Contact
 1. 5812-Kinderbekkenfysiotherapie

​Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de problemen rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen, en de mogelijke behandeling daarvan. Hier kunt u lezen welke problemen en klachten zich voordoen en hoe deze behandeld kunnen worden.

Wat is de bekkenbodem?

De bekkenbodem is een spierlaag aan de onderkant van het bekken. De bekkenbodem heeft drie functies:

 • het dragen van de organen in de onderbuik;
 • het sluiten en openen van de urinebuis (het plasgaatje);
 • het sluiten en openen van de anus (het poepgaatje).

Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

Wat zijn de klachten?

Bovengenoemde problemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:

 • urine- en/of ontlastingsverlies;
 • onrustige blaas, heel vaak plassen;
 • verstopping in de darmen (obstipatie);
 • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid;
 • blaasontstekingen;
 • angst om te plassen of te poepen;
 • bedplassen;
 • problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere kinderen).
Afbeelding heel vaak plassen
Afbeelding: heel vaak plassen


Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van uw kind en uw gezin. Kinderen, maar ook hun ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten.

Behandeling

Wanneer is behandeling mogelijk?

De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u en met uw kind - en in samenspraak met de verwijzer, bijvoorbeeld huisarts of kinderarts - op zoek gaan naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van:

 • een vraaggesprek;
 • poep- en plasdagboeken;
 • lichamelijk onderzoek;
 • eventueel aanvullend onderzoek.

Na deze inventarisatie bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut met u welke behandeling het meest zinvol is. Is uw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding. Bij oudere kinderen kan de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen.

Soms is het nodig andere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om met andere zorgverleners samen te werken. Ze zal u zo nodig - en altijd in overleg met de verwijzer - adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Afbeelding juiste wc-houding 
Afbeelding: juiste wc-houding

Worden de kosten vergoed?

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle, Kampen of Heerde

Fysiotherapie
088 624 23 05 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Fysiotherapie
088 624 23 05 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kindergeneeskunde
088 624 32 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Andere informatiebronnen

U kunt voor meer informatie ook terecht bij enkele landelijke organisaties die zich bezighouden met (bekken-)fysiotherapie voor volwassenen en kinderen.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
(033) 467 29 29

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartumgezondheidszorg
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK)

Laatst gewijzigd 16 november 2022 / 5812