Contact
  1. Samen op weg naar een groene OK

Het OK-complex is de meest vervuilende afdeling van een ziekenhuis, stelt anesthesioloog Hamid Aslami. Toen hij anderhalf jaar geleden bij Isala aan het werk ging, werd hij overvallen door de disposables op de OK. Hij zette een ‘Green Team’ op om een groene OK te realiseren.

Dokter op OK

Op de foto: Anesthesioloog Hamid Aslami wil duurzamer werken op de OK.

Duurzamer werken op de OK, dat is het doel van Hamid Aslami. Met het Green Team, waar inmiddels meer dan 20 OK medewerkers inzitten, bedenken en evalueren ze elke maand groene acties wat leidt tot minder CO2-uitstoot.

Vaarwel, zijlijn

Als recent voorbeeld noemt de anesthesioloog het infuus. ‘Patiënten op de OK krijgen vaak antibiotica toegediend via het infuus, door middel van een zakje en een zijlijn. Dat zijn allemaal extra plastic verpakkingen die je moet uitpakken om de antibiotica als zijlijn in het infuus te hangen. Nu hebben we ervoor gezorgd dat het medicijn rechtstreeks in het infuus druppelt, zonder zijlijn. Hierdoor heb je al 50% minder infuus-afval dan eerder.’

Celstofmatjes

Een ander voorbeeld zijn de celstofmatjes, die werden altijd op het kussen op de operatietafel gelegd. Nu wordt de opdekdeken over het kussen gelegd, waardoor het matje niet meer nodig is. ´Slim toch? Dat scheelt maandelijks zo´n 2000 matjes´, vertelt Hamid trots.

Dat het Green Team mensen inspireert staat buiten kijf. Inmiddels zijn er 15 teams verspreid door heel Isala, die zich bezig houden met verduurzaming. Twee keer per jaar komen alle teams bij elkaar. ´Dan worden er presentaties gegeven en kunnen we elkaar inspireren´, vertelt Hamid. ´Zo doen we het samen en zetten we steeds extra stapjes richting een duurzame werkwijze.´

Energieverbruik: vriezers en operatiekamers

Het Green Team neemt ook het energieverbruik onder de loep. Neem bijvoorbeeld het donorweefsel. Dat wordt bewaard in vriezers met een temperatuur van -80 graden. ‘Kunnen we niet hetzelfde effect bereiken als de temperatuur op -70 graden wordt ingesteld? Dat kost minder energie.’

Afval, 3R

‘Door de toenemende schaarste van goederen en grondstoffen, willen we minder afval creëren (reduce), herbruiken (reuse) van goederen en recyclen van afvalstromen’, vertelt Hamid. ‘Zo hebben we met project celstofmatje en antibiotica in de druppelkamer veel minder afval. Wij stellen verpakkingsdozen van chirurgische instrumenten ter beschikking voor iedereen om te gebruiken om bijvoorbeeld een pakje te versturen. Papier scheiden loopt al heel goed, verder willen we PMD scheiden en zijn we aan het inventariseren of we bijvoorbeeld koffiecupjes ziekenhuisbreed als aparte afvalstroom kunnen realiseren.’

Sokken, muts en ondergoed

Het thema duurzaamheid heeft altijd al de interesse gehad van Hamid. ‘Ik vind het leuk om dingen te bedenken met het green team en dan resultaten te zien. We zijn ook bezig om dampvormige anesthetica weg te vangen, zodat het kan worden gerecycled. Dit is echter een groot project wat aardig wat tijd kost, er komt ontzettend veel bij kijken. Daarnaast willen we met de patiënten in gesprek. Weten zij hoe vervuilend we eigenlijk zijn? Denk dan ook aan sokken, de OK-muts, OK-ondergoed en de warmtedeken. Dat wordt na gebruik weggegooid. Wat willen de patiënten zelf? Kan dat niet van recyclebaar materiaal? Er is nog zoveel te behalen’, sluit hij af.