Contact
  1. Max Curfs genomineerd voor Value Based Healthcare Prize

Nog een aantal weken heeft Max Curfs, klinisch embryoloog in het Isala Fertiliteitscentrum, de tijd om zich voor te bereiden. Op 5 november geeft hij namelijk samen met 12 andere genomineerden voor de internationale Value Based Healthcare Prize 2020 een pitch. Het onderwerp: valueinfertility.com. Eerlijke en transparante informatie voor als zwanger worden niet vanzelf gaat.

Portret Max Curfs

‘Natuurlijk ben ik zo trots als een pauw op de nominatie’, zegt Max. ‘Ik zeg expres “we”, want wij doen dit met elkaar in het Fertiliteitscentrum. Ons doel is om vrouwen en koppels die onze hulp vragen om zwanger te worden een eerlijk beeld te geven van de kansen op een zwangerschap. Maar ook om inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun leven en indien nodig hulp te bieden zodat deze beter wordt. Maar liefst een op de zes koppels/vrouwen, hebben een onvervulde kinderwens. Met name het psychisch lijden is groot, maar er wordt maar weinig met anderen over gepraat. Het is vaak een gevoel van schaamte.’

De hele reis

Het dashboard dat in de nabije toekomst een belangrijke rol gaat spelen in de spreekkamer, hebben we “valueinfertility” genoemd, legt Max uit. ‘Wij vullen de database nu met medische gegevens en resultaten. Later gaan wij ook de PROMs (Patient Reported Outcome Measures) toevoegen. Alle gegevens gaan wij valideren en uiteindelijk kunnen wij dankzij “valueinfertility” koppels een eerlijk beeld geven van de hele reis. Dus vanaf het moment dat iemand binnenkomt voor de eerste afspraak, totdat iemand weer weggaat. Met een gezond kind, of zonder kind nadat alles is geprobeerd wat wij zinvol vinden en wat past bij de draagkracht van de patiënt.’

Sneller overstappen

Volgens de richtlijnen worden behandelingen een bepaald aantal keren uitgevoerd voordat overgestapt wordt naar een andere, meer invasieve behandeling. Door medische gegevens te analyseren, viel het Max en zijn team op dat bij een aantal behandelingen de laatste pogingen nauwelijks nog extra zwangerschappen opleverden. En dus dat er eerder overgestapt moet worden op een andere behandeling. Het resultaat: betere medische uitkomsten, met name de tijd die nodig is om tot een zwangerschap te komen tegen lagere kosten, want minder behandelingen.

Vragenlijst

Sinds vorig jaar zomer verzamelt het Isala Fertiliteitscentrum van patiëntenkoppels de PROMs. Voordat de eerste afspraak plaatsvindt, wordt er een vragenlijst toegestuurd om een indruk te krijgen van het psychosociaal welbevinden. Max: ‘De antwoorden worden besproken in de spreekkamer. Wij zoeken nu uit, hoe wij dat het beste kunnen doen. Het is niet zo zeer de bedoeling om een diagnose te gaan stellen en patiënten door te verwijzen naar aanleiding van de antwoorden. Wel om met elkaar in gesprek te gaan en samen te beslissen over wat iemand nodig heeft, over wat voor de patiënt belangrijk is.’ Na een half jaar kregen koppels weer een vragenlijst toegestuurd. Max: ‘Wij merken dat de respons dan lager is. Wat eerste resultaten leveren al interessante inzichten op. Vrouwen lijken bijvoorbeeld wat meer moeite te hebben met de acceptatie. Mannen lijken wat slechter te scoren op sociale hulpeloosheid. Waar ik nu aan werk, is dat wij automatisch een waarschuwing krijgen als uit de antwoorden blijkt dat het echt niet goed gaat met iemand. Zodat wij snel kunnen reageren. Alle data die wij nu verzamelen gaan wij toevoegen aan “valueinfertility”. Zodat wij uiteindelijk niet alleen kunnen aangeven bijvoorbeeld hoe groot de kans is op een zwangerschap maar koppels ook kunnen “waarschuwen” dat het na een half jaar bijvoorbeeld zwaarder wordt. Of dat depressieve gevoelens heel normaal zijn.’

Eerlijke verwachtingen

Valueinfertility wordt nu getest en gevalideerd met een basis hoeveelheid medische gegevens. ‘Kijk’, laat Max zien. ‘Ik kan de leeftijd invoeren, of iemand al eerder zwanger is geweest en ook waar het probleem ligt. Bijvoorbeeld bij de kwaliteit van het sperma van de man. Een grafiek geeft dan aan hoe groot de kans is op een zwangerschap. Zo kunnen wij eerlijke verwachtingen bieden. En helpt waardegedreven zorg ons bij het samen beslissen. Daar ben ik van overtuigd.’  

Realistisch

Max kijkt kritisch naar commerciële fertiliteitsklinieken. ‘Zij schermen met bijzondere en aantrekkelijke cijfers. Zoals dat vijftig procent van de transfers bij ivf slaagt. Als je dat ziet, denk je: “daar moet ik naar toe”. Maar er is een heel traject voordat een embryo bij de vrouw wordt geplaatst. Kom je überhaupt op het punt van de transfer? En stel je neemt als commerciële kliniek niet de gegevens mee van oudere vrouwen en vrouwen met overgewicht, dan is je slagingspercentage ook hoger. Je moet eerlijk en realistisch zijn over het hele traject. Je wordt door de dokter naar ons doorverwezen vanwege een onvervulde kinderwens. En dus moet je eerlijk en transparant zijn over de verwachtingen die patiënten mogen hebben voor de hele patiëntreis.’