Contact
  1. Patiënten weten MijnIsala te vinden

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om MijnIsala, het digitale patiëntendossier van Isala, zo compleet mogelijk te maken. Dit onder het motto: (bijna) alles doen wij tegenwoordig digitaal en daar hoort het contact met het ziekenhuis ook bij. Maar hoe waarderen onze patiënten MijnIsala? Wij legden de vraag voor aan ons klantenpanel.

Vrouw raadpleegt op laptop MijnIsala

Ruim tachtig procent van de 572 deelnemers aan het onderzoek kent MijnIsala. En driekwart zegt al eens te hebben ingelogd of gaat dat in de toekomst zeker doen. Wie inlogde, keek vooral of de persoonlijke gegevens klopten. Zestig procent gaf via MijnIsala andere zorgverleners toestemming om in het dossier te kijken.

E-consult

Een aantal specialismen in Isala maakt al gebruik van het e-consult via MijnIsala, bijvoorbeeld Nefrologie. De bedoeling is dat meer artsen hier gebruik van maken. Maar liefst 86 procent van de deelnemers wil graag gebruik maken van het e-consult. De patiënten die dit liever niet doen, geven aan een persoonlijker gesprek fijner te vinden. ‘Dat is sneller en de kans op misverstanden is kleiner.’ Naast het e-consult zal MijnIsala in de toekomst ook vaker ingezet worden om patiënten voor te bereiden op onderzoeken of operaties. Maag- darm en Leverziekten zet bijvoorbeeld informatie over  darmonderzoek klaar in MijnIsala. Een goede ontwikkeling vindt men. Drie kwart van de respondenten geeft namelijk aan MijnIsala te willen gebruiken om zich voor te bereiden op een afspraak.

Herhaalrecept

Iets minder mensen (69 procent) zouden gebruiken maken van de mogelijkheid om een herhaalrecept aan te vragen via MijnIsala. Als reden wordt gegeven dat dit vaak al automatisch gaat via de huisarts en de eigen apotheek.

Tevreden

Driekwart vindt de informatie in MijnIsala goed vindbaar en begrijpelijk. Op de vraag hoe tevreden men is over het digitale patiëntendossier geeft dertig procent aan tevreden te zijn, een kleine veertig procent is enigszins tevreden. Slecht één procent is niet tevreden.

Tips

Ook hadden de leden van het klantenpanel een aantal tips voor MijnIsala. Bijvoorbeeld, kunnen röntgenbeelden ook getoond worden. En: vergeet de oudere patiënt niet die misschien wat minder digitaal vaardig is. Daarnaast vinden sommige mensen het portaal er ouderwets uitzien en vindt men het een nadeel dat MijnIsala (nog) niet goed te gebruiken is op de mobiele telefoon.’

Meepraten

Wil jij ook meepraten over Isala en de ontwikkelingen in het ziekenhuis? Meld je dan aan voor ons klantenpanel. 

Gerelateerd nieuws