Contact
  1. ‘Trots als ik zie hoe wij het gedaan hebben’

Iedere dag lees je het in het nieuws: ziekenhuisopnames weer verder afgenomen. Ook in Isala neemt het aantal coronapatiënten snel af. Een cohortafdeling buiten de IC is daarom niet meer nodig. Wie nu met corona wordt opgenomen op de verpleegafdeling ligt in een isolatiekamer. Ina Kuper, lid van de Raad van Bestuur: ‘Ik ben blij dat het zo goed gaat en dat wij weer patiënten kunnen gaan helpen die al heel lang wachten op een operatie.’

Ina Kuper in lege IC kamer

Isala bereidt zich voor op het verder opstarten van de reguliere zorg en het inhalen van operaties. ‘Dat gaat nog veel inspanning kosten’, waarschuwt Ina. ‘Het is dan wel andere zorg, toch gaat dit ook medewerkers en artsen raken die al veel voor de kiezen hebben gehad de afgelopen maanden. Daarom is het belangrijk dat iedereen een goede zomer heeft en kan uitrusten, zodat wij na deze zomermaanden weer verder kunnen.’

Doorzetters bedankt

Na een relatief rustige zomer vorig jaar, werd het in september weer drukker in Isala met coronapatiënten en werd de eerste cohortafdeling weer geopend. Ina: ‘Ik ben trots als ik zie hoe wij het deze lange periode met elkaar hebben gedaan en volgehouden. Het is ons weer gelukt om COVID-patiënten de beste zorg te bieden en ook de zorg voor veel andere patiënten door te laten gaan. Vorige week sloten wij onze dóórzetters bedankt campagne af. Een campagne waarin wij iedereen bedanken die volhield en zich aan de maatregelen hield. Een speciale truck reed rond in de regio en vertoonde een filmpje waarin onze collega’s te zien waren al applaudisserend voor de doorzetters. Als de auto dan langs de terrassen in Zwolle rijdt, zie je dat mensen weer voor ons gaan klappen. Dat vond ik bijzonder om te zien.’

Focus op Corona

Als je alle drie de coronagolven in tijdsbestek bij elkaar optelt, heb je het over een periode van vijftien maanden. ‘In al die maanden was mijn focus corona’, zegt Ina. ‘Niet alleen in Isala, maar ook als voorzitter van het ROAZ (red. Regionaal Overleg Acute Zorg) en als bestuurder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dan heb ik het over de beheersing van de crisis, de volgende fase waar je inkomt, de vaccinaties, de op- en afschalingsplannen, het aantal patiënten, het aantal operaties dat door kan gaan enzovoort. Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar als ik dan zie dat het lukt, dan is het mooi dat je daar leiding aan mag geven.’

Vertaalslag van landelijke versoepelingen

Omdat de druk in de ziekenhuizen snel afneemt en het aantal besmettingen daalt, gelden er sinds zaterdag 5 juni landelijke versoepelingen en versoepelde Isala maandag 7 juni. Ina: ‘Van de landelijke versoepelingen maken wij altijd onze eigen vertaalslag. Denk bijvoorbeeld aan het bezoekersbeleid. Patiënten mogen nu per dag twee bezoekers ontvangen. Wij proberen altijd een stap vooruit te denken en sturen bij als het nodig is. Corona zal blijven. En daarom blijven de basismaatregelen voorlopig gelden. Zoals het handen wassen, afstand houden en een mondkapje dragen. Wij zien dat de vaccinaties goed werken. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die twijfelen of niet alles goed begrijpen wat de overheid vertelt. Voor die groep moeten wij extra aandacht hebben. Daar kunnen wij als ziekenhuis een rol in spelen, maar ook de gemeente en de GGD moeten dat oppakken.’

Samenwerking in de regio

Het klinkt misschien raar, maar bestuurder Ina ziet dat corona ook positieve dingen heeft gebracht. ‘Neem de snelle ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Wij wilden dat al tijden, er waren wel plannen maar door corona werden wij gedwongen. Daarnaast kijk ik positief terug op de samenwerking met de eerste lijn, zoals de huisartsen. En de samenwerking in ROAZ-verband. Dat blijven wij doen, bijvoorbeeld als gaat het om inhaalzorg. Maar wij gaan ook andere thema’s samen oppakken. Binnenkort bijvoorbeeld over het opleiden en behouden van voldoende personeel in de zorg.’

 

Gerelateerd nieuws