Contact
  1. Onderzoek naar een slimme pleister

Een relatief kleine pleister die iedere twee minuten de hartslag, ademhaling en temperatuur meet van patiënten. Oftewel continue monitoring. Wat heeft de patiënt hieraan? En wat kunnen verpleegkundigen uit al die metingen halen?

Job Leenen, verplegingswetenschapper op de afdeling Chirurgie

Dertig patiënten

Job Leenen, verplegingswetenschapper op de afdeling Chirurgie doet onderzoek. Aan dit eerste onderzoek bij Isala naar deze slimme pleister wil Job dertig patiënten mee laten doen. ‘En dan vooral patiënten die een grote operatie hebben gehad, daardoor meer risico hebben op complicaties en bij wie betere monitoring dus veel zou kunnen opleveren. Inmiddels hebben acht patiënten meegedaan aan het onderzoek. Wanneer wij vragen, zegt iedereen ja. Je voelt de pleister nauwelijks zitten, je wordt continu in de gaten gehouden en het kan zijn dat er wat vaker een verpleegkundige aan je bed staat. Dat vindt niemand een bezwaar.’

Metingen aan bed

Normaal worden ademhaling, hartslag en temperatuur een maal per dag gemeten. En indien nodig vaker natuurlijk. ‘Wij doen tijdens het onderzoek die metingen aan bed ook nog steeds’, vertelt Job. ‘Zodat wij die gegevens kunnen vergelijking met die van de pleister. De metingen van de pleister kunnen wij zien op een smartphone. En ook op een computer. Voor ons als verpleegkundigen is het nu belangrijk om alle gegevens te leren interpreteren. Wat betekenen de metingen? Wanneer moet ik iets doen?’

Longontsteking

Het onderzoek is nog maar net gestart, maar nu al lijkt de continue monitoring bij te dragen aan het eerder signaleren van problemen. Job: ‘Het viel op dat de pols van een patiënt steeds hoger werd. De waarden waren nog niet zo hoog dat je moest ingrijpen, maar omdat we duidelijk zagen dat de pols steeg, hadden wij toch het idee dat er wat aan de hand was. Meneer bleek een longontsteking te ontwikkelen. En doordat hij de pleister droeg, zagen wij dat eerder dan normaal.’

Ademhaling

Wat het gebruik van de pleister nog wel lastig maakt, is het constant meten van de ademhaling. Job: ‘De ademhaling verandert als iemand eet, praat of even naar het toilet loopt. Als de pleister al die metingen door zou geven, zouden wij veel “alarm” meldingen krijgen. Hoe wij daar precies mee om moeten gaan, is één van de doelen van het onderzoek.’

Dicht bij de praktijk

Iedere patiënt die de pleister heeft gedragen, vult een vragenlijst in. Job: ‘Ook verpleegkundigen en artsen vragen wij naar hun ervaringen. Bovendien onderzoeken we of de pleister en het systeem echt goed werkt en of wij inderdaad verslechteringen eerder zien. Dit verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek staat dicht bij de praktijk zodat resultaten snel ingevoerd kunnen worden.’

Toekomst

De slimme pleister heeft zeker toekomst in de zorg verwacht Job. ‘Ook andere ziekenhuizen onderzoeken het gebruik van deze pleister of een andere versie. Ik hoop dat patiënten in de toekomst mogelijk eerder van de IC afkunnen omdat wij ze met de pleister kunnen monitoren. En denk ook aan thuismonitoring. Dat wil ik ook graag uitproberen. Dan houden wij de patiënten eerst nog hier, maar doen wij net alsof zij thuis zijn. Hoe gaan wij dan om met de informatie die wij krijgen uit de metingen? En hoe vaak moet je dan meten?’ Tot slot noemt Job de hoeveelheid data die je gaat verzamelen. ‘Maar liefst 720 metingen per dag. Daar zou je in de toekomst verslechteringen of aandoeningen mee moeten kunnen voorspellen.’

Meer informatie

Meer informatie over de initiatieven van Isala op het gebied van Connected care is te vinden op de site Innovatie & Connected care.

Gerelateerd nieuws