Contact
 1. 5684-Gezamenlijk medisch consult jongeren (> 12 jaar)

Een gezamenlijk medisch consult (GMC) is een andere vorm van polikliniekbezoek, waarbij je tegelijkertijd met andere patiënten een afspraak hebt met je kinderarts, diabetesverpleegkundige en soms de diëtist. Dit biedt de mogelijkheid ervaringen te delen en gebruik te maken van oplos­singen en tips van anderen. In deze folder kun je meer lezen over het GMC.

Wat is een gezamenlijk medisch consult?

Een gezamenlijk medisch consult duurt 90 minuten. In die tijd heb je, samen met ongeveer vijf tot acht andere patiënten (leeftijdgenoten), in een grote spreekkamer een gesprek met uw kinderarts, de diabetesverpleegkundige en soms de diëtist. Net als bij een individuele afspraak mag je iemand (ouder, vriend, broer of zus) meenemen als gast.

Voorbereiding op het GMC

Om zo veel mogelijk uit het GMC te halen is het belangrijk dat je van tevoren nadenkt over wat je wilt vragen of bespreken. Zo ben je er zeker van dat je na afloop van het GMC naar huis gaat met antwoorden op je vragen en een advies voor de komende periode.

Hoe verloopt het GMC?

Na ontvangst brengt de secretaresse je naar de onderzoekskamer. Ze zal je wegen en meten. Ook zal iemand van het diabetesteam je spuitplaatsen bekijken. Daarna ga je naar de grote spreekkamer. Na een welkomstwoord en een korte toelichting op de gang van zaken bespreekt de kinderarts met de patiënten één voor één bepaalde onderwerpen die ook tijdens een individuele afspraak aan bod zouden komen. Zo komt ook jouw situatie aan de orde en worden je vragen beantwoord.

De kinderarts neemt voor elke patiënt apart de tijd en het consult is van hetzelfde niveau als in
een individuele afspraak op de diabetespoli. Het bijkomende voordeel is dat je bovendien hoort wat er bij anderen speelt. Door het groepsgewijs stellen van de vragen en de antwoorden van de kinderarts en de andere leden van het team, krijg je veel extra informatie. Je profiteert namelijk ook van de vragen, ervaringen en tips van andere patiënten. Een deel van je vragen zal overlappen met die van anderen en daarom kan in 90 minuten iedereen aan bod komen.

De gespreksleider zorgt ervoor dat de voordelen van het GMC zo goed mogelijk worden benut. Zo houdt hij/zij in de gaten dat elke patiënt voldoende tijd krijgt en dat het gesprek ordelijk verloopt, zodat alle informatie voor iedereen duidelijk is. Aan het eind van het GMC maakt de secretaresse een vervolgafspraak en handelt verdere adminis­tratie af, zodat je na 90 minuten ook echt klaar bent.

Wie komen er in aanmerking voor het GMC?

 • kinderen en jongeren met diabetes die voor een poliklinische controleafspraak komen;
 • kinderen en jongeren die interesse hebben in de vragen, tips en ervaringen van andere
  patiënten;
 • kinderen en jongeren die prijs stellen op contact met andere patiënten.

Wat mag je niet verwachten van het GMC?

 • 90 minuten aandacht van de dokter voor jou alleen;
 • groepstherapie of zelfhulpgroep;
 • patiëntenvereniging;
 • onderzoek;
 • klassikaal onderwijs;
 • een afdeling Spoedeisende Hulp.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

De kinderarts en haar/zijn team hebben beroepshalve een geheimhoudingsplicht en mogen alleen met jouw toestemming in de aanwezigheid van anderen je gegevens bespreken. Wees je ervan bewust dat die gegevens besproken kunnen worden in het bijzijn van andere patiënten. Het is van belang dat de besproken informatie binnen de groep blijft zodat je in een veilige omgeving je vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen. Je deelname is vrijwillig. Als je niet wenst deel te nemen aan een GMC, kun je een afspraak maken voor een individueel polibezoek zoals je gewend bent.

Lichamelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat er tijdens het GMC lichamelijk onderzoek nodig is. Soms kan dit onderzoek met jouw toestemming plaatsvinden in het bijzijn van de andere patiënten. Maar als het onderzoek zich daarvoor niet leent of als je dat niet wilt, is er een aparte onderzoekskamer beschikbaar.

Let op
Het GMC is een aanvulling op de gebruikelijke individuele consulten, maar ze kunnen die niet volledig vervangen. Daarom krijg je minimaal eens per jaar ook een individueleafspraak.

Contact

Heb je nog vragen? Stel je vraag met een e-consult via MijnIsala. Het e-consult is niet geschikt voor spoedvraag of vragen over een afspraak.

Heb je een medische spoedeisende vraag die te maken heeft met je diabetes? Dan zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Bel naar het diabetescentrum. Of buiten kantooruren naar het spoednummer dat je van de diabetesverpleegkundige gekregen hebt.

Zwolle en Lelystad

Diabetescentrum
088 624 2329 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur)

Kun je niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 2 september 2022 / 5684