Contact
  1. 7043-Vaatrevalidatie (PID): H2 Vaatrevalidatie

Patiënten Informatie Dossier

INFO- en FIT-programma

Het behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft voor een groot deel te maken met het aanpassen van de leefstijl. Het veranderen van gewoonten met betrekking tot voeding, roken, alcohol, bewegen en stress is een veeleisende taak. Het vraagt veel van u en uw omgeving. Daarom wordt u en uw partner de mogelijkheid geboden om een voorlichtings­programma te volgen in het Leef- en beweegcentrum van Isala. Het INFO-programma is een voorlichtingsprogramma waarin u informatie krijgt over aanpassing van de leefstijl zodat er in de toekomst zo min mogelijk kans op (nieuwe) vaatproblemen is. Iedere patiënt zal in het informatieprogramma zijn eigen risicofactoren leren kennen. U krijgt informatie van de diëtiste, de fysiotherapeut, de psycholoog, de verpleegkundige en de internist. Misschien heeft u vragen over stoppen met roken, seksualiteit, werkhervatting of andere onderwerpen. Dit kan ook gelden voor uw eventuele partner en/of directe naasten, want zij ervaren eveneens de gevolgen van uw situatie. Hiervoor is alle ruimte tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast kunt u meedoen aan het FIT-programma. Dit is een fitnessprogramma voor patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten. Na een fietsproef en een kort bezoek aan de cardioloog kunt u onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut werken aan gezond bewegen en verbetering van uw conditie.

Om uw conditie te verbeteren en in de toekomst hart- en vaatziekten te voorkomen is het zinvol dat u deelneemt aan dit informatie- en fitprogramma. Na afloop van het programma ontvangt u adviezen hoe u de opgebouwde conditie kunt behouden.
Het revalidatieprogramma valt onder verzekerde zorg (vergoeding valt onder het eigen risico).

Rol van de revalidatieverpleegkundige

De revalidatieverpleegkundige is voor u de aanspreekpersoon tijdens het revalidatietraject. Uw medische achtergrond en situatie en uw vorderingen zijn bij haar bekend. Zo nodig kan de verpleegkundige u advies geven en bij eventuele klachten maatregelen nemen of hulp van een andere zorgverlener inroepen.
Aan het eind evalueert de revalidatieverpleegkundige met u of de gestelde doelen zijn behaald.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7043