Contact
  1. Patiëntenportaal MijnIsala biedt per januari realtime gegevens
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala gaat patiënten vanaf 11 januari 2022 realtime inzage bieden in alle gegevens in het medische dossier via MijnIsala. Ook de uitslagen van onderzoeken zijn straks dus via patiëntenportaal in te zien zodra ze bekend zijn. Momenteel worden gegevens nog met een vertraging van 3 tot 7 werkdagen gepubliceerd.

vrouw heeft een tablet vast

Patiëntenportaal MijnIsala biedt per januari realtime gegevens

Voor de volgende gegevens in MijnIsala gaat de vertragingstijd* vervallen:

  • besmetting besmettingsrisico
  • diagnosticeren
  • brieven
  • complicaties
  • resultaten Radiologie, Pathologie, Nucleaire geneeskunde, Microbiologie en Laboratorium

    *Voor alle gegevens geldt dat ze getoond worden zodra ze bekend zijn. In het portaal staat geen informatie over de doorlooptijd van onderzoeksresultaten. Patiënten krijgen geen melding dat er een bericht voor hun klaar staat in MijnIsala.

Voor patiënten van Isala en externe zorgverleners

De realtime inzage in gegevens is beschikbaar voor alle patiënten van Isala en voor patiënten van externe zorgverleners waarbij diagnostische handelingen verrichten moeten worden. Het gaat hierbij om diagnostiek die is aangevraagd door huisartsen en overige zorgverleners in de regio Zwolle en Meppel. Denk daarbij aan verloskundigenpraktijken en verpleeghuizen.

Voordelen

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel voordelen voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Zo kunnen patiënten zich via online inzage vooraf beter op een consult voorbereiden en is het de verwachting dat zij zich meer betrokken voelen bij hun gezondheid en de geleverde zorg. Met de realtime inzage sluit Isala aan bij de landelijke trend waarbij het direct tonen van diagnostiek en correspondentie in het dossier gangbaar is. Ook heeft de Cliëntenraad van Isala geadviseerd de gegevens direct zichtbaar te maken.

Patiënten informeren

In januari zal Isala patiënten informeren over de wijzigingen in MijnIsala via de website en sociale media. De teksten in het portaal worden aangepast. Ook ziet de patiënt bij het openen van de uitslagen een melding over het inzien van onverwachte uitslagen. Wie niet wil, hoeft dan niet te kijken. Aan specialisten van Isala wordt gevraagd om de patiënten te informeren over de realtime inzage en het bespreken van de uitslag, zodat de verwachtingen over het verloop van het proces bij de patiënt helder zijn. Het advies aan de eerste lijn is om dit ook te doen.

Meer informatie

Isala heeft de wijzigingen afgestemd en voorbereid met de huisartsen in het Eerstelijns diagnostisch centrum Meppel overleg tezamen met een afvaardiging van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ). Voor meer informatie kunt u terecht bij Elles de Jong, projectleider proces realtime inzage MijnIsala. Bereikbaar per mail via e.c.de.jong@isala.nl of telefoon 038 4247504.

Gerelateerd nieuws