Contact
  1. 5572-Logopedie bij problemen met eten en/of drinken bij kinderen

In deze folder leest u meer over logopedie bij problemen met eten en/of drinken bij kinderen. De informatie is geschreven voor ouders van kinderen met deze problemen. Wij raden u aan om deze folder ook door familie en andere naasten te laten lezen.

Een logopedist gaat met u in gesprek over de klachten bij uw kind. De logopedist heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de mond en het slikken.

De problemen kunnen op verschillende momenten van de ontwikkeling voorkomen. Als bijvoorbeeld een kind over gaat van borst- naar flesvoeding, bij lepelvoeding en/of kauwbare voeding.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom uw kind niet of beperkt wil eten. Soms kan de logopedist dit alleen behandelen en in andere gevallen zijn er meer behandelaars nodig. Denk dan bijvoorbeeld aan een diëtist.

Onderzoek en behandeling door de logopedist

Wat doet de logopedist?
Uw huisarts of kinderarts verwijst u naar een logopedist, die uw kind onderzoekt. Het onderzoek begint met het stellen van vragen over de klachten van uw kind.

De logopedist kijkt tijdens het onderzoek naar:

  • de structuren en functie, zoals naar het tongriempje, de reflexen in de mond, de spierspanning en hoe uw kind zijn mond beweegt.
  • het eten en/of drinken die lastig zijn voor uw kind, zoals borst- en/of flesvoeding, lepelvoeding, vaste voeding en/of kauwbare voeding.
  • houding (bijvoorbeeld in een wipstoel/kinderstoel), de reacties van uw kind en hoe jullie op elkaar reageren.

Zo kan de logopedist kijken wat er lastig is voor uw kind.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek overlegt de logopedist met u over de volgende stap. Sommige kinderen worden binnen Isala behandeld, andere kinderen worden doorgestuurd naar een logopedist in uw eigen buurt of in de instelling waar uw kind komt. Het komt ook voor dat er meerdere behandelaars samen uw kind gaan behandelen.

Wat houdt de logopediebehandeling in?

De behandeling richt zich op:

  • informatie en advies geven aan u als ouder(s)/verzorger(s)
  • houding aanpassen tijdens het voedingsmoment
  • advies over het materiaal dat u kunt gebruiken (speen, fles, lepel, beker)
  • oefenen van de mondbewegingen, zoals het kauwen
  • oefenen van het verwerken van de prikkels in de mond. Dit kan door het aanbieden van materialen die hiervoor gemaakt zijn, zoals een kauwborstel, of een opbouw te maken in smaken/structuren van het eten. Denk bijvoorbeeld aan: beginnen met kauwen van krokante structuren die snel in de mond smelten.
  • begeleiding in afbouw sondevoeding en opbouwen van zelf eten en drinken.

De logopedisten van Isala hebben veel kennis en ervaring op het gebied van problemen met eten en drinken. Ze zijn ingeschreven in een speciaal register voor pre-logopedisten. Pre-logopedie is logopedie aan kinderen van 0 tot 2 jaar met eet-drinkproblemen en problemen in de vroege communicatie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met: 

Isala Zwolle
Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5572