Contact
 1. 5766-Verwijdering nier

De reden voor een operatie waarbij de uroloog de nier en omliggend weefsel verwijdert, is vaak een kwaadaardig gezwel. In deze folder informeren wij u over de operatie. Zo bent u goed voorbereid.

Oproep voor operatie

Zodra uw operatie gepland staat, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van onze planningscoördinator. Een week vóór uw operatie, belt onze collega het tijdstip van uw opname door.

 • Bent u telefonisch niet bereikbaar? Dan ontvangt u opnieuw schriftelijk bericht.
 • Heeft u vragen over uw opname? Bel dan 088 624 24 36.
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? De afdeling Preoperatief onderzoek informeert u óf en wanneer u hiermee moet stoppen.

Operatie

 • Zodra u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer.
 • U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of één van zijn/haar collega’s gesproken tijdens het preoperatief onderzoek.
 • Vlak voor de operatie brengt de anesthesioloog een katheter onderin uw rug aan. Via dit slangetje kunnen pijnstillers worden toegediend. Het blijft tot een paar dagen na de operatie zitten.
 • Nadat de anesthesioloog de verdoving heeft toegediend, begint de operatie.
 • Tegenwoordig wordt deze ingreep meestal via een zogenaamde kijkoperatie gedaan. Bij de kijkoperatie maakt de uroloog (meestal) vijf kleine sneetjes van één tot twee centimeter in de buik. Via deze sneetjes kan de uroloog een heel kleine camera en operatie-instrumenten naar binnen brengen en de operatie uitvoeren. Het voordeel van deze methode is dat u vaak wat minder pijnklachten heeft na de operatie en het herstel iets sneller is.
 • Soms is een kijkoperatie niet mogelijk. Als dit van tevoren bekend is, bespreekt de uroloog dit met u. Soms blijkt pas tijdens de operatie dat een kijkoperatie onmogelijk is. Dan wordt besloten over te gaan op een gewone operatie. Een medewerker van het laboratorium onderzoekt uw nier.
 • De operatie duurt ongeveer drie uur.

Na de operatie

 • Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer (recovery).
 • U heeft een katheter in uw plasbuis (blaaskatheter).
 • Het slangetje onderin uw rug blijft zitten voor pijnbestrijding na uw operatie.
 • Ook heeft u een slangetje in uw wond (wonddrain) om het wondvocht af te voeren.

Bent u weer voldoende bij kennis? En zijn de controles van bijvoorbeeld uw bloeddruk en ademhaling in orde? Dan gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Herstel

 • Zodra u weer op de verpleegafdeling bent, begint de periode van herstel.
 • Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur.
 • Ook bespreekt zij iedere dag met u de verpleegkundige zorg.
 • Dagelijks krijgt u een prik (Fraxiparine) om trombose te voorkomen. Deze krijgt u tot enkele dagen na de operatie totdat u weer voldoende in beweging bent.
 • Dagelijks komt de uroloog of zijn assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.
 • De wonddrain wordt verwijderd als er weinig tot geen wondvocht meer uit de wond komt.
 • De blaaskatheter wordt verwijderd als u weer in beweging bent en als het slangetje in uw rug (voor pijnbestrijding) is verwijderd.

Nadat de blaaskatheter is verwijderd, kunnen een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:

 • U kunt ongewild wat urine verliezen.
 • Er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen.
 • Soms kunt u niet plassen, terwijl u aandrang heeft.
 • Het plassen kan met kleine beetjes gaan en pijnlijk zijn.

Dit zijn normale verschijnselen die vanzelf weer verdwijnen. Als dat niet zo is, meld het dan aan uw verpleegkundige.

Pijn

Uw arts heeft met de verpleegkundige besproken welke medicijnen u krijgt tegen de pijn. Blijft u pijn houden? Geef het dan door aan de verpleegkundige. Zij geeft u, in overleg met uw arts, extra of andere medicijnen.

Weefselonderzoek

Zodra uw uroloog de uitslag van het weefselonderzoek heeft ontvangen, bespreekt hij dit met u en eventueel uw familie. Soms gebeurt dit al tijdens uw opname. En anders bij uw eerste polikliniekbezoek na uw operatie.

Weer naar huis

 • Als uw nier via een kijkoperatie is verwijderd, gaat u op de vierde of vijfde dag na uw operatie naar huis.
 • Bij een ‘gewone’ operatie is dit zes tot tien dagen.
 • De verpleegkundige informeert uw contactpersoon over uw ontslag, als u dat zelf niet kunt.
 • De verpleegkundige kan ook wijkverpleging voor u regelen.
 • Bij ontslag maakt de verpleegkundige een afspraak voor u voor controle op de polikliniek Urologie.
 • De eerste zes weken is het beter dat u geen alcohol drinkt en geen zwaar lichamelijk werk doet.

Operatie in een ander ziekenhuis

De urologen van Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen en Isala werken samen. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet in uw  eigen ziekenhuis wordt geopereerd. Maar in één van de samenwerkende ziekenhuizen. Dit kan betekenen dat u óf door uw eigen uroloog geopereerd wordt óf door een andere uroloog.

Tijdens uw opname is de uroloog van het ziekenhuis waar u bent geopereerd, verantwoordelijk voor uw welzijn rondom de operatie. Na ontslag blijft het ziekenhuis, waar u geopereerd bent, voor u verantwoordelijk. Dit blijft zo tot aan uw eerste poliklinische controle na uw operatie. Uw eigen uroloog is hierna weer verantwoordelijk voor het verdere verloop.

Hieronder volgt een overzicht van de locaties waar uw operatie wordt gedaan:

Operatie

Locatie

Robot geassisteerde partiële nefrectomie (RAPN)

 

Deventer ziekenhuis

 

Laparoscopische nefrectomie

Gelre ziekenhuizen (locatie Apeldoorn of Zutphen)

Laparoscopische nefro-ureterectomie

Gelre Ziekenhuizen (locatie Apeldoorn of Zutphen)

 

Contactgegevens

Deventer Ziekenhuis

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
algemeen: 0570 53 53 53
polikliniek Urologie: 0570 53 53 51
Bij spoed buiten kantooruren: 0570 53 53 00
www.dz.nl

Gelre Apeldoorn

Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
algemeen: 055-581 81 81
polikliniek: 055-581 18 14
Bij spoed buiten kantooruren: 055-844 63 98
https://www.gelreziekenhuizen.nl

Gelre Zutphen

Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
algemeen: 0575: 592 592
polikliniek Urologie: 0575: 592 816
Bij spoed buiten kantooruren: 0575-592 574
https://www.gelreziekenhuizen.nl

Isala Zwolle

Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
algemeen en bij spoed buiten kantooruren: 088 624 50 00
polikliniek Urologie Zwolle: 088 624 27 40
https://www.isala.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Zwolle, Kampen en Heerde

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Oncologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 12 juli 2023 / 5766