Contact
  1. 5482-Echografie

Onderzoek met behulp van geluidsgolven

​Een echografie is een onderzoek waarbij geen gebruik gemaakt wordt van röntgenstralen, maar van geluidsgolven. Dit zijn geluidsgolven met een zeer hoge frequentie, zo hoog dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Met behulp van een echografie kunnen diverse weefsels worden onderzocht.

Uitleg

Een echografie is niet pijnlijk en onschadelijk voor de weefsels in het lichaam. Deze techniek kan daarom ook toegepast worden tijdens de zwangerschap. Hier leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

 
Afbeelding echografieAfbeelding 1

Voorbereiding

Echo bovenbuik

Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur ‘s avonds niet meer eten, drinken, snoepen, kauwgom kauwen en roken tot na het onderzoek. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u gewoon met een beetje water innemen.  

Let op
Voor diabetici geldt: als het onderzoek vóór negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan mag u thuis geen medicijnen innemen of spuiten. Neem uw medicijnen en eten mee naar het ziekenhuis, zodat u deze direct na het onderzoek kunt gebruiken.
Als het onderzoek na negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan kunt u thuis vóór acht uur spuiten of uw medicijnen innemen met een kopje thee en een beschuit zonder boter.

Echo abdomen

Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur ‘s avonds niets meer eten, snoepen, kauwgom kauwen of roken tot na het onderzoek. Omdat een volle blaas wenselijk is, mag u ’s ochtends water drinken. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u gewoon met een beetje water innemen.  

Let op
Voor diabetici geldt: als het onderzoek vóór negen uur 's ochtends plaatsvindt, dan mag u thuis geen medicijnen innemen of spuiten. Neem uw medicijnen en eten mee naar het ziekenhuis, zodat u deze direct na het onderzoek kunt gebruiken.
Als het onderzoek na negen uur 's ochtends plaatsvindt, dan kunt u thuis vóór acht uur spuiten of uw medicijnen innemen met een kopje thee en een beschuit zonder boter.

Echo onderbuik of echo nieren/blaas

U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de blaas helemaal vol zijn. Daarom moet u vóór het onderzoek extra drinken. Hieronder leest u hoeveel. 

Volwassenen

U drinkt 1 liter water. Doe dit anderhalf uur vóór de start van het onderzoek en daarna niet meer plassen.

Kinderen

  • 0-6 jaar: 250 ml helder vocht drinken. Doe dit anderhalf uur vóór de start van het onderzoek en daarna niet meer plassen.
  • 6-12 jaar: 500 ml helder vocht drinken. Doe dit anderhalf uur vóór de start van het onderzoek en daarna niet meer plassen.
  • 12 jaar en ouder: zie voorbereiding volwassenen.

Heldere dranken zijn water, bronwater, limonade, frisdrank zonder prik, thee zonder melk.

Echo nieren, aangevraagd door de uroloog

Geen voorbereiding nodig.

Echo aorta/bekkenvaten

Als u ’s morgens een afspraak heeft, neemt u ’s ochtends een licht ontbijt (thee, beschuit). Als u ’s middags een afspraak heeft, kunt u normaal ontbijten en neemt u tussen de middag een lichte lunch (thee, beschuit).

Voor alle andere echo-onderzoeken is geen voorbereiding nodig.

Verloop van het onderzoek

De radiologisch laborant(e) (medewerker van de röntgenafdeling) brengt op uw huid een gelachtige vloeistof aan. Vervolgens strijkt hij of zij met een echoscopiekop (een transducer of taster) die de geluidsgolven uitzendt, heen en weer over de huid. De weefsels in het te onderzoeken lichaamsdeel kaatsen deze geluidsgolven terug, elk weefsel op zijn eigen manier. De geluidsgolven worden opgevangen door de echoscopiekop en zo kan een afbeelding van de doorsnede van een lichaamsdeel worden gemaakt.

Tijdens het onderzoek worden doorlopend beelden gemaakt. Deze verschijnen als bewegende beelden op de monitor.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien tot dertig minuten.

Begeleiding tijdens onderzoek

We begrijpen dat het voor u prettig is als uw partner of naaste tijdens het onderzoek bij u kan blijven. Het verrichten van een echo-onderzoek vergt echter de uiterste concentratie van de onderzoeker. Begeleiders die aanwezig zijn tijdens het onderzoek, kunnen onnodige onrust veroorzaken in de onderzoekkamer. Daarom kiezen wij ervoor om begeleiders tijdens het onderzoek niet te laten meegaan in de onderzoekskamer. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ouders van (jonge) kinderen mogen wel mee tijdens het onderzoek.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog (de medisch specialist op de röntgenafdeling) beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Van hem of haar ontvangt u de definitieve uitslag.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de receptie van de röntgenafdeling. De laborant(e) vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hem of haar ook vragen stellen, vooraf en na afloop. Ook kunt u bellen met de afdeling Radiologie 088 624 28 82.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 14 februari 2024 / 5482 / 317857