Contact
  1. Subsidie voor ontwikkeling digitale behandeling voor trauma en depressie na zwangerschap

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt een subsidie van 400.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een innovatieve preventieve behandelmethode voor vrouwen die een traumatische bevalling hebben meegemaakt. Het Radboudumc voert deze studie uit samen met het Isala ziekenhuis en Moovd, ontwikkelaar van digitale therapieën. Naar schatting ervaart 9 tot 21% van de bevallen vrouwen de bevalling als een traumatische gebeurtenis. Ongeveer 3 tot 4% van deze bevallingen leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met langdurige klachten. Deze complicatie van een bevalling wordt niet altijd goed onderkend en heeft in sommige gevallen grote gevolgen voor de moeder en het gezin. Hierbij gaat het om klachten van de PTSS zelf, zoals herbelevingen en een verhoogde alertheid. Daarnaast komen ook andere psychische klachten voor, zoals postpartumdepressie of -angst. Het beïnvloedt ook de terugkeer naar werk en de wens tot een eventuele volgende zwangerschap, bijvoorbeeld uit angst voor opnieuw een dergelijke traumatische ervaring. De voorkeursbehandeling hiervoor (EMDR, een veelgebruikte traumabehandeling) is vaak beperkt beschikbaar en wachtlijsten zijn lang. Nu start een studie naar een nieuwe, digitale behandelmethode. Dit project wordt uitgevoerd het Radboudumc, Isala ziekenhuis en Moovd, ontwikkelaar van digitale therapieën. Zij krijgen hiervoor subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In dit project wordt onderzocht of EMDR-therapie, aangeboden op een digitale manier, kan helpen bij de behandeling van traumaklachten. Peter Mulders van het Radboudumc: ‘We starten met een studie naar de haalbaarheid. Daarna willen we in een groter onderzoek de effectiviteit van de behandeling vaststellen. Als deze behandeling breed en laagdrempelig beschikbaar is, kan het, indien succesvol, een groot aantal toekomstige ouders helpen, juist in de belangrijke periode na de bevalling.’