Contact

Fabricage geneesmiddelen

  1. Fabricage geneesmiddelen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Steriele spuiten

De ziekenhuisapotheek van Isala is een expert in voorraadproductie van voorgevulde kant-en-klare steriele spuiten, ook wel genoemd RTA (ready to administer) spuiten. Isala is koploper in de ontwikkeling van de steriele spuiten. Inmiddels is hier veel kennis en ervaring mee op gedaan. Er is een breed assortiment geneesmiddelen in een kant-en-klare spuit beschikbaar.

We maken deze spuiten voor zowel onze eigen afnemers in Isala als voor andere ziekenhuizen in Nederland. Sinds januari 2021 beschikt de ziekenhuisapotheek over de fabrikantenvergunning. Hiermee kunnen we in opdracht voor farmaceutische bedrijven in binnen-en buitenland batchgewijs kant en klare steriele spuiten bereiden (contract manufacturing).

Moderne productiefaciliteit

De ziekenhuisapotheek van Isala beschikt over een moderne productiefaciliteit voor de bereiding van lang houdbare gesteriliseerde toedieningsgerede medicatiespuiten. Deze innovatieve kant-en-klare spuiten bieden veel voordelen. Medicatie wordt veiliger, langer houdbaar én verpleegkundigen houden meer tijd over voor de patiëntenzorg. In Isala worden de medicatiespuiten op veel verpleegafdelingen gebruikt.

Hoogste standaarden

De ruimte en werkwijzen van het productieproces voldoen aan de eisen voor Good Manufacturing Practice / Goede Manieren van Produceren (GMP) van geneesmiddelen. Hierdoor wordt medicatie bereid volgens de hoogste standaarden. Benieuwd hoe het vullen van de spuiten in zijn werk gaat? Bekijk dan  onderstaande film.

Voordelen kant-en-klare steriele spuiten

  • Medicatieveiligheid: steriel eindproduct, exact juiste hoeveelheid.
  • Kwalitatief excellent: geautomatiseerd en GMP gevalideerd productieproces.
  • Houdbaarheid: minimaal 12 maanden op kamertemperatuur.
  • Kosteneffectief: per saldo goedkoper dan aseptische VTGM, effectievere inkoop en logistiek, reductie personele en investeringskosten en accurater medicatierisicomanagement (*Gefundeerd met wetenschappelijk onderzoek).
  • Duurzaam: minder spillage.
  • Efficiënter, medicatie toedienen kost zorgverleners minder tijd.
  • Spuit compatibel met alle spuiterpompmerken. Superieure COC kunststofspuit, transparant als glas, onbreekbaar, Luer-lock.

Assortiment

Isala is koploper in de ontwikkeling van de steriele spuiten. Inmiddels is hier veel ervaring mee op gedaan en is een breed assortiment geneesmiddelen in een kant-en-klare spuit beschikbaar. Assortiment kan ook op verzoek van de afnemer worden afgestemd. Levering op maat en afspraak.

Benieuwd naar ons assortiment of de mogelijkheden van deze geneesmiddelen? Neem dan contact op via klinischefarmaciebb@isala.nl.

Collegiale doorlevering

De ziekenhuisapotheek voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ 2019-01-IGJ (de Circulaire) en stelt de steriele medicatiespuiten beschikbaar voor collegiale doorlevering. Dat doen we met een niet-commercieel gedreven prijsbeleid, om als ziekenhuisapotheek andere ziekenhuisapotheken hierbij te helpen. U krijgt daarbij persoonlijk én deskundig service.

Fabricage van geneesmiddelen (steriele spuiten)

Sinds januari 2021 beschikt de ziekenhuisapotheek over de fabrikantenvergunning. Hiermee kan de apotheek in opdracht voor farmaceutische bedrijven in binnen- en buitenland kant-en-klare steriele spuiten bereiden in batches. De steriele spuiten worden conform klantspecificatie bereid in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarnaast beschikt de ziekenhuisapotheek over geavanceerde laboratoriumfaciliteiten, die ingezet kunnen worden voor de kwaliteitscontrole en productontwikkeling van geneesmiddelen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat van de klinische farmacie secretariaatklinischefarmacie@isala.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Ervaringen