Contact
  1. 5288-Synacthentest: een onderzoek naar bijnierschorshormoon

​Met een synacthen-test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende bijnierschorshormoon (cortisol) aanmaakt. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. 

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de test wordt op gezette tijden bij u of uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (synacthen) via een infuus is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of u voldoende cortisol aanmaakt. Zij zullen deze resultaten delen met uw arts.

Let op
Gebruikt u (uw kind) geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u (hij/zij) deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. U kunt dus gewoon eten en drinken. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 1 uur in beslag zal nemen. Tijdens de test krijgt u iets te drinken aangeboden. 

Kind

Het idee om een prikje te krijgen vinden de meeste kinderen niet prettig. In de folder bloedafname voor kinderen leest u hoe u uw kind hierop goed kan voorbereiden en hoe u de plaatselijke verdovingszalf EMLA juist gebruikt.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u (en uw kind) graag in het behandelcentrum (gebouw W). Daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
  • Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen en daarna de synacthen toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen 30 minuten na het toedienen van de synacthen.

Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van synacthen is blozen of een licht gejaagd gevoel tijdens het inspuiten. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen enkele minuten. Bij mensen met astma kan in zeer zeldzame gevallen een allergische reactie optreden. Indien dit optreed zullen de verpleegkundige en de arts dit beoordelen en behandelen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens, er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5288

Gerelateerde folders