Contact
  1. ‘Je kunt zoveel van elkaar leren’

Isala is één van de weinige ziekenhuizen waar academisch opgeleide verpleegkundigen onderzoekswerk en patiëntzorg kunnen combineren. Voor verpleegkundig onderzoeker Hanneke Rasing was het dé reden om bij Isala te solliciteren.

Portret van Hanneke Rasing

Hanneke is opgeleid tot verplegingswetenschapper, maar kon daar in haar vorige werk niet structureel iets mee doen. ‘Op LinkedIn zag ik dat er binnen Isala een functie was voor academisch opgeleide verpleegkundigen. Vlak daarna las ik dat de afdeling Interne geneeskunde bij Isala op zoek was naar verpleegkundigen. Dit triggerde mij gelijk om in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Beschouwende specialismen hebben mij altijd aangesproken en ik zou de kans krijgen om onderzoek te doen naast het werk op de afdeling. Vorig jaar juni ben ik begonnen.’

Steeds meer verpleegkundig onderzoekers

De functie van verpleegkundig onderzoeker is relatief nieuw en ontstaan uit de opdracht die drie verplegingswetenschappers meekregen van de Isala Academie. Die opdracht luidde: Maak een plan om academisch verpleegkundigen positie te geven in Isala. Inmiddels zijn er zeven verpleegkundig onderzoekers bij verschillende specialismen actief. Zij halen inspiratie voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de zorg voor patiënten en vertalen de resultaten vervolgens naar de praktijk.

Samenwerking

De combi-baan is precies wat Hanneke er van hoopte. ‘Wat ik heel leuk vind aan deze functie, is de samenwerking met collega’s dwars door de organisatie heen. Ik werk nauw samen met collega’s op de werkvloer en andere verpleegkundig onderzoekers. Ook stem ik regelmatig af met de RVE-manager en de leidinggevende van mijn afdeling, vooral over wat er speelt op de afdeling en waar binnen de RVE behoefte aan is. Zo’n nauwe samenwerking is volgens mij één van de belangrijkste elementen om deze nieuwe functie op de afdeling van meerwaarde te laten zijn. Weten wat er speelt op patiëntniveau, organisatieniveau en in de hele maatschappij, is voor een verpleegkundig onderzoeker heel belangrijk.’

Behoefte

Met de RVE-manager en de leidinggevende van mijn afdeling, ben ik gaan kijken waar de behoefte van de afdeling lag. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een delier bleek een grote wens. We zien op de afdeling dat patiënten steeds ouder worden en meerdere onderliggende ziekten hebben, die maken dat het risico op een delier steeds groter wordt. Wat we weten is dat rooming-in goed werkt, maar dit kan alleen in eenpersoonskamers. En daar zijn er te weinig van. Samen met Marian Winters - verpleegkundig onderzoeker bij ouderengeneeskunde – ben ik een (verpleegkundige) onderzoekslijn aan het ontwikkelen, waar we de komende jaren verschillende onderzoeken aan gaan koppelen.’

Eigen onderzoek

‘Enerzijds komen er vragen voor onderzoek vanuit de RVE, anderzijds initieer ik zelf onderzoeksvragen. Bron van inspiratie is bijvoorbeeld mijn eigen ervaring als flexverpleegkundige. ‘Ik kwam in die functie op veel verschillende afdelingen en zag vaak dat iedere afdeling het wiel opnieuw uitvond. Het verbaasde mij dat er zo weinig uitwisseling is van kennis en ervaring. Zonde, want je kunt zoveel van elkaar leren. Mijn doel is dat verpleegkundigen elkaar in de toekomst beter zullen vinden. Verpleegkundigen op andere afdelingen in hetzelfde ziekenhuis, maar ook vanuit verschillende ziekenhuizen.’

Gerelateerd nieuws