Contact
  1. Verpleegkundig onderzoekers nu zelf onder de loep

Isala introduceerde als een van de eerste ziekenhuizen de functie van verpleegkundig onderzoeker, die klinisch werk combineert met wetenschappelijk onderzoek. In 2019 beten drie verpleegkundig onderzoekers het spits af en inmiddels staat de teller op zeven. Voor RN2Blend reden genoeg om deze nieuwe functie onder de loep te nemen. ‘De uitkomsten leveren input op voor verdere doorontwikkeling en visievorming van verpleegkundig onderzoek in Isala. Dat is heel waardevol’, vertelt Yvonne Jordens, adviseur verpleegkundig onderzoek en EBP (Evidence Based Practice).

Yvonne Jordens en Rutger Trimbos

Verpleegkundig onderzoekers zijn academisch geschoolde verpleegkundigen en vervullen zoals gezegd twee hoofdtaken. ‘Deze combifunctie bevordert de kwaliteit van zorg en geeft verpleegkundigen de mogelijkheid zich professioneel te verdiepen. Ook biedt het meer carrièreperspectief’, verwoordt Rutger Trimbos, manager Isala Academie.

Leergeschiedenissen

Landelijk wordt er onderzoek gedaan naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen door onderzoeksgroep RN2Blend (voluit Registered nurses to Blend). Een van de onderzoeksthema’s is gericht op de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen (waaronder de verpleegkundig onderzoekers), zowel in het verleden als in het heden.

Dat RN2Blend juist Isala als case heeft uitgekozen om de rol van de verpleegkundig onderzoeker uit te lichten, is geen toeval. Het Zwolse ziekenhuis loopt namelijk landelijk voorop met de introductie van verpleegkundig onderzoekers. ‘Het helpt daarbij dat niet alleen vanuit de Isala Academie, maar ook op andere plekken in de organisatie (van raad van bestuur tot RVE-besturen en operationeel leidinggevenden) veel waarde wordt gehecht aan het verder ontwikkelen van de verpleegkundige beroepsgroep’, benadrukt Trimbos.

Drieledig doel

Het onderzoek van RN2Blend in Isala, dat plaatsheeft van februari tot en met juni 2021, heeft een drieledig doel. Inzicht krijgen in het heden, leren van het verleden en een toekomst schetsen van de verpleegkundig onderzoeker binnen Isala. De hoofdvraag luidt: hoe zien verschillende stakeholders (verpleegkundig onderzoekers, management, Raad van Bestuur, verpleegkundigen, medici) de combifunctie van verpleegkundig onderzoeker nu en in de toekomst? Om daar antwoord op te krijgen, hanteert RN2Blend drie onderzoeksmethoden.

Aanpak

Het eerste instrument is schaduwen, waarbij de onderzoeker (online) meekijkt over de schouders van de verpleegkundig onderzoekers. ‘Door live mee te luisteren, verzamelen ze een schat aan informatie’, verduidelijkt Jordens. Verder worden er focusgroepen gehouden en interviewen de onderzoekers circa vijentwintig stakeholders, onder wie ziekenhuisbestuurders, verpleegkundigen, verpleegkundig onderzoekers, RVE-managers, operationeel leidinggevenden, medisch specialisten, VAR-leden en medewerkers van Isala Academie. Dankzij deze breed samengestelde responsgroep kan RN2Blend de meerstemmigheid rondom dit thema in beeld brengen. Ook verricht een historicus een documentanalyse naar de geschiedenis van de verplegingswetenschap om de ontwikkeling binnen Isala in historisch perspectief te plaatsen.

Kruispunt

RN2Blend vertaalt de uitkomsten in een zogeheten leergeschiedenis en een podcastserie. Met deze resultaten hoopt Isala op het gebied van verpleegkundig onderzoek een duidelijke koers te kunnen uitstippelen. ‘We staan op een kruispunt, gaan we linksaf of rechtsaf; gaan we verbreden of verdiepen?’, vraagt Trimbos zich hardop af. ‘De uitkomsten van dit onderzoek geven ons handvatten om een keuze te maken.’ Zowel de podcastafleveringen als de leergeschiedenis zijn straks landelijk beschikbaar via de website van RN2Blend’, aldus Jordens en Trimbos. ‘Hopelijk inspireren onze ervaringen andere ziekenhuizen die verder willen met verpleegkundig onderzoek.’

Meer informatie

De leergeschiedenis en de podcastserie die in Rijnstate zijn vervaardigd, zijn beschikbaar via de website van RN2Blend.

 

Gerelateerd nieuws