Contact
  1. ‘Met een rustig gesprek stellen we de patiënt op z’n gemak’

Een opname op de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft veel impact op kwetsbare ouderen. Er gebeurt veel tegelijk, waardoor de patiënt onrustig of verward kan raken. Als geriatrieverpleegkundige op de SEH van het Isala ziekenhuis is Emmy Klamer gespecialiseerd in de opvang van deze patiënten.

SEH-verpleegkundige Emmy Klamer

Speciale aanpak

Kwetsbare ouderen op de SEH hebben vaak extra aandacht nodig. In het Isala ziekenhuis in Meppel en Zwolle werken verpleegkundigen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. ‘Een ziekenhuisopname maakt veel indruk op oudere patiënten en hun naasten’, legt Emmy uit. ‘Ze komen onverwacht terecht in een hectische omgeving. Tegelijkertijd wordt de patiënt gescreend op kwetsbaarheden als een delier (acute verwardheid), instabiliteit, ondervoeding of onderliggende aandoeningen. Met een rustig gesprek stellen we de patiënt op z’n gemak.’

Rustige benadering

Emmy is samen met haar collega’s continu bezig om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. ‘Een ziekenhuisopname heeft veel impact op iemand, vooral als ze op de SEH terechtkomen. Daar zijn we ons van bewust. Voor ouderen is een kalme benadering daarom belangrijk. We zijn getraind om die rust te nemen en zo te bepalen welke zorg het beste aansluit. Ook betrekken we familieleden of mantelzorgers bij dit gesprek.’

Vergeet-me-nietje

Een geel polsbandje, de bekende gele sokken of een sticker op de deur geven aan dat de zorgprofessional te maken heeft met een kwetsbaar iemand. Een extra stickertje van een vergeet-me-nietje op het polsbandje geeft aan dat de patiënt warrig is of last heeft van geheugenverlies. ‘Zo weten we allemaal hoe we de patiënt moeten benaderen. Met z’n allen maken we de zorg voor de kwetsbare ouderen steeds beter. Ik ben er trots dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.’

Meer informatie

Lees meer over zorg voor kwetsbare ouderen in Isala.

Gerelateerd nieuws