Contact
  1. 6641-Slapen kun je leren

In het Slaapcentrum van Isala werken psychologen van de afdeling Medische psychologie. Een van de artsen van het Slaapcentrum heeft u doorverwezen naar de psycholoog. De psychologen verzorgen de slaaptraining -een kortdurende therapie op maat- waarin u leert uw slaap te verbeteren.

Normale slaap

Slapen is nodig om tot rust te komen en om zowel lichamelijk als geestelijk te herstellen. De slaapbehoefte verschilt per persoon; de één heeft weinig en de ander heeft veel slaap nodig. Naarmate mensen ouder worden, slapen ze minder. Pasgeboren kinderen slapen gemiddeld 16 uur per dag en volwassenen zo’n 7 tot 8 uur. Ouderen slapen nog minder en vrouwen slapen gemiddeld weer wat meer dan mannen. Ieder mens heeft bovendien een eigen dag- en nachtritme. Zo zijn er ochtend- en avondmensen. De kwaliteit van de slaap en een uitgerust gevoel is belangrijker dan het tijdstip of de duur van de slaap.

Vormen van slapeloosheid

Een derde van de Nederlandse bevolking heeft wel eens een slaapprobleem. Voor ongeveer 15% van de bevolking is slapeloosheid een ernstig probleem.

Iemand die regelmatig slecht slaapt, hier minstens een maand last van heeft en daardoor overdag minder goed functioneert, heeft last van een slaapstoornis. Zo’n stoornis gaat gepaard met concentratieproblemen, prikkelbaarheid en gebrek aan energie.

Soms is een slaapprobleem het gevolg van een andere aandoening, een bijwerking van medicatie of het gevolg van een psychisch probleem zoals een depressie, burn out of angststoornis. Voor de behandeling van psychische klachten verwijzen wij ook naar GGZ Nederland of een eerstelijns psycholoog.

Traumatische gebeurtenissen, zoals inbraak, ongeval of plotseling verlies, kunnen ook leiden tot slaapstoornissen. Ze kunnen bijvoorbeeld nachtmerries veroorzaken. De aangewezen behandeling voor trauma is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een behandeling die ook door Isala wordt aangeboden. Meer informatie over deze behandeling vindt u op www.emdr.nl.

Oorzaak

Soms is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Een combinatie van versterkende factoren kan een rol spelen. Ongeacht de oorzaak van slapeloosheid kunt u in een vicieuze cirkel terechtkomen. Het slecht slapen blijft in stand door negatieve gedachten over de slaap, moeite met ontspannen en het compenseren van slechte nachten door lang op bed te blijven liggen.

Behandeling

Slaapmedicatie

Slaapmedicatie kan tijdelijk van nut zijn voor een acuut probleem, maar wordt in principe niet aanbevolen voor de lange termijn.

Slaaptraining

Bij langdurige slaapproblematiek is slaaptraining, volgens de principes van de zogenoemde cognitieve gedragstherapie, de eerste keus. Cognitieve gedragstherapie is erop gericht de factoren die bijdragen aan uw slapeloosheid in kaart te brengen. Het kan gaan om factoren die te maken hebben met u als persoon, uw lichamelijke gesteldheid, met uw denkwijze of uw gedrag. U ontdekt de belemmerende factoren voor uw slaap en werkt via opdrachten aan het veranderen van ingesleten patronen.

Slaapdagboek

Tijdens het diagnose- en behandeltraject ontvangt u een slaapdagboek die u zelf invult. We krijgen zo een indruk van uw kwaliteit van slaap en mogelijkheden voor verandering.

Ontspanningsoefening

Het leren van ontspanningsoefeningen kan deel uit maken van de slaaptraining. Yoga, meditatie en regelmatige lichaamsbeweging dragen ook bij aan meer rust.

Slaapgewoonten

Slaaphygiënische adviezen maken altijd deel uit van de behandeling. Het gaat om algemene adviezen zoals het aanhouden van regelmatige bedtijden, vermijden van cafeïne en alcohol voor het slapen gaan enzovoort.

Actief bezig zijn met uw slaapprobleem helpt om de vicieuze cirkel te doorbreken. In gemiddeld vijf sessies werkt u samen met de psycholoog aan het verbeteren van de kwaliteit van uw slaap. De inspanning meer dan waard!

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 6641