Contact
  1. ‘Maak suïcidegevoelens bespreekbaar’

In Isala staan we de hele maand september extra stil bij het voorkomen van zelfdoding. Het onderwerp zelfdoding is voor veel mensen lastig zo niet onbespreekbaar. Ook hulpverleners worstelen soms om dit thema bij patiënten en hun naasten aan te roeren. ‘Als je vermoedt dat iemand suïcidale gevoelens heeft, probeer dat dan bespreekbaar te maken’, adviseert Katarina Noorlander, medisch maatschappelijk werker en GGZ agoog.

Portret Katarina Noorlander, medisch maatschappelijk werker en GGZ agoog

‘Benoem wat je ziet en stel de vraag: denk jij aan zelfmoord? Vind je dat moeilijk, neem dan contact op met de consultatieve dienst van de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). De gespecialiseerde verpleegkundigen komen graag langs, maar telefonisch sparren kan natuurlijk ook.’

In haar werk als GGZ agoog komt het onderwerp suïcide regelmatig ter sprake. ‘De meeste patiënten met een psychiatrische achtergrond zijn zeer kwetsbaar. Tijdens elk intakegesprek vraag ik of suïcide een thema in iemands leven is.’ Door taboes te vermijden probeert ze patiënten op hun gemak te stellen. ‘Als patiënten zich vertrouwd bij je voelen, zetten ze de deur op een kier. Pas dan kun je naar binnen.’

Luister en erken

Enige tijd geleden kreeg Katarina een telefoontje van een afdelingsverpleegkundige. Zij maakte zich zorgen om het welzijn van de broer van een patiënt die een zelfmoordpoging had gedaan. ‘Laat ik vooropstellen dat ik het geweldig vind dat iemand aan de bel trekt voor advies of hulp. Dat verdient een groot compliment.’

Na dat telefoontje maakte de GGZ agoog meteen tijd vrij en ging met de man in gesprek. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat eigenlijk? ‘Dat is vooral een kwestie van goed luisteren en de wanhoop erkennen. Oordeel niet en zoek de echte verbinding van mens tot mens. En stel altijd de vraag: wat kan ik voor jou betekenen?’

Marathon

Haar gesprekspartner kampte niet alleen met schuldgevoelens en een mega verantwoordelijkheidsgevoel, hij had ook geen idee hoe het verder moest. ‘In feite liep hij al jaren een marathon en het enige wat hij voor ogen had was de finishlijn. Maar de eindstreep was onbekend en door alleen maar te blijven rennen zou hij zichzelf én het contact met zijn broer verliezen’, schetst Katarina. Zij stelde daarom voor om deze marathon op te knippen in etappes. ‘Van het inlassen van een adempauze en de verzorging van een blaar tot het aanreiken van een waterfles’, verwoordt de GGZ agoog. ‘Oftewel stap voor stap en altijd in het hier en nu. Door overzicht te creëren, kan hij náást zijn broer blijven lopen.’

Voor wat betreft de schuldgevoelens van deze man adviseerde Katarina een vervolgtraject bij een gespecialiseerde therapeut. ‘Als iets buiten mijn eigen expertise ligt, wijs ik de patiënt op het juiste loket. Ik gun iedereen de hulpverlener die hij of zij nodig heeft.’

Geen blauwdruk

In dit voorbeeld koos Katarina voor een traject in etappes en een verwijzing naar een ander loket. Ze benadrukt dat de zorg voor patiënten met suïcidale gedachten en hun naasten niet in beton is gegoten. ‘Er is geen recept of blauwdruk, ieder mens is anders.’ Toch heeft wel een algemeen advies. ‘Benoem als je ziet dat iemand het moeilijk heeft en vraag of je iets voor diegene kunt doen. Creëer rust en ruimte voor een gesprek en maak écht contact. Zorg dat de ander voelt dat je er voor hem of haar bent.’

De GGZ agoog omschrijft zichzelf als gids, die de patiënt de weg wijst. ‘Deze mensen zijn vaak volledig verdwaald en hebben richting nodig.’ Ze ziet zichzelf als een schakel in de lange ketting c.q. patiënt journey. ‘Als ik de patiënt kan verbinden met de volgende schakel, geeft mij dat veel voldoening.’

Denk je aan zelfmoord? Neem (anoniem) contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800 0113. Of chat met de hulpverleners van 113 via de website www.113.nl.

Tips om over zelfmoord te praten

Vermoed je dat iemand in jouw omgeving aan zelfmoord denkt? Dan is het belangrijk dat je er met diegene over praat. Maar misschien vind je zelfmoord geen makkelijk onderwerp. Wat zeg je wel, en wat beter niet? Hieronder enkele tips. 

Hoe begin je een gesprek over zelfmoord?

Probeer eerst aansluiting te vinden. Knoop een gesprekje aan en laat zien dat je je zorgen maakt. Benoem wat je ziet bij de ander. Bijvoorbeeld zo: 
‘Het valt me op dat je je terugtrekt.’ 
‘Ik hoor je vaak zeggen datje het leven te zwaar vindt.’

Kan je zomaar vragen of iemand aan zelfmoord denkt? 

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld zo:
‘Denk je weleens aan zelfmoord?
‘Denk je weleens: Van mij hoeft het niet meer?’
‘Denk je weleens: Zo wil ik niet verder leven?’

Maar vraag het liever niet zo:

‘Je wil toch niet echt dood?’
‘Je gaat toch geen gekke dingen doen?’
‘Weet je wel hoeveel verdriet je mij hiermee doet?’

Volg deze 4 stappen om een goed gesprek te voeren:

Toon je bezorgdheid
Stel de vraag
Luister, toon begrip
Zoek samen hulp

Wat doe je als iemand zegt: ‘Ja, ik denk weleens: van mij hoeft het niet meer’?

Luisteren zonder oordeel
Blijven doorvragen
Begrip tonen voor iemands gevoel
Samen hulp zoeken bij huisarts, psycholoog of 113

Wat kan je beter niet doen?

Het zelf proberen op te lossen
Beloven dat je het geheim houdt
Het alleen dragen; neem iemand in vertrouwen

(Bron: 113 Zelfmoordpreventie)