Contact
  1. Hoe ondersteun en herken je patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden?

Dankzij een subsidie van ZonMw kan verpleegkundig onderzoeker Eline Dijkman, samen met het onderzoeksteam, beginnen met een 4-jarig onderzoeksproject. Het doel: inzicht krijgen in de kennis, opvattingen en aanpak van verpleegkundigen in het herkennen en ondersteunen van patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden. Eline: ‘Wij doen dit onderzoek samen met de Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim, Drenthe College en Pharos.

Eline Dijkman

Eline ziet als verpleegkundig onderzoeker bij Vaatchirurgie regelmatig patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden. ‘Volgens de officiële definitie zijn dat mensen die moeite hebben met het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie over hun gezondheid. Zij volgen bijvoorbeeld leefregels niet op. Begrijpen adviezen niet meteen of krijgen te veel informatie in een keer. Tegenwoordig ligt de focus steeds vaker op het hebben van digitale gezondheidsvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan thuismonitoring of het gebruik van een app. Dat is voor deze patiëntengroep mogelijk nog lastiger. Bij de ontwikkeling ervan worden zij nauwelijks betrokken, dat zou moeten veranderen. Daarnaast is ook goede begeleiding van verpleegkundigen nodig.’

Wat houdt het project in?

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol bij het herkennen en ondersteunen van patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden. Hierdoor kan een slechtere gezondheid en ongelijkheid in de zorg worden voorkomen. In het verpleegkundig onderwijs en in verpleegplannen is hiervoor echter nog maar weinig aandacht. Eline: ‘Met dit project willen we inzicht krijgen in de kennis, opvattingen en aanpak van verpleegkundigen in het herkennen en ondersteunen van patiënten met lage (digitale) gezondheidsvaardigheden. Om vervolgens hiervoor trainingsmodules te ontwikkelen en te evalueren voor (toekomstige) verpleegkundigen.’ Staat er nu dan helemaal niets in de onderwijsprogramma’s over dit onderwerp? ‘Nee, eigenlijk niet’, antwoordt Eline. ‘Er is wel veel aandacht voor voorlichting maar niet specifiek over digitale gezondheidsvaardigheden. Terwijl een derde van de Nederlandse bevolking lage gezondheidsvaardigheden heeft. Kortom, onderwijsmodules op dit gebied zijn van toegevoegde waarde.’

Samenwerking tussen onderwijs en praktijk

Eline deed eerder mee aan de masterclass voor onderzoekers in Isala. Artsen en verpleegkundig onderzoekers krijgen de mogelijkheid om naast hun werk in de kliniek tijd te besteden aan onderzoek. Eline: ‘Waar ik bijvoorbeeld weinig van wist, is het aanvragen van subsidies. Gerdien Mijnheer van de Isala Academie heeft mij geholpen met het aanvragen van de subsidie bij ZonMw. Dat is een lang traject met verschillende rondes. Na ongeveer een jaar hoorden wij dat wij de subsidie kregen. Op 1 april dit jaar zijn wij dan echt gestart. Verpleegkundigen en toekomstige verpleegkundigen worden tijdens het gehele project betrokken bij de onderzoeken en studenten kunnen bijvoorbeeld onderzoeksstages doen over een deelonderwerp. In Isala werken Mayella Stremmelaar (adviseur leren en ontwikkelen / projectleider verpleegkundig development programma) Inge Pool (adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling) Frida van de Klippe (CNIO en verpleegkundige) en Erik van Westreenen (chirurg) mee aan het project. Carine Doggen, hoogleraar en Stans Drossaert, universitair hoofddocent, vormen mijn promotieteam. Daarnaast werk ik in dit project ook nauw samen met Jobke Wentzel, docent-onderzoeker, van Hogeschool Windesheim’.

 

Gerelateerd nieuws