Contact
 1. 6206-Shared care kinderoncologie

Gezamenlijke zorg kinderoncologie

​Hartelijk welkom bij de afdeling Kindergeneeskunde van Isala in Zwolle. Wij werken nauw samen met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht (PMC). Uw kinderoncoloog van het PMC heeft uw kind naar ons doorverwezen voor Shared care oftewel gezamenlijke zorg. Uw kinderoncoloog blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Maar een deel ervan vindt plaats bij Isala. Wij streven daarbij naar zoveel mogelijk zorg dichtbij huis. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten als het gaat om Shared care.

Het Shared care team

Ons team bestaat uit een:

 • kinderarts
 • verpleegkundig specialist
 • kinder(oncologie)verpleegkundige
 • medisch pedagogisch zorgverlener
 • maatschappelijk werk
 • diëtist
 • psycholoog

Kinderarts

Dr. Langenhorst en dr. Martens zijn de kinderartsen met het aandachtsgebied kinderoncologie. Zij zijn uw aanspreekpunt voor de (poli)klinische behandeling op de afdeling Kindergeneeskunde. De kinderarts overlegt regelmatig met uw kinderoncoloog van het PMC.

Verpleegkundig specialist

Mevrouw Van ’t Erve is verpleegkundig specialist en betrokken bij de behandeling. Samen met de kinderarts speelt de verpleegkundig specialist een rol in de begeleiding en coördinatie van zorg tijdens de dagbehandeling of opname.

Kinder(oncologie)verpleegkundige

De kinder(oncologie)verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg van uw kind tijdens de dagbehandeling of bij een opname.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener ondersteunt uw kind. Zij kan helpen bij de behandeling die door uw kind als vervelend of moeilijk wordt ervaren. Samen met u zoekt zij naar de juiste afleidingstechnieken om optimaal steun te bieden. Geef gerust aan wat het beste aansluit bij uw kind. Als uw kind opgenomen is, komt de medisch pedagogisch zorgverlener ook op de afdeling bij uw kind.

Maatschappelijk werk

Mevrouw Marsman is de maatschappelijk werkster. Zij is beschikbaar om u als ouder te ondersteunen als dat nodig is. Denk hierbij aan praktische zaken waar u tegen aan kunt lopen.

Diëtist

Mevrouw Vrolijk en mevrouw Schutte zijn de diëtisten. Zij bieden hulp en begeleiding bij voeding en voedingsproblemen van uw kind tijdens het ziekteproces en de behandeling. Waarschijnlijk heeft u al contact met de diëtist in het PMC. Heeft u vragen over de voeding? Dan mag u ook altijd contact opnemen met onze diëtisten. Zij zijn telefonisch bereikbaar op: 088 624 53 27 of per mail via kind.dietist@isala.nl

Psycholoog

Soms kan psychologische ondersteuning fijn zijn. De klinisch psycholoog kan met u en eventueel met uw kind contact leggen en begeleiding bieden.

Ontvangst op de afdeling Kindergeneeskunde

Dagbehandeling

 • Voor een dagbehandeling gaat u met uw kind naar de afdeling Kindergeneeskunde, dagverpleging V4.3.
 • De kinder(oncologie)verpleegkundige ontvangt u daar. Als u voor de eerste keer komt, vertelt ze hoe alles op de afdeling gaat en krijgt u een rondleiding.
 • De kinderarts komt met u kennismaken. Van de kinderoncoloog uit het PMC krijgen de kinderarts en kinder(oncologie)verpleegkundige een overdracht. Hierdoor zijn al een aantal dingen over uw kind bij ons bekend. Meestal worden er nog wel een paar vragen aan uw kind en u gesteld.
 • Ook maakt u kennis met de medisch pedagogisch zorgverlener.
 • Op de behandelkamer wordt de VAP aangeprikt door de kinderarts of verpleegkundig specialist.
 • Eventueel wordt bloed afgenomen.
 • Er wordt cytostatica gegeven en daarna wordt de VAP-naald weer verwijderd.
 • Als u wilt, kan de medisch pedagogisch zorgverlener er bij zijn, zodat zij uw kind kan ondersteunen met afleidingstechnieken die bij uw kind passen.

Opname op de Kinderafdeling

 • Als uw kind moet worden opgenomen, omdat uw kind bijvoorbeeld koorts heeft, dan gaat u naar de Kinderafdeling op V4.3.
 • Wilt u de medicijnen van uw kind meenemen voor de eerste uren van de opname? Natuurlijk worden de medicijnen hierna zo snel mogelijk vanuit onze eigen ziekenhuisapotheek geleverd.
 • Als uw kind is opgenomen op de Kinderafdeling, is er regelmatig contact tussen onze kinderarts en uw kinderoncoloog van het PMC.

Wat doet afdeling Kindergeneeskunde anders dan het PMC?

 • Wij proberen zoveel mogelijk vaste kinderartsen, verpleegkundig specialisten en kinder(oncologie)verpleegkundigen voor uw kind te laten zorgen.
 • In het PMC is uw kind waarschijnlijk gewend aan een bepaald ritueel rondom het aanprikken van de VAP. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Soms gebruikt het PMC andere naalden of pleisters voor het aanprikken en fixeren van de VAP dan wij. Voor de behandeling maakt dit geen verschil.

Aan wie stelt u vragen?

 • Als u of uw kind thuis vragen heeft, neem dan eerst contact op met het PMC.
 • Uw kinderoncoloog neemt daarna eventueel contact op met ons om een deel van de zorg over te dragen.
 • Als onze kinderarts vragen heeft over de behandeling, dan overlegt deze met de kinderoncoloog van het PMC.

Een kijkje nemen?

Bent u benieuwd naar de afdeling Kindergeneeskunde van Isala? Neem dan alvast een kijkje.

Of ga naar ‘Welkom op de afdeling Kindergeneeskunde’, waar u meer informatie vindt over onze afdeling.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624  50 52 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6206