Contact
 1. 5124-Borstvergroting

​Jaarlijks worden er meer dan drieduizend borstvergrotende operaties uitgevoerd met behulp van borstimplantaten. Iedere vrouw heeft hiervoor een eigen reden; de borsten zijn klein of onderontwikkeld gebleven, het volume is na een zwangerschap afgenomen of de borsten zijn slapper en kleiner geworden na een dieet.

Consult

Tijdens het consult met de plastische chirurg krijgt u uitleg over de voor- en nadelen. Ook wordt gekeken naar het soort implantaat, de vorm en het volume. Het gaat niet altijd om het volume van de borsten, het is belangrijk dat naast het volume ook de vorm van uw borsten bij de rest van uw lichaam passen. Samen met u wordt bekeken wat  de beste en mooiste mogelijkheid is. De plastisch chirurg beantwoord graag uw vragen over bijvoorbeeld toekomstig borstonderzoek en het geven van borstvoeding.

Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij vele vrouwen. Redenen kunnen zijn:

 • De borsten zijn al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld.
 • Het volume van de borsten is afgenomen na een zwangerschap.
 • De borsten zijn slapper en kleiner geworden na een vermageringsdieet.

Het is belangrijk dat u de borstvergrotende operatie zelf wilt. Het moet geen wens zijn van mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner. Een borstvergrotende operatie biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen.

Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergrotende operatie, maar de ingreep zal niet snel worden uitgevoerd vóór het achttiende levensjaar.

Soorten prothesen

De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om borsten te vergroten is met behulp van kunststofprothesen. De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (bijvoorbeeld water). Er bestaan ook prothesen met een dubbele wand. Het binnenste volume is dan gevuld met siliconengel, het buitenste volume met een fysiologische zoutoplossing.

Over het gebruik van siliconen bestaan veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen een schadelijk effect hebben op de gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, waarvan vrijwel alle plastisch chirurgen in Nederland lid zijn, is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moet u de voordelen van een borstvergroting goed afwegen tegen de nadelen en de risico's. De plastisch chirurg zal dit uitvoerig met u bespreken.

De levensduur van prothesen kan beperkt zijn. Daarom wordt geadviseerd om in ieder geval tien jaar na de operatie weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg. We werken met de producten van Mentor en Motiva. Als alternatief voor de siliconen borstprothesen kunnen wij monobloc hydrogelprothesen van Arion/Contourion plaatsen. Tijdens een consult bespreekt de plastisch chirurg met u alle mogelijkheden.

Voorbereidend gesprek

De plastisch chirurg overlegt met u de grootte van de prothese. Soms stelt hij u voor om thuis te experimenteren met zakjes gevuld met verschillende hoeveelheden water die u in de bh doet om een indruk te krijgen van de gewenste vergroting. Over het algemeen wordt gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur.

Verder bespreekt de chirurg de plaats van de prothesen en de plaats van de littekens. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoeksmogelijkheden zoals zelfonderzoek en röntgenonderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen, blijven goed uitvoerbaar.

Zoals bij iedere operatie worden bij een borstvergroting blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op. Ook gaat de chirurg in op mogelijke complicaties. Zo kunnen de tepels na de operatie zowel gevoeliger als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. De functie wordt in principe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk.

Een borstvergrotende operatie wordt vaak in dagbehandeling verricht. Soms wordt een opname van enkele dagen geadviseerd. De plastisch chirurg zal dit met u bespreken. Van de anesthesioloog krijgt u meer informatie over de algehele verdoving (narcose) tijdens de operatie.

Voorbereiding op de operatie

 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, asprobruis, kinderaspirine)? Meldt u dit dan tijdens uw eerste gesprek met de plastisch chirurg. Hij zal u vragen om drie tot tien dagen voor de borstvergrotende operatie met deze medicijnen te stoppen. U krijgt hierover instructies van de plastisch chirurg.
 • Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. De plastisch chirurg raadt u daarom aan om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.
 • Vanaf zeven dagen voorafgaand aan de operatie mag u de oksels niet meer zelf ontharen met tondeuse, scheermesje of ontharingscrème, omdat u daarmee het risico op infecties na de operatie vergroot. Als de arts van mening is dat in uw situatie de oksels toch onthaard moeten worden, dan doet de operatieassistent dit vlak voor de operatie met een speciale tondeuse.
 • Op de dag van opname tekent de plastisch chirurg het operatiepatroon op de borsten. Dit dient als leidraad tijdens de operatie.

De operatie

De ingreep vindt over het algemeen onder algehele verdoving plaats. De borstvergrotende operatie duurt gemiddeld één tot twee uur. De plastisch chirurg brengt de prothesen meestal via een snede in de huidplooi onder de borst in. Het is ook mogelijk dat hij ze via een snede in de oksel of naast de tepel inbrengt.

De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst (zie afbeelding 1), of onder de borstspier direct op de ribben (zie afbeelding 2). De plastisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikte methode voor u is.

Aan het eind van de operatie verbindt de chirurg de borst met een steungevend verband. In het wondgebied brengt hij meestal twee drains (dunne slangetjes) aan, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd.

Na de operatie

Na een borstvergrotende operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. De verpleegkundige verwijdert meestal na één tot twee dagen de drains als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd. Hierna wordt er een sportbeha aangemeten die u zelf moet betalen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek verwijdert de chirurg zo nodig de hechtingen.

Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Ook raden wij u aan om de eerste vier tot zes weken na de operatie dag en nacht de sportbeha te dragen. Daarnaast wordt soms een elastische band geadviseerd of een door de chirurg aangelegd tape­verband boven de borst. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren, zijn toegestaan.

U kunt de eerste vier tot zes weken na de operatie beter niet sporten, geen zwaar – huishoudelijk – werk doen en niet uw armen hoog boven het hoofd brengen. Ook moet u het tillen van kinderen of zware voorwerpen vermijden.

Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer u hiermee mag beginnen.

Mogelijke klachten

 • Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt meestal binnen enkele maanden, maar het kan ook blijvend zijn.
 • Een litteken kan enkele maanden na de ingreep tijdelijk rood, dik en hard worden. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer binnen een paar maanden.
 • Vrijwel elke borstprothese zal in de loop van de tijd wat slijten. Het is dus mogelijk dat de prothesen op een gegeven moment vervanging nodig hebben, wat een nieuwe operatie betekent. Een dergelijke operatie is alleen nodig als er klachten optreden.

Resultaat

Een borstvergroting is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. Veel vrouwen zijn tevreden over de resultaten, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Er blijven altijd littekens, die overigens meestal weinig of niet opvallen. Wij behandelen u naar beste kunnen, maar u kunt geen garanties krijgen voor een goed resultaat of voor volledige symmetrie van de borsten. Soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Dit brengt extra kosten met zich mee, die meestal niet door de verzekering worden vergoed.

Risico's en complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar is klein. De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken.

Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden met soms pijnklachten. Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt.

Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak of behandeling voor gevonden. Wel wordt steeds meer gebruik gemaakt van prothesen met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen. Hoewel kapselvorming geen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid, kan een operatie noodzakelijk zijn. Daarbij wordt het kapsel verwijderd of ruimer gemaakt.

In zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets 'knapt' en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Een kapotte prothese moet altijd vervangen worden. De siliconenprothesen die tegenwoordig meestal worden gebruikt, bestaan uit een cohesieve gel. Door deze gel zullen de siliconen niet lekken als de prothese kapot zou gaan.

Soms kan er een plooi in de prothese ontstaan die voelbaar en/of zichtbaar is onder de huid van de borst. Deze plooivorming komt echter minder voor bij de prothesen die zijn gevuld met cohesieve gel. Wel kunnen bij dit soort prothesen de randen beter voelbaar of zichtbaar zijn.

Tot slot zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt deze met u.

Vergoeding

Voordat de behandeling van start gaat, raden wij u aan om uw verzekeringspolis te bestuderen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo weet u precies of de operatie wel of niet vergoed wordt. U komt daardoor naderhand niet voor verrassingen te staan.

Verantwoording tekst

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Plastische chirurgie

088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 4 oktober 2023 / 5124

Gerelateerde folders