Contact
  1. 5284-Clonidinetest: een onderzoek naar groeihormoon bij kinderen

De kinderarts heeft voor uw kind een clonidine test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende groeihormoon aanmaakt. 

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de clonidinetest wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat uw kind eerst een bepaalde stof (clonidine) via pilletjes heeft ingenomen. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt. Zij zullen deze resultaten delen met de aanvragende kinderarts.
Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Als dit bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderarts dit met u en uw kind.

Mocht de test uitwijzen dat uw kind onvoldoende groeihormoon aanmaakt, dan wordt een tweede test gedaan om de diagnose ‘tekort aan groeihormoon’ te bevestigen. Voor deze tweede test zal een vervolgafspraak worden gemaakt. 

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang hij/zij deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test is het de bedoeling dat uw kind nuchter is. Dit wil zeggen dat hij of zij minimaal acht uur vóór aanvang van de test niet meer mag eten en drinken, behalve water. Na afloop van de test krijgt uw kind iets te eten en drinken aangeboden. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. 

Kind

Het idee om een prikje te krijgen vinden de meeste kinderen niet prettig. In de folder bloedafname voor kinderen leest u hoe u uw kind hierop goed kan voorbereiden en hoe u de plaatselijke verdovingszalf EMLA juist gebruikt. 

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en uw kind en legt de test uit. Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna neemt uw kind enkele pilletjes clonidine in met wat water.
  • Hierna wordt via het infuusnaaldje bloed afgenomen 30, 60, 90 en 120 minuten na inname van clonidine.

    Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen, etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kan uw kind gewoon naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

Mogelijke bijwerkingen

Een bijwerking van de clonidine is slaperigheid die vaak binnen een uur na het innemen van de pilletjes clonidine optreedt. Dit is niet erg en het verdwijnt weer snel na afloop van de test. Ook kan soms de bloeddruk door clonidine worden verlaagd. Daarom is het belangrijk dat uw kind tijdens de test blijft liggen. De test wordt uitgevoerd door een arts die uw kind ook tijdens de test goed in de gaten houdt. Soms wordt er nog een extra bloeddrukmeting gedaan.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens, er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5284

Gerelateerde folders