Contact
 1. 5954-Behandeling na reanimatie

​Jaarlijks overlijden in ons land mensen buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand. In ongeveer de helft van alle gevallen is de oorzaak van een hartstilstand te wijten aan hart- en vaatziekten. Als er op tijd kan worden gereanimeerd en die poging tot reanimatie succesvol is, is er kans op een goed herstel voor de patiënt.

Als uw naaste een hartstilstand heeft gehad en is ge­reanimeerd, wordt hij of zij nu op de Intensive care (IC) behandeld. Dat is voor alle betrokkenen, vooral voor de partner en zijn of haar naasten, een ingrijpende gebeurtenis. Hier leest u informatie over de behan­deling na een reanimatie en wat dat betekent voor u als naaste.

Hartstilstand

Door een hartstilstand stopt de bloedsomloop, waardoor hersenletsel kan optreden. Hersenletsel ontstaat al binnen een paar minuten nadat de bloedsomloop is gestopt. Er wordt dan geen zuur­stof meer naar de hersenen getransporteerd. Hier­door sterven lichaamscellen af en kunnen organen onherstelbaar beschadigd raken.

Het is niet te voorspellen in welke mate er beschadiging op­treedt. Wel is bekend dat na vier tot zes minuten een gedeelte van de hersenen zodanig beschadigd raakt dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Het is daarom belangrijk dat er zo snel mogelijk een normaal hartritme is. Reanimatie is gericht op het herstarten van het hartritme.

Behandeling

Om hersenschade en schade aan de organen zo veel mogelijk te beperken, wordt uw naaste gekoeld tot een temperatuur van 33ºC en gedu­rende 24 uur op deze temperatuur gehouden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hersenschade hierdoor beperkt kan worden. Uw naaste wordt gekoeld via een katheter in een liesader.

Daarnaast wordt hij/zij in slaap gehouden en beademd. Door een slaapmiddel voelt hij/zij geen kou en zal hij zich achteraf niets kunnen herin­neren.

Na 24 uur wordt het koelen gestopt en wordt er gestart met opwarmen. Als uw naaste 36°C is, wordt het slaapmiddel gestopt. Hoe lang dit slaap­middel doorwerkt, is per patiënt verschillend. Het is daarom moeilijk te zeggen wanneer uw naaste wakker zou kunnen worden.

Gedurende deze hele periode worden de vitale functies zoals bloeddruk, hartritme, nierfunctie en ademhaling nauwkeu­rig en continu in de gaten gehouden en zo nodig bijgeregeld.

Hoe verder

 • In het beste geval wordt uw naaste wakker: er is nauwelijks of geen schade aan de herse­nen opgetreden en er is zicht op een normaal functioneren.
 • In het ergste geval zal uw naaste nooit meer wakker worden en waarschijnlijk overlijden.
 • Alles daar tussenin is ook mogelijk. Dit bete­kent dat een gedeelte van de hersenfunctie beschadigd kan zijn. Uw naaste wordt dan wel wakker, maar bepaalde functies van de hersenen kunnen uitgevallen zijn.

Als uw naaste niet of onvolledig wakker wordt, beoordeelt de arts met een neurologisch onderzoek (waaronder pupilreacties en andere reflexen) en zo nodig aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een EEG = Elektro-Encephalogram) hoe ernstig de hersenschade is. De uitkomst hiervan kan zijn dat er geen kans op herstel is.

Als uw naaste wel wakker wordt, zal hij/zij ook moeten herstellen van de oorzaak van de hartstil­stand. Hiervoor is mogelijk aanvullend onderzoek en verdere behandeling nodig.

Wat kunt u doen?

Ook al reageert uw naaste niet doordat hij diep in slaap is, toch kunt u wel tegen hem/haar praten, hem/haar aanraken of een kus geven.

Onzekerheid verminderen

De eerste dagen is het onduidelijk of uw naaste wakker wordt. Dit kan onzekerheid geven. U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige die de zorg heeft over uw naaste of aan de behandelend arts. Wij proberen u zo goed mogelijk te informe­ren en te ondersteunen. Desondanks vormen de eerste dagen een onzekere periode, omdat alle vragen nog niet beantwoord kunnen worden.

Eigen rust

Het is vaak onduidelijk hoe lang uw naaste in het ziekenhuis zal verblijven, óf hij/zij herstelt en hóe hij/zij herstelt. Het is van belang dat u ook voor uw eigen rust zorgt. Zo kunt u het lichamelijk en emotioneel beter volhouden.

Aanwezigheid in het ziekenhuis

Het is van belang dat u zich realiseert dat uw naaste de eerste 36 uur niet wakker is. We begrij­pen dat u graag bij hem/haar wilt zijn. Dit kunt u met de verpleegkundige bespreken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw naaste onder behandeling is:

Zwolle

Intensive Care

 • V3.4 Unit 1
  088 624 84 10
 • V3.4 Unit 2
  088 624 84 20
 • V3.5 Unit 3
  088 624 85 30
 • V3.5 Unit 4
  088 624 85 40
 • V3.5 Unit 5
  088 624 85 50
 • V3.5 Unit 6
  088 624 85 60

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Laatst gewijzigd 27 juni 2023 / 5954