Contact
 1. 7168-PET-CT-onderzoek hart Rubidium-82

Onderzoek naar (dreigend) zuurstoftekort in het hart

​Met een PET-CT-onderzoek wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Dit gebeurt met de zogeheten PET-CT-camera. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding thuis

Uw cardioloog heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde voor een myocardscan met behulp van Rubidium-82. Leest u deze informatie goed door, vooral de voorbereiding op het onderzoek. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

Het is wel belangrijk dat u vanaf 24 uur vóór het onderzoek geen koffie, thee, ijsthee, cola, energiedrankjes en producten met chocolade (zoals chocoladerepen of chocolademelk) gebruikt.

Daarnaast gelden er andere belangrijke voorbereidingen.

Houdt u rekening met het volgende:

 • De administratiemedewerker benadert u één à twee werkdagen voor het onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen. Als u overdag moeilijk bereikbaar bent, wilt u dan alstublieft zelf contact opnemen met onze afdeling?
 • Geef het in het telefoongesprek aan als u last heeft van kleine ruimtes (claustrofobie). Er kan dan met u afgesproken worden dat u zich een uur eerder moet melden. U krijgt dan een rustgevend tabletje. Het is raadzaam om vervoer te regelen. Dit tabletje heeft als bijwerking dat u minder alert kan zijn. U mag daarom na het onderzoek gedurende 8 uur niet deelnemen aan het verkeer.
Let op
Het onderzoek kan niet doorgaan als:
 • u in de 48 uur voorafgaand aan het onderzoek de medicijnen Persantin (dipyridamol) of Asasantin gebruikt;
 • u in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek cafeïnehoudende pijnstillers gebruikt. Verder mag u uw medicijnen gewoon innemen, tenzij wij u hierover telefonisch informeren; 
 • u in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek koffie, thee, ijsthee, cola (ook geen cafeïnevrije koffie, thee of cola), cafeïnehoudende energiedrankjes of producten met chocolade (zoals chocolademelk of repen) gebruikt;
 • u niet met één arm boven uw hoofd kunt liggen (duur 20 minuten).

Neem contact op

Wilt u in de volgende gevallen tijdig contact met ons opnemen:

 • als u niet kunt komen (minstens 24 uur van tevoren doorgeven);
 • als u moeilijk te prikken bent;
 • als u niet met één arm boven uw hoofd kunt liggen;
 • als u verzorging nodig heeft;
 • als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Digitale vragenlijst invullen

Voor dit onderzoek vragen wij u ook digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontving u per e-mail. Vul de vragenlijst voor de dag van het onderzoek in. Wanneer u de vragenlijst niet per e-mail heeft ontvangen, kan het zijn dat:

 • uw e-mailadres nog niet bekend is bij Isala;
 • de mail in de map ongewenste e-mail terecht is gekomen;
 • u de vragenlijst al ingevuld hebt bij een eerder hartonderzoek.

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt en/of lichte lunch gebruiken, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of een beschuit met een glas melk, water of vruchtensap. Diabeten adviseren wij daarnaast de dosis insuline aan te passen aan de voedselinname. Overleg dit eventueel met uw arts.

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 • als u een medicatielijst heeft en deze meeneemt, dan hoeft u de medicatie niet op het formulier in te vullen.

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Verloop van het onderzoek

 • In een voorbereidingsruimte wordt u geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. Dan kunt u ook uw vragen stellen. Ook wordt er een infuus geprikt in uw arm. Het is niet mogelijk om iemand mee te nemen naar de scanruimte.
 • Vervolgens gaat u naar de PET-CT ruimte. U wordt gevraagd om het bovenlichaam te ontkleden en worden er ECG plakkers op uw bovenlichaam geplakt.
 • Voor het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met uw armen boven uw hoofd. De laborant sluit het ECG aan voor controle van uw hartritme en u krijgt een bloeddrukband om uw arm.
 • Het onderzoek begint, indien aangevraagd, met een CT-scan calciumscore. Hiermee wordt vastgesteld of er verkalkingen in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn en zo ja in welke mate.
 • Vervolgens wordt er een overzichtsfoto van uw borstkas gemaakt, om de exacte locatie van uw hart te bepalen. Hierna volgt de CT-scan van uw hart.
 • Na de CT-scan volgt de opname van uw hart in rust. De radioactieve vloeistof Rubidium-82 wordt ingespoten via het infuus, waarna meteen een PET-scan wordt gemaakt. De PET-scan duurt ongeveer zeven minuten.
 • Vervolgens wordt een medicijn via het infuus ingespoten. Hierdoor wordt een inspanning nagebootst. Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken (druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, versnelling van de hartslag, kortademigheid of misselijkheid). Binnen enkele minuten verdwijnen de bijwerkingen.
 • Tenslotte wordt nogmaals de radioactieve stof ingespoten via het infuus en start de tweede PET-scan. Bij deze scan wordt het hart in inspanning afgebeeld. Het is de bedoeling dat u, ondanks eventuele ongemakken, wel zo stil mogelijk blijft liggen. Deze PET-scan duurt eveneens zeven minuten.
 • De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en is al uit uw lichaam verdwenen zodra u de afdeling verlaat.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: een blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Fotoboek

Wat kunt u verwachten van het onderzoek en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Met de fotoreportage (zie onderaan de websitepagina van deze folder) krijgt u een beeld van de voorbereidingen, het onderzoek en onze afdeling.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 30 april 2024 / 7168 / L

Myocardscan PET-CT

 

 

​In overleg met uw cardioloog krijgt u een PET-CT-onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Er wordt dan bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

 

Liggend in de scan

Voorbereiding

De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.

Telefonisch contact

Aanmelden

Nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil in de Centrale hal, gaat u met uw afsprakenticket naar Nucleaire geneeskunde ( V3.1) voor uw afspraak. Scan daar de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil en loop naar de aangegeven wachtruimte.

 

 

Aanmeldzuil

Balie

Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.

 

 

Aanmelden bij de balie

Laborant

 

U wordt opgehaald door de laborant. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de scanruimte.

 

Wachtruimte

Voorbereidingsruimte

In een aparte voorbereidingsruimte informeert de laborant u over het verloop van het onderzoek. Dan kunt u ook uw vragen stellen. Ook overhandigt u een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenlijst.

Gesprek met verpleegkundige

ECG plakkers

De laborant plakt op uw ontblote bovenlichaam ECG plakkers en brengt een infuus aan in uw arm.

Onderzoek

Opname van uw hart

Na de CT-scan van uw hart volgt de opname van uw hart in rusttoestand (met de radioactieve vloeistof rubidium-82 via het infuus). De laborant maakt meteen een PET-scan, die ongeveer 7 minuten duurt. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Scan

Medicijn via het infuus

Vervolgens spuit de laborant een medicijn via het infuus in en daarna nogmaals de radioactieve stof. Een tweede PET-scan wordt gemaakt, waarbij het hart in inspanning is afgebeeld. Deze PET-scan duurt eveneens 7 minuten.

Infuus

Weer naar huis

Daarna mag u naar huis, met partner of een familielid. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

 

 

In de lift
Liggend in de scan
Telefonisch contact
Aanmeldzuil
Aanmelden bij de balie
Wachtruimte
Gesprek met verpleegkundige
Onderzoek
Scan
Infuus
In de lift