Contact
  1. 5755-Na (mogelijke) hersenschudding kind

​Een hersenschudding is een tijdelijke stoornis van de functie van de hersenen zonder dat er sprake is van blijvend letsel. Uw kind is in het ziekenhuis onderzocht in verband met een ongeval. Daarbij is gebleken dat uw kind een hersenschudding heeft. Het is van belang dat u uw kind de eerste 24 uur goed in de gaten houdt, hier leest u hoe.

Wanneer contact opnemen?

Na zorgvuldig onderzoek door een arts treden spoedeisende (acute) complicaties zelden op. De volgende klachten en verschijnselen zijn reden om direct contact op te nemen met het ziekenhuis:

  • zeer heftige hoofdpijn;
  • herhaaldelijk braken;
  • sufheid (uw kind is dan ook moeilijk te wekken);
  • verwardheid.

Uw kind mag de eerste 24 uur na het ongeval niet alleen zijn en moet zowel overdag als 's nachts regelmatig gewekt worden.

Wekadvies

Wij adviseren u het bewustzijn van uw kind regelmatig te controleren. Hierbij is het de bedoeling dat u uw kind de eerste zes uur na het ongeval ieder uur wakker maakt en beoordeelt of uw kind normaal reageert. Reageert uw kind normaal, dan maakt u uw kind hierna elke twee uur wakker en beoordeelt u of uw kind normaal reageert.

  • Bij kinderen boven de 2 jaar kan dit het best door vragen te stellen waarop uw kind normaal gesproken het antwoord weet. Bijvoorbeeld vragen naar de naam van broer/zus of benoemen van speelgoed.
  • Bij jongere kinderen gaat het erom dat u kijkt of uw kind goed oogcontact maakt en een speeltje of knuffel aanpakt.

Bovenstaande controle is vooral van belang tijdens de eerste 12 tot 24 uur na het ongeval.

Niet in orde? Contact opnemen!

Als u twijfelt of het bewustzijn van uw kind in orde is, moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis:

  • met de afdeling Spoedeisende hulp 088 624 50 00;
  • of met de dienstdoende kinderarts via het centrale nummer 088 624 50 00.

Extra bedrust?

Na de eerste 12 tot 24 uur kunt u uw kind zelf laten bepalen hoe actief hij/zij wil zijn. Kinderen nemen over het algemeen hun rust als ze die nodig hebben. Extra bedrust is dus alleen nodig als uw kind dat zelf aangeeft.

Zijn de verschijnselen na drie weken niet duidelijk verbeterd? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan vervolgens samen met u beslissen of intensievere begeleiding nodig is.

Veelgestelde vragen

Lees ook de folder 'Na het oplopen van traumatisch hersenletsel bij een kind' met veelgestelde vragen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van dit wekadvies, dan kunt u contact opnemen. Als u na de eerste 24 uur nog vragen of problemen heeft, dan kunt u bij uw eigen huisarts terecht. Die kan zo nodig overleggen met de kinderarts.

Zwolle

Spoedeisende hulp
088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Meppel

Spoedeisende hulp
088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Laatst gewijzigd 4 mei 2022 / 5755