Contact
 1. 8057-Kans op delier

​Volgens uw arts loopt u kans op het ontwikkelen van een delier. In deze folder leggen we u uit wat een delier is en wat u kunt doen om een delier te voorkomen.

Delier

Een delier is een tijdelijke vorm van verwardheid, die soms gepaard gaat met een daling van het bewustzijn.
Als u een delier heeft, bent u niet zo helder als u normaal gesproken bent. Het lijkt alsof de dingen langs u heen gaan, u verkeert in een soort dromerigheid. Als u iets verteld wordt, kunt u dit na korte tijd alweer vergeten zijn. Dit doet u niet bewust.

Tijdelijke verwardheid

Tijdens een delier, laat uw geheugen u in de steek. Dit is een tijdelijke toestand, die weer overgaat.
Met name de dingen die kort geleden zijn gebeurd, weet u niet meer. U weet misschien niet zo goed meer waar u bent, hoe laat het is en wat er staat te gebeuren. Ook kunt u de grip op uzelf en uw omgeving kwijt zijn. Een delier kan u angstig maken. Hierdoor kunt u waakzaam, achterdochtig of zelfs agressief reageren. Het kan ook zijn dat u juist stilletjes en teruggetrokken reageert, terwijl u zich normaal gesproken niet zo gedraagt. Door een delier kunt u de werkelijkheid anders ervaren. U kunt dingen horen en zien die er niet zijn, bijvoorbeeld beestjes of stemmen en geluiden. U ervaart deze dingen alsof ze er echt zijn, waardoor anderen ze niet ‘uit uw hoofd’ kunnen praten.

Oorzaken

Een delier of acute verwardheid kan vele oorzaken hebben. Misschien heeft u wel eens van een alcoholdelier gehoord. Maar ook iemand die nog nooit alcohol heeft gebruikt, kan een delier krijgen. Een delier heeft altijd een onderliggende, lichamelijke oorzaak. Mogelijke oorzaken zijn (grote) operaties, ziekten aan het hart of de longen, ontstekingen, stoornissen in de stofwisseling of hormonen en pijn.
Ook kan een ongeluk (hersenschudding/kneuzing), medicijngebruik (bijvoorbeeld tegen de pijn), stress, angst of te weinig slaap bijdragen aan het ontstaan van de verwardheid. Patiënten die ouder zijn dan zestig jaar hebben een hoger risico om acuut verward te raken.

Welke patiënten hebben een verhoogd risico op een delier?
Een delier kan op elke leeftijd voorkomen maar niet iedereen loopt evenveel kans op het ontwikkelen van een delier. U loopt een groter risico op een delier als u:

 • eerder een delier heeft gehad;
 • al langer bestaande geheugenproblemen/dementie heeft;
 • 24 uur voor opname hulp nodig had bij het wassen en aankleden;
 • problemen heeft met uw zicht of gehoor;
 • veel alcohol, drugs of nicotine gebruikt.

Wat kunt u zelf doen om een delier te voorkomen?

 • Meld aan uw behandelend specialist dat u eerder een delier of een periode van verwardheid heeft doorgemaakt.
 • Meld langer bestaande geheugenproblemen aan uw behandelend specialist.
 • Neem tijdens de opname uw gehoorapparaten (inclusief nieuwe batterijen), bril of andere hulpmiddelen mee.
 • Neem een aantal vertrouwde spullen van thuis mee. Bijvoorbeeld uw horloge, kalender, klokje, foto’s, tijdschrift/boek, muziek, eigen kussen.
 • Neem voldoende kleding mee die u normaal gesproken overdag ook aan heeft.
 • Wijs een contactpersoon aan die in staat is om u te komen bezoeken in het ziekenhuis indien u verward bent.
 • Voor uw naasten geldt: meld veranderd gedrag bij de afdelingsverpleegkundige.

Rooming-in

Soms kan het zinvol zijn om tijdens de opname rooming-in toe te passen. Dit houdt in dat een familielid of naaste buiten bezoektijden en soms ook ‘s nachts aanwezig is bij de patiënt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in de folder Overnachten in het ziekenhuis bij een onrustige, angstige of verwarde patiënt (rooming-in).

Wat doet Isala om een delier te voorkomen?

Verpleegkundigen en specialisten zijn getraind om een delier te herkennen. Als u een verhoogd risico heeft op een delier dan zal de verpleegkundige dit een aantal keer per dag scoren met een observatielijst. Het kan zijn dat de verpleegkundige dan aan u vraagt of u weet welke dag het is, of dat u weet waar u op dat moment bent. Verder zorgen de verpleegkundigen ervoor dat u tijdens de opname genoeg drinkt, u voldoende pijnmedicatie krijgt, de ontlasting goed op gang is, dat u goed op de hoogte bent van dag en tijd en dat rust en activiteit voldoende worden afgewisseld.

Krijgt u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een delier, dan zullen we de onderliggende reden behandelen. Dit wordt meestal in samenspraak gedaan met het team Ouderengeneeskunde.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan staat de verpleegkundige van de afdeling u graag te woord. Ook kunt u bellen met de verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde 088 624 79 40.

Laatst gewijzigd 1 maart 2022 / 8057 / L / P