spuiten zijn tot een jaar houdbaar, gewoon bij kamertemperatuur, en voorkomen verspilling van medicatie. De apotheek van het Zwolse ziekenhuis is momenteel nog de enige in Nederland die deze zogeheten Ready To Administer (RTA)-spuiten machinaal vult met medicatie en ze vervolgens steriliseert. De spuiten worden op vrijwel alle verpleegafdelingen van Isala gebruikt, maar vooral op de IC en de OK. Het assortiment bestaat inmiddels uit zo’n 20 verschillende spuiten en wordt ieder jaar in overleg met de afnemers uitgebreid.

Belangstelling

Er is al veel belangstelling om de spuiten in te voeren, al vormen de schijnbaar hogere kosten soms een belemmering, ervaart Larmené: “Uit een recente kostenanalyse(**) blijkt juist dat, ondanks de investeringen die nodig zijn voor de productie, overall een kostenbesparing wordt gerealiseerd. De kwaliteit van de patiëntenzorg wordt verbeterd. Er is minder kans op infecties, met als mogelijk gevolg een kortere ligduur. De kans op microbiële besmetting en mogelijk infectiegevaar is nagenoeg nul. RTA-spuiten geven maximale kwaliteit en veiligheid voor de patiënt.”

Doorlevering

Deze houdbare kant-en-klare steriele spuiten zijn nu ook beschikbaar voor collegiale doorlevering. Bent u geïnteresseerd in het assortiment van beschikbare geneesmiddelen neem dan contact op via klinischefarmaciebb@isala.nl

Meer informatie over de steriele spuiten

Onderzoeken

  • * McDowell SE, Mt-Isa S, Ashby D, Ferner RE. Where errors occur in the preparation and administration of intravenous medicines: a systematic review and Bayesian analysis. Qual Saf Health Care. 2010;19(4):341-345.
  • ** K.H.M. Larmené-Beld, J. Touwen- Spronk, J. Luttjeboer, K. Taxis, M.J. Postma. A cost minimization analysis of ready-to-administer pre filled sterilized syringes in a dutch hospital. Submitted for publication in Clinical Therapeutics.
De kant-en-klare spuiten De kant-en-klare spuiten, met op de achtergrond de vulmachine in het lab van Isala.

Gerelateerd nieuws