Contact
  1. 6428-Afwijkingen-urineleiders-kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de urineleiders en de behandeling ervan.

​Urineleiders

Een mens heeft twee urineleiders. De urineleider (ureter) is de buis die loopt tussen de nier en de blaas. De twee urineleiders - uit elke nier één - zorgen voor het transport van de urine naar de blaas. Aan het eind van de urineleider, bij de inmonding van de blaas, zit een soort ventiel. Dit ventiel verhindert de terugloop van de urine naar de nier.

Afwijkingen aan de urineleiders

De meest voorkomende afwijkingen aan de urineleiders bij kinderen zijn:

  • vesico ureterale reflux;
  • mega ureter;
  • juxtavesicale stenose;
  • ureterocele;
  • ectopische ureteruitmonding.

Vesico ureterale reflux

Vesico ureterale reflux is de medische term voor terugloop van urine vanuit de blaas naar de nier. Wanneer de aard van de reflux niet al te ernstig is, kan deze met het ouder worden vanzelf verdwijnen. Normaal gesproken kan urine die eenmaal vanuit de nier in de blaas wordt uitgescheiden niet meer teruglopen naar de nier. Als dit wel gebeurt, kan dit zorgen voor een verwijding van de urineleider (hydro ureter), verwijding van het nierbekken en urineweginfecties.

Deze aandoening wordt operatief behandeld. Hiervoor zijn meerdere operaties mogelijk. Tevens krijgen patiënten met een reflux veelal een langdurige behandeling met antibiotica.

Mega ureter

Mega ureter is een sterke verwijding van de urineleider; de urineleider kan op bepaalde plaatsen totaal verwijd zijn. Hierdoor is de doorloop van urine verminderd. De aandoening kan urineweginfecties veroorzaken. Deze aandoening is met een operatie te verhelpen.

Juxtavesicale stenose

Juxtavesicale stenose is een vernauwing van de urineleider, daar waar deze overgaat in de blaas. Deze aandoening leidt tot een verwijding van de urineleider en vaak ook van het nierbekken. Als de functie van de bovenliggende nier achteruitgaat of er bij herhaling urineweginfecties ontstaan, is een operatie noodzakelijk. Tijdens de operatie zal de uroloog de urineleider ‘verslanken’: het vernauwde deel wordt verwijderd en de urineleider wordt zo in de blaas te gezet dat de urine niet terug kan stromen.

Ureterocele

Bij ureterocele is het laatste deel van de urineleider sterk verwijd. Het uitmondingsgaatje in de blaas is in de regel vernauwd. Deze aandoening komt met name voor in combinatie met een verdubbeling van de afvoerwegen van de nier. Soms is de bovenliggende urineleider flinke verwijd. De ureterocele kan tot infectie leiden. Bij ernstige vormen van deze aandoening is operatief ingrijpen veelal noodzakelijk.

Ectopische ureteruitmonding

Er is sprake van een ectopische ureteruitmonding als de urineleider op een andere plek uitmondt dan in de blaasbodem. Bij meisjes kan dat bijvoorbeeld in de plasbuis zijn. Ook kan de urineleider uitmonden in andere organen, zoals in de baarmoeder bij meisjes of op de zaadblaasjes bij jongens. Als de afwijkende ureteruitmonding bij meisjes uitkomt in de plasbuis, hebben zij last van onwillekeurig, druppelsgewijs urineverlies.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 oktober 2022 / 6428

Gerelateerde folders