Contact
  1. 5270-Na operatie niet-ingedaalde zaadbal

Informatie voor ouders of verzorgers

De chirurg of uroloog heeft tijdens een operatie de niet-ingedaalde zaadbal in de balzak gebracht en vastgezet. Nu uw zoon weer naar huis mag, geldt een aantal adviezen en instructies. U leest ze hier.

Verzorging

Op de wondjes zit een pleister of zitten enkele plakkertjes, die als het ware extra steun geven aan de wondjes. Beide wondjes zijn met oplosbare hechtingen gehecht. Die hechtingen verdwijnen op den duur vanzelf; dat duurt één à twee weken. De plakkertjes op de wondjes mogen, als ze al niet eerder zijn losgegaan, na twee dagen worden verwijderd.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw zoon door de narcose nog misselijk is. Een paar keer overgeven is normaal. Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon. Soms is het ook goed om een dag te wachten met het geven van fruit of warm eten. De dag na de operatie mag uw zoon weer gewoon alles eten en drinken.

Ongemak

Na de operatie heeft uw zoon twee sneetjes: één in zijn balzakje en één in de liesstreek. Deze sneetjes kunnen pijn doen, waardoor hij nog enige dagen moeite zal hebben met lopen.

Activiteiten

Uw zoon mag zich gewoon wassen en douchen, maar de eerste vijf dagen na de operatie mag hij niet in bad. In principe is het geen bezwaar dat uw kind, zodra u zelf denkt dat het mogelijk is, weer naar school gaat. Het is verstandig om uw zoon gedurende een dag of tien niet te laten sporten, zwemmen of deelnemen aan de gymnastieklessen. Ook kan hij beter de eerste twee weken niet fietsen. Dit is om te voorkomen dat het balletje weer omhoogschiet.

Controle

Uw zoon wordt voor controle bij de behandelend specialist verwacht. Hiervoor krijgt u een afspraak mee naar huis.

Problemen?

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de behandelend chirurg. Het telefoonnummer vindt u op de afspraakbevestiging van controleafspraak. Buiten kantooruren belt u met de telefooncentrale van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoend chirurg of uroloog. Het nummer is: 088 624 50 00.

U waarschuwt in ieder geval bij:

  • langdurig braken;
  • koorts hoger dan 38 °C;
  • toenemende pijn;
  • als de wond dik en rood is;
  • als er bloed sijpelt uit de wond of door het verband.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

  • afdeling Kindergeneeskunde: 088 624 14 35;
  • polikliniek Urologie: 088 624 27 40;
  • polikliniek Chirurgie: 088 624 55 86.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5270