Contact
  1. Nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De oude bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening werd soms pas na een jaar verstuurd. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel (ZPM).

bankbiljetten

Wat merkt u ervan?

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de GGZ gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen

Goed om te weten

  • Uw behandeling in ons ziekenhuis valt onder de basis zorgverzekering. Wel geldt het (verplicht) eigen risico.
  • Heeft u nog vragen naar aanleiding van uw factuur? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgfacturatie. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 088 624 22 16.