Contact
  1. 5715-Hartfalenpolikliniek (Zwolle)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​De hartfalenpolikliniek is speciaal opgezet voor mensen met hartfalen. Hier kunt u daar meer over lezen.

Gevolgen van hartfalen

Hartfalen kan gevolgen hebben voor u en uw partner en/of familie. Zo moet u uw eetgewoonten en/of lichamelijke activiteiten aanpassen. Ook krijgt u medicatie voorgeschreven. Deze gevolgen kunnen per persoon verschillen.

De cardioloog heeft u wellicht aangemeld bij de hartfalenpolikliniek. Bij de zorg voor patiënten met hartfalen kunnen meer zorgverleners betrokken zijn. Op het spreekuur van de hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist cardiologie.

Wat is een verpleegkundig specialist cardiologie?

Een verpleegkundig specialist cardiologie die zich heeft gespecialiseerd in hartziekten, met name in de begeleiding en behandeling van patiënten met hartfalen. De verpleegkundig specialist werkt volgens de Europese richtlijnen bij hartfalen en is bevoegd om recepten uit te schrijven. Zij spreek regelmatig met de cardioloog over beleid.

Wat kan de hartfalenpolikliniek voor u betekenen?

Alle zaken rondom de behandeling bij hartfalen komen aan bod tijdens uw bezoek aan de hartfalenpolikliniek. De cardioloog is hoofdbehandelaar, bepaalt het behandelplan en blijft bij uw behandeling betrokken.

Bij de verpleegkundig specialist cardiologie heeft u regelmatig een afspraak. Die bespreekt samen met u uw situatie. Ook informeert en begeleidt de verpleegkundige u bij het omgaan met hartfalen. Verder verricht hij/zij lichamelijk onderzoek en past zo nodig uw medicatie aan.

Bovendien kunt u bij haar terecht met vragen en praktische problemen. U kunt hierbij denken aan:

  • wat betekent het om met hartfalen te leven;
  • het belang van een aangepast eet- en drinkpatroon;
  • uw leefgewoonten;
  • uw medicijngebruik;
  • hoe u klachten herkent en wat te doen bij toename van uw klachten;
  • aanmelden voor revalidatie.

Daarnaast beschikt de verpleegkundig specialist over allerlei voorlichtingsmateriaal.

Hoe werkt de hartfalenpolikliniek?

Patiënten die binnen een straal van dertig kilometer rond Zwolle wonen, ontvangen een week na ontslag thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige cardiologie. De verpleegkundige van de afdeling waar u opgenomen bent geweest maakt de afspraak.

De specialistisch verpleegkundige informeert naar uw gezondheid en controleert uw medicijngebruik. Ook maakt hij/zij een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt zij bloed af. Dit thuisbezoek vindt in principe ’s ochtends plaats.

Twee weken na ontslag heeft u een afspraak met de verpleegkundig specialist cardiologie op de hartfalenpolikliniek. Dit eerste consult duurt een half uur. Ook de eventuele vervolgconsulten duren een half uur. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek laat u uw bloed prikken. Een laboratoriumaanvraag hiervoor heeft u meegekregen bij ontslag op de verpleegafdeling. Soms krijgt u bij het eerste bezoek aan de hartfalenpoli een labaanvraag mee voor het volgende bezoek. De bloedaanvraag kan ook opgestuurd worden. Het is altijd van belang voor het bezoek aan de hartfalenpoli bloedcontrole te laten doen.

Let op
Neemt u bij elk bezoek aan de hartfalenpolikliniek uw medicijnlijst mee?

Waar vindt u de hartfalenpolikliniek?

Het spreekuur van de hartfalenpolikliniek vindt plaats in Isala Harthuis, gebouw L.
U maakt eerst een hartfilmpje.

Voor het maken of afzeggen van een afspraak op de hartfalenpolikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie, (038) 424 23 74.

Voor uw afspraak bij het Harthuis meldt u zich op de eerste verdieping bij het secretariaat met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). U kunt daar plaatsnemen in de wachtruimte.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Hartfalenpolikliniek
(038) 424 57 21 (verpleegkundig specialisten cardiologie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 10 april 2019 / 5715

Hartfalenpolikliniek

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de Hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum. Tijdens de controles op de Hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundig specialist begeleidt u persoonlijk, geeft u voorlichting en leert u met hartfalen omgaan.

Met de fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens het spreekuur.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Uitleg behandelingen

Met de ambulance

De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala Diaconessenhuis in Meppel.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Onderzoek

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog in opleiding of arts-assistent onderzoekt u.

Onderzoek

Verder onderzoek

N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.

Patiënt leest een folder over verder onderzoek

Uitleg behandelingen

Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.

Uitleg behandelingen

Mogelijke onderzoeken

Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.

Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer

Weer naar huis

Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).

Patiënt mag weer naar huis

Het thuisbezoek

De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.

Het thuisbezoek

Controle(s)

Twee weken na ontslag heeft u een afspraak op de Hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist. Soms vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.

Controles

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

Op het spreekuur Hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist. Deze doet lichamelijk onderzoek bij u en stelt (in overleg met de cardioloog) zo nodig uw medicijnen bij.

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist werkt op de Hartfalenpoli en ziet u daar op afspraak. Zij bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. Ook adviseert zij u over zout- en vochtbeperking.

De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt

De Hartfalenpoli

Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de Hartfalenpoli, gedurende 1 tot 1,5 jaar. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De Hartfalenpoli is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt.

Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen

Lichamelijk onderzoek

De verpleegkundig specialist Hartfalenpoli doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).

Lichamelijk onderzoek

Stabiel

Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.

Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige

Dagelijks leven

Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De verpleegkundig specialist bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.

Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts

De uitslag

Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.

Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige

Innemen medicatie

De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.

Patiënt kijkt naar een klok

Extra ingreep

Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn.

Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling

Leefstijl adviezen

Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Leefstijl adviezen

Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.

Hartfalenrevalidatie

Contact

Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de Hartfalenpolikliniek.

Patiënt leest een folder
Uitleg behandelingen
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Onderzoek
Patiënt leest een folder over verder onderzoek
Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer
Patiënt mag weer naar huis
Het thuisbezoek
Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt
Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen
Lichamelijk onderzoek
Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige
Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts
Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige
Patiënt kijkt naar een klok
Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling
Leefstijl adviezen
Hartfalenrevalidatie
Patiënt leest een folder