Contact
  1. 5766-Verwijdering nier
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Informatie over de operatie

De aanleiding voor een operatie waarbij de uroloog de nier en omliggend weefsel verwijdert, is vaak een kwaadaardig gezwel. Hier informeren wij u over de gang van zaken, zodat u zich beter op de ingreep kunt voorbereiden.

Voorbereiding

Voor de operatie is het de bedoeling dat u vanaf 24.00 uur ’s nachts nuchter bent. Als u later op de dag wordt geopereerd, mag u ’s morgens een licht ontbijt (thee en beschuit) gebruiken. Een verpleegkundige of medewerker van de afdeling Opname zal u hierover informeren.

Operatie

Op de dag van de operatie krijgt u ’s ochtends medicijnen (premedicatie) die voorgeschreven zijn door de anesthesioloog, zodat u zich beter kunt ontspannen. Wanneer u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of één van zijn/haar collega’s gesproken tijdens het preoperatief onderzoek.

Vlak voor de operatie brengt de anesthesioloog een katheter onderin uw rug aan. Via dit slangetje kunnen pijnstillers worden toegediend. Het blijft tot een paar dagen na de operatie zitten.

Nadat de anesthesioloog de verdoving heeft toegediend, begint de operatie. Tegenwoordig wordt deze ingreep meestal via een zogenaamde kijkoperatie gedaan. Bij de kijkoperatie maakt de uroloog (meestal) vijf kleine sneetjes van één tot twee centimeter in de buik. Via deze sneetjes kan de uroloog een heel kleine camera en operatie-instrumenten naar binnen brengen en de operatie uitvoeren. Het voordeel van deze methode is dat u vaak wat minder pijnklachten heeft na de operatie en het herstel iets sneller is.

In sommige gevallen is een kijkoperatie niet mogelijk. Als dit van tevoren bekend is, bespreekt de uroloog dit met u. Soms blijkt pas tijdens de operatie dat een kijkoperatie onmogelijk is. Dan wordt besloten over te gaan op een gewone operatie. De nier gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

Gemiddeld duurt de operatie drie uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer (recovery). U heeft een katheter in uw plasbuis (blaaskatheter). Het slangetje onderin uw rug blijft zitten voor de pijnbestrijding na de operatie. Ook heeft u een slangetje in uw wond (een wonddrain) dat het wondvocht afvoert.

Als u weer voldoende bij kennis bent en de controles van bijvoorbeeld bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Herstel

Wanneer u weer op de verpleegafdeling bent, begint de periode van herstel. Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur. Ook bespreekt zij iedere dag met u de verpleegkundige zorg.

Dagelijks krijgt u een prik (Fraxiparine) om trombose te voorkomen. Deze krijgt u tot enkele dagen na de operatie totdat u weer voldoende in beweging bent.

Dagelijks komt de uroloog of zijn assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden. De wonddrain wordt verwijderd als er weinig tot geen wondvocht meer uit de wond komt. De blaaskatheter wordt verwijderd als u weer in beweging (mobiel) bent en als het slangetje in uw rug voor de pijnbestrijding verwijderd is.

Nadat de blaaskatheter is verwijderd, kan een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:

  • U kunt ongewild wat urine verliezen.
  • Er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen.
  • Soms kunt u niet plassen, terwijl u aandrang heeft.
  • Het plassen kan met kleine beetjes gaan en pijnlijk zijn.

Dit zijn normale verschijnselen van voorbijgaande aard. Wanneer u denkt dat het afwijkend is, waarschuwt u dan een verpleegkundige.

Pijn

De arts heeft met de verpleegkundige besproken welke medicijnen u krijgt tegen de pijn. Blijft u pijn houden, geeft u dat dan door aan de verpleegkundige. Zij zal u in overleg met de arts extra of andere medicijnen geven.

Weefselonderzoek

Zodra de uroloog de uitslag van het weefselonderzoek heeft ontvangen van het laboratorium, bespreekt hij deze met u en eventueel uw familie. Soms is dit al tijdens de opname, anders bij het eerste polikliniekbezoek na de operatie.

Weer naar huis

Als uw nier via een kijkoperatie is verwijderd, gaat u op de vierde of vijfde dag na de operatie naar huis. Bij een ‘gewone’ operatie is dit zes tot tien dagen.

De verpleegkundige zal uw contactpersoon van uw ontslag op de hoogte stellen, wanneer u dat zelf niet kunt. Zij zal ook eventueel hulp met de wijkverpleging regelen. Bij ontslag maakt de verpleegkundige ook een afspraak voor u voor controle op de polikliniek Urologie.

De eerste zes weken is het beter dat u geen alcohol drinkt en geen zware lichamelijke arbeid verricht.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Urologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Oncologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 6 februari 2019 / 5766