Contact
  1. 6153-Behandeling ‘Omgaan met geheugenstoornissen’

​Geheugenproblemen komen veel voor bij ouderen. In zekere mate horen ze bij het ouder worden, maar soms zijn ze ernstiger dan verwacht mag worden op grond van de leeftijd. We spreken dan van milde stoornissen van het geheugen. In de wetenschappelijke literatuur wordt hiervoor de Engelse term ‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) gebruikt. Deze aandoening kan voorafgaan aan dementie.

Behandeling

MCI wordt gekenmerkt door geheugenstoornissen die hinderlijk zijn, zowel voor de persoon zelf als voor diens naasten. Het aanbod van behandelingen om te leren omgaan met geheugenstoornissen voor mensen met de diagnose MCI was tot voor kort gering. Om die reden ontwikkelde UMC St. Radboud in Nijmegen een groepsbehandeling. Binnen Isala wordt deze groepsbehandeling nu ook aangeboden.

Uit onderzoek komen positieve effecten van deze behandeling naar voren. Mensen met MCI en hun partners leerden de aandoening beter accepteren. Hierdoor konden zij de geheugenstoornis beter erkennen en leerden ze tegelijkertijd belangrijke activiteiten in hun leven te blijven doen. Hier vindt u informatie over de behandeling.

Voor wie is de behandeling bedoeld?

De behandeling is bedoeld voor mensen van ongeveer 55 jaar en ouder die in hun dagelijks leven hinder ondervinden van geheugenproblemen. Deze problemen kunnen ook ervaren worden door hun partner of een dochter, zoon, broer, buurvrouw of goede vriend. Vaak bent u voor een neuropsychologisch onderzoek door uw neuroloog verwezen naar de afdeling medische psychologie. Of u bent naar deze afdeling doorverwezen na een onderzoek in het Geheugencentrum.

Bij de afdeling medische psychologie wordt na neuropsychologisch onderzoek beoordeeld of u in aanmerking komt voor deelname aan de behandeling. De behandeling is niet geschikt voor mensen die naast geheugenproblemen ook ernstige psychische klachten hebben.

Doel van de behandeling

Het belangrijkste doel van deze behandeling is het verhogen van de kwaliteit van leven, ondanks de dagelijkse beperkingen door geheugenproblemen. Door u te leren omgaan met de geheugenproblemen in uw dagelijks leven en het aanreiken van strategieën waardoor u zo goed mogelijk kunt functioneren.

Welke thema’s komen aan bod?

Tijdens de behandeling komen de volgende thema’s ter sprake:

  • uitleg over de werking van het geheugen;
  • leren het geheugen optimaal te gebruiken;
  • spanning en ontspanning;
  • het belang van plezierige activiteiten;
  • het omgaan met meningsverschillen;
  • piekeren en problemen oplossen.

Geheugenproblemen roepen ook bij de partner vaak veel vragen op. Vragen over het geheugen zelf, over het toekomstperspectief of over hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Geheugenproblemen kunnen ook spanning, piekeren en emotionele problemen of gedragsveranderingen tot gevolg hebben. Tijdens de behandeling worden ook de vragen van de partner geïnventariseerd en zo goed mogelijk beantwoord. Eveneens worden adviezen gegeven.

Wie geeft de behandeling?

De behandeling wordt gegeven door een psycholoog en een psychologisch medewerker, beiden met uitgebreide ervaring op het gebied van hulpverlening aan ouderen met geheugenproblemen. Aan het begin van de behandeling wordt er aan alle deelnemers een boek en een dvd uitgereikt. Het boek volgt de behandeling op een duidelijke wijze. In elk hoofdstuk wordt een samenvatting van een van de bijeenkomsten gegeven.

Tijdstip en plaats

De behandeling bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in Isala. Iedere deelnemer krijgt een uitnodiging thuisgestuurd, waarin duidelijk de data en locatie worden vermeld.

Voordat de behandeling van start gaat, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek kunt u alsnog besluiten of u wel of niet wilt deelnemen. Drie maanden na afloop van de bijeenkomsten is er een terugkombijeenkomst met de groepsleiders en alle deelnemers.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Evaluatie

Om de effecten van deze behandeling op een aantal thema’s te onderzoeken, vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt voorafgaand aan de behandeling, na afloop van de groepsbijeenkomsten en tijdens de terugkombijeenkomst. Het invullen van deze lijsten doet u tijdens de gespreksmomenten die bij de behandeling horen. U hoeft hier dus niet speciaal voor terug te komen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 april 2022 / 6153