Contact
  1. 7121-Nierscintigrafie DMSA bij kinderen (onder 6 jaar)

​Het doel van een nierscintigrafie bij kinderen is het in beeld brengen van de vorm, het opsporen van eventuele littekens en het onderzoeken van de functies van de nieren. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding

  • Er zijn geen specifieke voorbereidingen nodig voor het onderzoek.
  • Voor het onderzoek wordt een dagopname op de kinderafdeling geregeld. U hoort via de secretaresse van de kinderarts hoe laat u daar met uw kind moet zijn. Op deze afdeling wordt het infuus ingebracht.

Melden

Locatie Isala Zwolle

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u bij de dagopname op de kinderafdeling verwachten.

Locatie Saxenbrugh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Het onderzoek

  • Op de kinderafdeling wordt het infuus bij uw kind ingebracht.
  • Vervolgens gaat u met uw kind naar de afdeling Nucleaire geneeskunde waar via het infuus een radioactieve stof wordt toegediend.
  • Ongeveer drie uur na de toediening worden foto’s gemaakt, dit duurt ongeveer een uur.
  • Om te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat uw kind stil ligt. Soms wordt uw kind in een vacuümmatje gelegd om het bewegen zoveel mogelijk te beperken.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die uw kind krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor de gezondheid van uw kind en verlaat op natuurlijke wijze het lichaam. Dit gaat voor een groot deel via de urine. Om dit te bevorderen wordt geadviseerd uw kind op de dag van het onderzoek veel te laten drinken en regelmatig te laten uitplassen. Ook is het verstandig, als dit van toepassing is, de eerste twee luiers te verwisselen met behulp van plastic handschoenen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als uw kind een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt uw kind meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar de behandelend arts van uw kind, die u erover zal informeren.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

 

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 7121