Contact
  1. Terugkijken op een bijzonder jaar

Vandaag verschijnt Isala’s jaarverslag over afgelopen jaar. ‘Terugkijkend op 2020 was het een jaar waarin we met COVID-19 de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog meemaakten. Een crisis die zich op vele plekken in de samenleving manifesteerde en hier in het ziekenhuis heel zichtbaar werd’, zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann.

Medewerkers Isala met vlaggen op het helicopterplatform

Grote uitdagingen

In ons jaarverslag leest u hoe we deze grote uitdaging aangingen door de crisis aan te pakken met een organisatie waarin iedereen bijsprong. Maar ook door de aanpak die we al hadden, te versnellen. Zo nam zorg via beeldbellen een enorme vlucht. Naast de coronacrisis gingen al ingezette ontwikkelingen gewoon door. De voorbereidingen op de komst van de Gamma Knife, een uniek bestralingstoestel, kwamen goed van de grond, de pilot met slimme pleisters die op afstand de hartslag en ademfrequentie van patiënten thuis in de gaten houdt, ging van start en in Meppel werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Tot slot sloten we het jaar ook financieel af met een positief resultaat van 20 miljoen euro.’

Reserveren voor de onzekere toekomst

Het positieve resultaat zetten we in financieel perspectief. Rekening houdend met de zaken die op ons afkomen in 2021 en 2022 reserveren we een flink stuk voor wat op ons afkomt. Roel Venema, financieel bestuurder Raad van Bestuur: ‘De coronacrisis is niet voorbij zoals we dagelijks ervaren, corona houdt zich niet aan boekjaren. We houden rekening met extra kosten als gevolg van Covid zorg in 2021 en 2022.’ We gaan in 2022 het nieuwe ziekenhuis in Meppel openen, dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast blijven we investeren in nieuwe behandelingen en zien we een behoorlijk digitaliseringsvraagstuk op ons afkomen, waarbij het onduidelijk is waar de financiering vandaan komt. We hebben de financiële buffer dan ook hard nodig voor de komende jaren.’

Verklaring financieel resultaat

Het resultaat over 2020 wordt gedreven door een combinatie van factoren. Door de corona crisis is het jaar ook vanuit financieel perspectief heel anders gelopen dan verwacht. Zo hebben we in 2020 veel plannen en investeringen moet uitstellen of vertragen, hierdoor hebben we minder kosten gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de vervanging van sommige apparatuur en de uitvoering van enkele verbouwingen vertraagd. Dit leidt tijdelijk tot minder kosten en daardoor tot een hoger resultaat. Daarnaast heeft Corona een grote impact gehad op omzet en kosten. Deze effecten zijn gelukkig grotendeels opgevangen in de landelijke vangnet regeling (de continuïteitsbijdrage). Tevens hebben we een aantal eenmalige meevallers gehad, waaronder een aantal afrekeningen met zorgverzekeraars en subsidieverstrekkers uit voorgaande jaren. Daarnaast hebben we in 2020 veel testwerk voor de GGD gedaan. Hier stonden ook forse investeringen in apparatuur tegenover. Tot slot heeft het, al jaren geleden ingezette, kostenbewustzijn in onze organisatie ervoor gezorgd dat we verantwoordelijk en zorgvuldig met onze financiële ruimte zijn om gegaan.

Terug naar de toekomst

Als we straks de derde coronagolf achter ons laten, komen wij geleidelijk weer in ons normale doen. ‘Nog tot ver in 2022 zullen wij bezig zijn met het inhalen van alle uitgestelde zorg. Ik noem dat de vierde golf van deze coronapandemie. Aan het wachten moet een einde komen, ook onze niet covid-patiënten verdienen een goede oplossing. Dat is onze verantwoordelijkheid’, aldus Dillmann.