Contact
  1. 6447-Ejectiefractiebepaling-rust

​Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de pompfunctie van het hart in rust. Hier leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vóór het onderzoek aan ons door.
  • Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Heeft u een afspraak in Isala Diaconessenhuis Meppel? Volg dan routenummer 88.

Onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer één uur (inclusief wachttijd). U kunt het volgende verwachten:

  • U krijgt een infuus in een ader in de arm en via dit infuus wordt een stof toegediend die aan uw rode bloedcellen hecht. Daarna wacht u 20-30 minuten in de wachtkamer.
  • U komt op een onderzoeksbed te liggen en krijgt ECG-plakkers op uw borst geplakt. Hiermee wordt het hartritme beoordeeld.
  • Daarna krijgt u via het infuus de radioactieve vloeistof toegediend. De camera wordt boven uw hart geplaatst. Er worden foto’s gemaakt van de pompfunctie van uw hart. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde ondergaat, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven? U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan namelijk het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig. 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Nucleaire geneeskunde
(0522) 23 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6447

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.