Contact
  1. 7121-Nierscintigrafie DMSA bij kinderen (onder 6 jaar)

​Het doel van een nierscintigrafie bij kinderen is het in beeld brengen van de vorm, het opsporen van eventuele littekens en het onderzoeken van de functies van de nieren.

Voorbereiding

Er zijn geen specifieke voorbereidingen nodig voor het onderzoek.

Voor het onderzoek wordt een dagopname op de kinderafdeling geregeld. U hoort via de secretaresse van de kinderarts hoe laat u daar met uw kind moet zijn. Op deze afdeling wordt het infuus ingebracht.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u bij de dagopname op de kinderafdeling verwachten. 

Het onderzoek

  • Op de kinderafdeling wordt het infuus bij uw kind ingebracht.
  • Vervolgens gaat u met uw kind naar de afdeling Nucleaire geneeskunde waar via het infuus een radioactieve stof wordt toegediend.
  • Ongeveer drie uur na de toediening worden foto’s gemaakt, dit duurt ongeveer een uur.
  • Om te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat uw kind stil ligt. Soms wordt uw kind in een vacuümmatje gelegd om het bewegen zoveel mogelijk te beperken.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die uw kind krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor de gezondheid van uw kind en verlaat op natuurlijke wijze het lichaam. Dit gaat voor een groot deel via de urine. Om dit te bevorderen wordt geadviseerd uw kind op de dag van het onderzoek veel te laten drinken en regelmatig te laten uitplassen. Ook is het verstandig, als dit van toepassing is, de eerste twee luiers te verwisselen met behulp van plastic handschoenen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening;
  • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn
Let op
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen? Wilt u dit aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis en de vliegduur nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar de behandelend arts van uw kind, die u erover zal informeren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

23 november 2018 / 7121

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.