Contact
  1. 5267-Na waterbreukoperatie

Informatie voor ouders of verzorgers

Een waterbreuk (hydrocele) is een ophoping van vocht in de vliezen rondom de zaadbal en/of zaadstreng, waardoor de balzak er strak en gespannen uitziet of waardoor er een bobbel in de lies aanwezig is. Tijdens de operatie heeft de chirurg of uroloog een sneetje gemaakt in de balzak. Daarna heeft hij de waterbreuk verwijderd. Nu uw zoon weer naar huis mag, geldt een aantal adviezen en instructies. U leest ze hier.

Verzorging

Het wondje aan de balzak is gehecht met oplosbare hechtingen. Die hechtingen verdwijnen op den duur vanzelf; dat duurt één à twee weken. Op het wondje zit een pleister, die als het ware extra steun geeft. De pleister mag, als hij al niet eerder is losgegaan, na twee dagen worden verwijderd.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw zoon door de narcose nog misselijk is. Een paar keer overgeven is normaal. Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon. Soms is het ook goed om een dag te wachten met het geven van fruit of warm eten. De dag na de operatie kan uw zoon weer gewoon alles eten en drinken.

Ongemak

Na de operatie heeft uw zoon een sneetje in zijn balzak of lies. Dit kan pijn doen, waardoor hij enige dagen moeite zal hebben met lopen.

Activiteiten

Uw zoon mag zich gewoon wassen en douchen, maar de eerste vijf dagen na de operatie mag hij niet in bad. In principe is het geen bezwaar dat uw kind, zodra u zelf denkt dat het mogelijk is, weer naar school gaat. Het is verstandig om uw zoon gedurende een dag of zeven niet te laten zwemmen, sporten of deelnemen aan de gymnastieklessen.

Controle

Uw zoon wordt voor controle bij de specialist verwacht. Hiervoor krijgt u een afspraak mee naar huis.

Problemen?

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan bellen met het secretariaat van de behandelend chirurg. Het telefoonnummer vindt u op de afspraakbevestiging van de controleafspraak. Buiten kantooruren belt u met de telefooncentrale van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoend chirurg of uroloog. Het nummer is: 088 624 50 00.

U waarschuwt in ieder geval bij:

  • langdurig braken;
  • koorts hoger dan 38 °C;
  • toenemende pijn;
  • erg rode of gezwollen wond;
  • bloedverlies uit de wond langer dan zes uur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624 14 35 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Abdominale chirurgie
088 624 62 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5267