Contact
 1. 5310-Amandelen verwijderen kinderen

Voorbereiding, operatie en nazorg

Keelamandelen bestrijden binnendringende ziektekiemen. Soms hopen ziektekiemen zich op waardoor de amandelen ontstoken raken, zoals ook bij uw kind is gebeurd. Daarom heeft de keel­-, neus­- en oorarts (KNO-­arts) in overleg met u besloten de amandelen te verwijderen. Hier leest u meer over de operatie, voorbereiding op de opname en nazorg thuis.

Keel- en neusamandelen

Keelamandelen

Keelamandelen zijn grote knobbels die achter in de keel zitten en die bestaan uit lymfeklierweefsel. Amandelen werken als een soort filters die binnendringende ziektekiemen bestrijden. Soms hopen de ziektekiemen zich in de amandelen op waardoor de amandelen ontstoken en opgezwollen raken. De amandelen zijn dan niet meer nuttig, maar worden zelf de oorzaak van ontstekingen. Vaak zijn ook lymfeklieren in de hals voelbaar.

Verschijnselen van ontstoken keelamandelen zijn:

 • keelontstekingen;
 • slechte adem;
 • slikklachten, afgenomen eetlust;
 • koorts;
 • lymfeklierzwelling in de hals;
 • moeheid, hangerigheid;
 • snurken.

Na het verwijderen van de keelamandelen kunnen deze klachten verdwijnen.

Neusamandelen

De neusamandelen liggen boven de keel, achter het zachte gehemelte en bestaan uit lymfeklierweefsel. Vergrote of ontstoken neusamandelen blokkeren de uitgang van de neus naar de keel, waardoor de neusademhaling wordt verstoord en neusverkoudheid slecht geneest. Daarnaast wordt ook de uitgang van de buis van Eustachius naar de oren geblokkeerd. Hierdoor ontstaat er een vochtophoping achter de trommelvliezen. Dit vermindert het gehoor.

Wanneer de amandelen meer kwaad dan goed doen, stelt de KNO-arts voor om deze ziektebron te verwijderen. Het overige lymfestelsel zal de taak van de amandelen daarna overnemen. Als de keelamandelen ontstoken zijn, raakt ook de neusamandel ontstoken. Daarom wordt de neusamandel ook verwijderd als de keelamandelen worden verwijderd. Andersom, als de neus amandel wordt verwijderd, hoeven de keelamandelen niet altijd verwijderd te worden.

Verschijnselen van ontstoken neusamandelen zijn:

 • regelmatig terugkerende middenoorontsteking;
 • verkoudheden;
 • slapen met open mond;
 • snurken;
 • loopneus;
 • koortspieken;
 • hoesten.

Na het verwijderen van de neusamandelen kunnen deze klachten verdwijnen.

Mogelijke complicaties

De meest voorkomende complicatie bij deze operatie is het ontstaan van een nabloeding. Ook kan het stemgeluid door de operatie (tijdelijk) veranderd zijn.

Voor de operatie

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie, raden wij u aan om vooraf thuis te vertellen wat er gaat gebeuren. Ook kunt u samen met uw kind het fotoalbum 'amandelen knippen' onderaan deze pagina op de website bekijken.

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft uw kind een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Nuchter voor de operatie

Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet uw kind voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niet mag eten en drinken. Wij vragen u als ouder of begeleider hier attent op te zijn. Is uw kind niet nuchter, dan kan de operatie niet doorgaan en wordt deze uitgesteld. De afdeling kan de operatie in rekening brengen.

Let op
Voor een operatie moet uw kind nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
Dit houdt in:

 • Tot 6 uur vóór opnametijd alleen een licht ontbijt eten (zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham).
 • Tot twee uur vóór opnametijd alleen heldere dranken drinken (zoals thee, water of appelsap).
 • Vanaf twee uur vóór de opname mag uw kind in het ziekenhuis niets meer drinken.

Voorbeeld:
Uw kind wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. Uw kind mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag uw kind niets meer drinken.

De begeleidende ouder wordt geadviseerd zelf van tevoren wel goed te eten. De ervaring heeft geleerd dat spanning in combinatie met een lege maag de kans op flauwvallen vergroot. Wees dus niet solidair nuchter met uw kind.

Mocht uw kind na de genoemde tijden toch gegeten en gedronken hebben, belt u dan zo spoedig mogelijk het volgende telefoonnummer (038) 424 23 14.

Lees meer over dit onderwerp in de folder Algehele anesthesie (narcose) bij kinderen op de website van Isala.

Ziekte

Is uw kind op de opnamedag ziek en / of heeft het koorts? Neemt u dan contact op met het volgende telefoonnummer (038) 424 23 14. Als uw kind in de drie weken vóór opname in contact is geweest met kinderziekten zoals bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, roodvonk of waterpokken of wanneer uw kind in deze periode een vaccinatie heeft gekregen, neemt u contact op met onze polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde via telefoonnummer (038) 424 23 84.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, geeft u deze dan volgens het voorschrift van de anesthesioloog, dat u kreeg op de afdeling Preoperatief onderzoek. 

Opname voor de operatie

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • pyjama;
 • sloffen;
 • extra ondergoed, sokken;
 • knuffel of lievelingsspeelgoed;
 • eventuele medicijnen die uw kind gebruikt;
 • eventuele eigen fles of tuitbeker;
 • eventuele fopspeen als uw kind hieraan gehecht is;
 • papieren zakdoekjes;
 • emmer en handdoek voor terugreis in auto (i.v.m. spugen).

Aandachtspunten

 • Zorg ervoor dat uw kind geen sieraden draagt op de opnamedag, ook geen oorbellen.
 • Als uw kind lang haar heeft, kunt u dit het beste bij elkaar binden in een vlecht of staart.
 • Als ouder wordt u geadviseerd donkere kleding te dragen. Dit in verband met mogelijke vlekken in uw kleding, als u uw kind na de operatie op schoot neemt of als uw kind ineens moet spugen.

Melden

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis. Voor een goede organisatie is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Een gastheer of – vrouw brengt u en uw kind vervolgens naar de verpleegafdeling.

Beide ouders / verzorgers zijn welkom op de afdeling. Zeker voor de terugreis is het veiliger om met twee personen te zijn, voor het geval uw kind misselijk wordt onderweg. Het is niet toegestaan broertjes of zusjes mee te nemen. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte. Deze verpleegkundige is gedurende de opname uw aanspreekpersoon.

Voorbereiding

Uw kind wordt samen met enkele andere kinderen voorbereid. Wij bekijken samen met uw kind een fotoboek en we oefenen met het narcosekapje. De kinderen trekken bij het bed hun eigen pyjama aan en krijgen een naambandje om. De temperatuur wordt opgenomen met de oorthermometer en kinderen van wie het gewicht nog niet bekend is, gaan nog even op de weegschaal.

Voor de operatie krijgt uw kind zetpillen toegediend met een pijnstillende werking. Deze zetpillen hebben een ruime inwerktijd nodig. Gedurende deze tijd kunt u samen met uw kind wachten in de speelhoek tot uw kind aan de beurt is. U wordt als ouder verzocht geen eten en drinken te nuttigen in het bijzijn van nuchtere kinderen in de wachtruimte.

Begeleiding van uw kind bij de anesthesie

De verpleegkundige begeleidt uw kind en één van de ouders naar de operatiekamer. Uw kind neemt plaats op de behandeltafel en wordt onder narcose gebracht. Tijdens het toedienen van de narcose is het belangrijk dat u als ouder probeert om zelf zo rustig mogelijk te blijven, want dit straalt u dan ook uit naar uw kind.

Het onder narcose gaan met een kapje duurt vrij lang. Het is mogelijk dat uw kind bij het begin van de narcose wat onrustig beweegt of wegdraait met de ogen. Dit zijn normale reacties. Als uw kind slaapt, vraagt de verpleegkundige u de operatiekamer met haar te verlaten. Beide ouders kunnen op de uitslaapkamer wachten tot het kind terugkomt. Dit duurt ongeveer vijf à tien minuten. Meer informatie over het begeleiden van uw kind bij narcose leest u in de folder Algehele anesthesie (narcose) bij kinderen op de website van Isala.

Na de operatie

Kinderen komen direct na de ingreep en het uitzuigen van de keel weer terug op de uitslaapkamer. Door het uitzuigen van de keel kan uw kind al wakker worden en beginnen te huilen. Uw kind zal na de ingreep flinke keelpijn hebben en kan overstuur zijn. Deze pijn kan ook doortrekken naar de oren, zodat uw kind kan klagen over oorpijn. Op de operatiekamer heeft uw kind meestal een infuusnaald ingebracht gekregen, waardoorheen eventueel een snelwerkende pijnstiller gegeven kan worden en waarop zo nodig een infuus kan worden aangesloten.

Het is goed als uw kind direct na de ingreep begint met drinken. Bij jongere kinderen gaat dat uit een eigen beker of fles het beste. Geef uw kind elke vijf minuten een slok koud drinken. Door de kou en slikbewegingen knijpen de bloedvaatjes goed samen waardoor het bloeden stopt en de pijn vermindert. Na de operatie kan uw kind oud bloed braken (donker van kleur). Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het is bloed dat tijdens de operatie in de maag is gekomen.

Het risico op nabloeden (spugen van helder rood bloed) is de eerste uren na de operatie het grootst. Kinderen blijven daarom ter observatie opgenomen op de afdeling. Als er geen tekenen zijn van een nabloeding, mag uw kind twee uur na de operatie naar huis. Zijn er wel tekenen van een nabloeding, dan bekijkt de KNO-arts welke behandeling noodzakelijk is.

Na de operatie komt de arts langs om u te vertellen hoe de operatie is verlopen. Voordat u naar huis gaat, verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald en geeft zij u informatie over de nazorg.

Weer thuis

Bij thuiskomst kan uw kind zich de eerste paar dagen flink ziek voelen. Voorkom dat uw kind de eerste dagen kou vat en zich lichamelijk te veel inspant.

Pijn

Tegen de pijn adviseren wij u om uw kind paracetamol zetpillen te geven. U kunt deze bij de apotheek of drogist kopen. Ook al klaagt uw kind niet over pijn, toch adviseren wij u om consequent paracetamol te geven gedurende de eerste dagen na de operatie. Hierdoor is er altijd wat pijnstillende stof in het bloed van uw kind aanwezig, waardoor hij/zij zich beter voelt en makkelijker kan drinken.

De dosering van de paracetamol wordt bepaald door het gewicht van uw kind (zie tabel):

Tabel docering paracetamol bij kind 
Gewicht kind Dosering paracetamol
zetpillen
Opnametijd Opnametijd​ Opnametijd Opnametijd
7 tot en met 9 kilo 3 maal daags 240 mg          
10 tot en met 14 kilo 4 maal daags 240 mg         
​15 tot en met kilo ​3 maal daags 500 mg      
​20 tot en met 29 kilo ​4 maal daags 500 mg     
​30 tot en met 39 kilo ​3 maal daags 1000 mg       

Gedurende de eerste drie dagen kunt u uw kind pijnstilling geven volgens bovenstaand schema. Daarna kunt u het afbouwen, al naar gelang de pijnklachten. Als uw kind 's nachts wakker wordt, geef hem of haar dan een slokje koud water te drinken.

Nabloeding

Als uw kind helder rood bloed spuugt, kan dit duiden op een nabloeding. Andere verschijnselen van een nabloeding zijn:

 • uw kind is onrustig of juist sloom en slap;
 • uw kind ziet grauw/bleek;
 • er sijpelt regelmatig wat bloed uit de mond/neus (of uw kind slikt dit door).

Neemt u in deze gevallen contact op met het ziekenhuis. Overdag kunt u bellen met de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde via telefoon (038) 424 23 84. 's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u met het algemene ziekenhuisnummer (038) 424 50 00 en laat u zich doorverbinden met de afdeling Spoedeisende hulp.

Koorts

Vaak hebben kinderen na deze ingreep wat verhoging. Dit is normaal en de temperatuur zakt vaak na het geven van paracetamol. Mocht de temperatuur ondanks de paracetamol oplopen tot boven de 39 °C, neemt u dan contact op met de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde.

Eten en drinken

Laat uw kind de eerste dagen regelmatig slokjes koud drinken, want dat houdt de keel schoon en bespoedigt de genezing. Ook ijsjes hebben een pijnstillende werking. Verder mag uw kind vanaf de operatiedag eten of drinken waar het zin in heeft. Zorg er wel voor dat uw kind voldoende blijft drinken.

Wond

Het knippen van keelamandelen veroorzaakt een grote wond. In enkele dagen tijd vormt zich een laagje op deze wond met een grijze kleur en een onaangename geur. Het is te vergelijken met een korstje op een wond op de huid en heeft dezelfde functie. Onder die korst vindt genezing plaats. Na ongeveer een week laat de korst vanzelf los. De wond is dan grotendeels hersteld.

Binnen blijven

Houd uw kind een paar dagen binnen om infectiegevaar te voorkomen. In het algemeen is een kind na een week weer voldoende opgeknapt om buiten te spelen en eventueel naar school/dagopvang te gaan.

Zwemmen

Het is verstandig om uw kind de eerste twee weken na de operatie niet te laten zwemmen, omdat het chloorwater het slijmvlies te veel irriteert.

Controle

De meeste kinderen knappen snel op na de ingreep. Een controleafspraak is dan ook meestal niet nodig. Mocht uw kind toch nog klachten hebben, dan kunt u binnen een jaar rechtstreeks bij de KNO-arts terecht. Is de ingreep langer dan een jaar geleden, dan is een verwijzing via uw huisarts noodzakelijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Wij wensen uw kind een spoedig herstel.

10 maart 2019 / 5310 / 326802
Amandelen knippen

Wat gebeurt er als de amandelen van uw kind worden geknipt? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Met het fotoboek kunt u uw kind, maar ook uzelf, in de thuissituatie alvast goed voorbereiden op de operatie.

In de oortjes luisteren
Behandelcentrum

 

Lotte gaat met haar ouders naar het Behandelcentrum. Ze wordt geopereerd aan haar amandelen. Een lege maag is belangrijk voor de veiligheid van de operatie. Daarom heeft ze de afgelopen 6 uur niet meer gegeten en de afgelopen 2 uur niet meer gedronken.

 

Behandelcentrum
Aanmelden

 

Ze meldt zich bij de secretaresse en krijgt een kleurplaat.

 

Aanmelden
Wachtruimte
Lotte mag nog even kleuren in de wachtruimte.
Nog even tekenen
Ophalen

Ze wordt opgehaald samen met andere kinderen die ook geopereerd worden aan hun keelamandelen. Best gezellig!

Opgehaald door de verpleegkundige
Uitleg

Samen krijgen ze uitleg over hoe het zal gaan vandaag.

Uitleg verdoving met een kapje
Een kapje

Voor het slaapmiddel krijgt Lotte straks bij de dokter een kapje. De zuster vertelt Lotte er alles over. De beer krijgt als eerste het kapje op.

Beer oefent met het kapje
Oefenen met het kapje

Lotte mag ook even oefenen met het kapje.

Oefenen met het kapje
Pyjama aantrekken

Ze gaan samen naar een 4-persoonskamer. Daar trekt Lotte haar pyjama aan. Thuis heeft ze haar armbandje en ringetje al afgedaan en haar haren in een staart. Ze heeft er ook aan gedacht haar nagellak eraf te halen.

In het bed liggen
Plastic armbandje

Ze krijgt een plastic armbandje om met daarop haar naam en geboortedatum. Zo weet iedereen dat zij Lotte is!

Polsbandje
Temperatuur meten

De zuster komt langs om nog een paar vragen te stellen en om de temperatuur te meten in het oor van Lotte.

In de oortjes luisteren
Zetpillen

Papa geeft Lotte 2 verschillende zetpillen voor de operatie, hierin zit een pijnstillende stof dat er voor zorgt dat ze minder keelpijn heeft na de operatie.

Pijnmedicatie
Speelhoek

Lotte mag met haar ouders naar de speelhoek waar nog meer kinderen spelen die wachten voor de operatie.

Spelen
Ophalen

Als Lotte aan de beurt is wordt ze opgehaald. Papa gaat met haar mee naar de dokter, mama wordt naar de uitslaapkamer gebracht, waar ze wacht tot Lotte terug komt van de operatie.

Mama gedag zeggen
Naar de operatiekamer

Lotte loopt in haar pyjama naar de operatiekamer. Haar knuffel mag ook mee. Er staat een team in blauwe kleding op haar te wachten.

De operatiekamer in
Op het bed zitten

Lotte mag op het bed zitten terwijl de dokters samen nog allerlei vragen stellen aan haar vader. Dit doen ze om te controleren of alles klopt.

Zitten op het operatiebed
Narcose

 

De slaapdokter zorgt samen met zijn twee assistenten voor de narcose. Narcose betekent dat je in een diepe slaap wordt gebracht. Dan merk je niets van de operatie.

 

Vragen beantwoorden op het operatiebed
Een kapje

Lotte krijgt een kapje op waar lucht uitkomt. Het stinkt wel een beetje, daarom ademt ze goed door haar mond. Ze hoort eerst papa nog praten maar valt dan langzaam in slaap.

Slapen met het mondkapje
Uitslaapkamer

Lotte wordt wakker op de uitslaapkamer waar papa en mama ook zijn.

De uitslaapkamer
Water drinken

Ze moet meteen water drinken om haar keel goed schoon te spoelen.

Na de operatie wat drinken
Een bakje

Lotte voelt zich nog een beetje misselijk en spuugt rood slijm uit in een bakje. Dit komt door de operatie en gaat vanzelf weer over.

Bakje voor de misselijkheid
Eigen spulletjes

 

Lotte wordt net als de andere kinderen uit het groepje weer teruggebracht naar de kamer waar haar spulletjes liggen.

 

Rijden in het operatiebed
Goed drinken

Papa legt uit dat het heel belangrijk is voor Lotte om de komende uren goed te drinken, dan wordt haar keel het snelst weer beter en doet het minder pijn.

Hand van papa en knuffels
IJsjes

 

IJsjes helpen ook heel goed tegen een zere keel.

 

IJsje eten
Zuster

De zuster is steeds op de kamer aanwezig en kijkt of het goed gaat met alle kinderen.

Spelletjes spelen op de tablet
Infuusdopje

Lotte heeft goed gedronken en mag een paar uurtjes na de operatie alweer naar huis. De zuster haalt het infuusdopje uit haar hand. Dat doet geen pijn.

Infuus verwijderen
Pleister

Lotte krijgt een mooie pleister, haar knuffel krijgt er ook een!

Pleister
Naar huis

Lotte mag naar huis. Het duurt nog wel een week voor ze weer naar school kan.

Schoenen weer aan
Dapperheidsdiploma

 

Ze heeft haar dapperheidsdiploma verdiend!

 

Met dapperheidsdiploma op zak naar huis
In de oortjes luisteren
Behandelcentrum
Aanmelden
Nog even tekenen
Opgehaald door de verpleegkundige
Uitleg verdoving met een kapje
Beer oefent met het kapje
Oefenen met het kapje
In het bed liggen
Polsbandje
In de oortjes luisteren
Pijnmedicatie
Spelen
Mama gedag zeggen
De operatiekamer in
Zitten op het operatiebed
Vragen beantwoorden op het operatiebed
Slapen met het mondkapje
De uitslaapkamer
Na de operatie wat drinken
Bakje voor de misselijkheid
Rijden in het operatiebed
Hand van papa en knuffels
IJsje eten
Spelletjes spelen op de tablet
Infuus verwijderen
Pleister
Schoenen weer aan
Met dapperheidsdiploma op zak naar huis

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.