Contact
  1. Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Isala neemt verschillende maatregelen om goed voor onze patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen. We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich snel opvolgen, waardoor de situatie van dag tot dag verandert.

Bord binnenkomst hal mag ik wel naar binnen

Continuïteit van de zorg

We bekijken elke dag wat nodig is om die goede zorg te kunnen blijven bieden. Dit gebeurt niet vanzelf, dit vraagt een enorme inspanning van al onze medewerkers en om begrip en flexibiliteit van onze patiënten en bezoekers. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om voor alle patiënten de noodzakelijke zorg te bieden.

Informatie over uw afspraak, opname of bezoek

Waar moet ik op letten?

Gerelateerd nieuws