Contact
  1. 7046-Vaatrevalidatie (PID): H5 Aanvullende informatie

Nuttige adressen

Nederlandse Hartstichting
Bezoekadres: Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag
Postadres: Postbus 300, 2501 CH Den Haag
Informatielijn Nederlandse Hartstichting: 0800 300 0300

De Hart&Vaatgroep
Bezoekadres: Laan Blussé van Oud Alblas 2, 3769 AT Soesterberg
Postadres: Postbus 133, 3769 ZJ Soesterberg
(088) 111 16 00
info@hartenvaatgroep.nl

Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie
Paasheuvelweg 15, 1105 BE Amsterdam
(020) 697 10 14
info@stoeh.nl

Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Postbus 725, 3500 AS Utrecht
(030)2971100
info@trimbos.nl

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Bezoekadres: Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden
Postadres: Postbus 470, 3830 AM Leusden
(033) 463 05 66

Stichting Voedingscentrum Nederland
Bezoekadres: Eisenhowerlaan 108, 2517 KL Den Haag
Postadres: Postbus 85700, 2508 CK Den Haag
(070) 306 88 88
voedingscentrum@vc.agro.nl

Literatuurlijst

René Diekstra: Ik kan denken, voelen, wat ik wil
Een handleiding tot het oplossen van emotionele problemen door rationele zelfanalyse
Uitgeverij Swets & Zeitlinger, ISBN 9026502389

Theo IJzermans & Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd
Omgang met emoties op het werk: de rationele effectiviteitstraining
Uitgeverij Thema, ISBN 9070512122

Jan Verhulst: RET tegen stress
Rationeel omgaan met stress
Uitgeverij Swets & Zeitlinger, ISBN 9026514182

M. Appelo: Van draaglast naar draagkracht
Het vergroten van het probleemoplossend vermogen
Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 9031329673

H. Hermans: Je piekert je suf
Over piekeren, besluiteloosheid en uitstellen
Uitgeverij Boom, ISBN 90 6009 9508

Alan Carr: Stoppen met roken
Adviezen ter ondersteuning bij het stoppen met roken
Uitgeverij De Boekerij BV, ISBN 9022513483

Jan Geurtz: De opluchting
In één dag van het roken af
Uitgeverij Ambo, ISBN 9041405186

Goed van eten en drinken
Uitgebreide informatie over gezonde voeding
Uitgeverij Voedingscentrum31

Voor het samenstellen van deze informatie is gebruikgemaakt van het hartrevalidatieprogramma van Isala.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7046