Contact
  1. Scheef beeld spoedzorg Diaconessenhuis in media
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Dinsdag 5 november zond RTV-Drenthe een nieuwsitem uit over de spoedzorg in Isala Diaconessenhuis. Dit beeld verdient bijstelling.

Hoofdingang Isala Diaconessenhuis Meppel

Per jaar bezoeken zo’n 11.000 patiënten de Spoedeisende hulp in Meppel. Vrijwel al deze patiënten worden in Meppel opgevangen en geholpen. In het belang van de patiënt vindt soms overplaatsing naar Zwolle plaats. Ina Kuper, bestuurslid: ‘In het nieuwsitem werd met name dit punt eenzijdig belicht.’

De SEH in Meppel

Isala biedt spoedzorg aan in Zwolle en in Meppel: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarbij geldt het principe: dichtbij waar het kan, verder weg als het moet. In Meppel biedt Isala basisspoedzorg. Instabiele patiënten en patiënten die een complexe behandeling moeten ondergaan, worden in Zwolle behandeld. Dat ziekenhuis is immers daarvoor ingericht. Deze patiënten uit regio Meppel brengt de ambulance direct naar Isala Zwolle.

In de nacht zorgt Isala ervoor dat altijd de juiste medisch specialisten in Meppel beschikbaar zijn als het nodig is. De manier waarop Isala dit inricht is getoetst aan de landelijke normen voor spoedzorg.

De veiligste optie

‘Momenteel maken wij afspraken met huisartsen en ambulancediensten over de spoedzorg in Meppel, zodat we met elkaar duidelijk hebben hoe we spoedzorg in regio Meppel verlenen. Zolang deze afspraken nog niet afgerond zijn, komt het voor dat wij ervoor kiezen een patiënt niet in Meppel, maar in Zwolle te behandelen.’ Ina Kuper, bestuurslid: ‘Hier geldt dat we altijd voor de veiligste optie kiezen, want veiligheid staat bij ons op één.’

Fusie

‘Isala is met Diaconessenhuis in Meppel gefuseerd om de ziekenhuiszorg, waaronder de spoedzorg, in regio Zuidwest Drenthe te behouden en te innoveren. Isala ziet dit als een opdracht. De fusie is een investering in bestendige zorg in deze regio. De geplande nieuwbouw is daar een voorbeeld van. De afstemming van het zorgaanbod tussen locatie Zwolle en Meppel vraagt om zorgvuldigheid. Isala heeft dit inmiddels voor een groot deel ingeregeld, maar het is nog niet volledig afgerond.’

Verantwoordelijkheid

‘Huisartsen in de regio Meppel geven aan dat hun spoedpatiënt soms in Zwolle wordt opgenomen, terwijl zij dat niet zo hadden ingeschat. Dat is belangrijke feedback voor ons. Deze feedback was voor ons aanleiding om in gesprek te gaan met de huisartsen in de regio Meppelwant uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: veilige, verantwoorde zorg voor de patiënten in Meppel en omgeving. Isala moet en wil daar zijn verantwoordelijkheid in nemen.’