Contact
 1. 6695-Logopedie bij problemen met praten en slikken bij de ziekte van Parkinson

​Door de ziekte van Parkinson kan praten, kauwen en slikken lastiger worden. Ook het verliezen van speeksel komt vaak voor. Logopedie kan dan hellpen. In deze folder leest u hier meer over. Deze informatie kan ook handig zijn voor uw partner en andere naasten. 

Klachten

De logopedist is de specialist op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken. De meest voorkomende problemen bij Parkinson zijn:

 • Zachte, hese stem
  U bent minder goed te verstaan. Dit komt onder andere doordat uw stem minder hard en minder duidelijk klinkt.  
 • Mompelen
  Ook kunt u woorden en zinnen minder duidelijk uitspreken. We noemen dit ook wel een afname van de articulatiebewegingen. U gaat dan meer binnensmonds mompelen.
 • Sneller tempo van praten
  Wat ook kan gebeuren, is dat u in een sneller tempo gaat praten. We noemen dat ook wel accelereren.  
 • Problemen met kauwen en slikken
 • U kunt last hebben met kauwen, slikken en het onder controle houden van de hoeveelheid speeksel in de mond. Deze klachten komen vaker voor in een later stadium van de ziekte.

Onderzoek

Tijdens uw bezoek aan de logopedist bespreekt u samen uw klachten. Verder onderzoekt de logopedist:

 • de kwaliteit en luidheid van uw stem;
 • of u duidelijk spreekt en verstaanbaar bent voor anderen;
 • hoe snel of langzaam u spreekt.
 • of u verschillende toonhoogtes gebruikt, dus niet praat op eentonige toon;
 • de uitdrukking van uw gezicht. We noemen dat ook wel de mimiek;
 • het kauwen en slikken;
 • het verlies van speeksel;
 • de mogelijkheden om met oefeningen uw klachten te kunnen verminderen.

Na het onderzoek

Als de logopedist samen met u beslist dat behandeling nodig is, wordt er een behandelplan gemaakt. De logopedist maakt dit behandelplan voor u. Uw klachten en mogelijkheden zijn daarbij het uitgangspunt. Ook uw wensen en die van uw partner en/of mantelzorgers kunnen in het plan worden meegenomen.

Behandeling

Wat houdt de logopedische behandeling in?

Praten

Om uw verstaanbaarheid te verbeteren, kunt u PLVT-therapie krijgen. Dit is een korte, maar intensieve therapie. In vier tot acht weken werken we aan het verbeteren van uw verstaanbaarheid. Daarna stopt de behandeling enkele maanden. Na een poosje komt u dan weer op controle. Tijdens deze controle kijken we of uw verstaanbaarheid op niveau gebleven is of dat u opnieuw een korte training nodig heeft.

Omdat uw partner en/of mantelzorger u thuis kunnen begeleiden, worden zij vaak bij de behandeling betrokken.

Kauwen en slikken

De logopedist bekijkt welke problemen u heeft met eten en drinken. U krijgt adviezen hoe u het kauwen en slikken kunt verbeteren. Met als doel dat u weer op een veilige manier en binnen redelijke tijd voldoende kunt eten en drinken.

Het onder controle houden van speeksel in de mond

Het verliezen van speeksel komt veel voor bij de ziekte van Parkinson. Dit komt doordat uw slikspieren minder actief en stijver worden. Als u slikt, blijft er daardoor speeksel in uw mond achter. Ook slikt u minder vaak. Er blijft dan te veel speeksel in uw mond. Het speeksel loopt dan snel uit uw mond.

Er zijn verschillende behandelingen om het speekselverlies te proberen te verminderen. Niet elke behandeling heeft bij iedereen een even goed resultaat. Vooral in de latere fase van de ziekte zijn de resultaten wisselend.

De logopedist zal u vooral leren om vaker en beter te slikken. Als dit niet voldoende helpt, kan er samen met een neuroloog gekeken worden of een medische behandeling u kan helpen.

De logopedist bespreekt met u waar de vervolgbehandeling het beste kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis zijn of binnen een andere instelling of praktijk bij u in de buurt.

ParkinsonNet

De logopedisten van Isala zijn aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 6695