Contact
 1. 7295-PET-CT onderzoek Gallium-DOTATOC

Om tumoren in het lichaam in beeld te brengen kan een PET-CT-onderzoek worden uitgevoerd. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is PET-CT-onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Een PET-CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan).

De Positron Emissie Tomografie (PET)

De Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek waarbij met behulp van radioactieve vloeistof organen en weefsel worden afgebeeld. De radioactieve vloeistof wordt via een infuus in de bloedbaan ingespoten.
Deze stof bindt zich aan de neuro-endocriene tumoren. Deze tumoren ontstaan bij ongeremde groei van cellen van het hormoonsysteem (endocriene systeem). Het zenuwstelsel (neurologisch systeem) stuurt het hormoonsysteem aan. Vervolgens wordt er een scan gemaakt.

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren weer uit het lichaam. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Computer Tomografie (CT-scan)

Ook wordt er een CT-scan uitgevoerd. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan heen. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren is opgenomen. Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Voorbereiding

Thuis

 • Één à twee werkdagen vóór het onderzoek wordt u thuis gebeld. Een van onze medewerkers neemt dan een vragenlijst met u door. Als u die dagen niet thuis bent, kunt u ons ook bellen op een tijdstip dat u schikt. Wij zijn tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar.
 • Wilt u tijdens het onderzoek een rustgevend tabletje? Dan is het raadzaam om vervoer te regelen. Dit tabletje heeft als bijwerking dat u minder alert kunt zijn en daarom mag u na het onderzoek gedurende 8 uur niet deelnemen aan het verkeer. 

Op de onderzoeksdag

 • In de twee uur vóór uw afspraak moet u één liter water drinken. Voorbeeld: als u zich om 10.00 uur moet melden, dan drinkt u tussen 8.00 en 10.00 uur één liter water.
 • U mag normaal plassen, want het is niet nodig om met een volle blaas te komen.
 • U kunt uw medicijnen gebruiken zoals u gewend bent. Voor diabeten gelden aparte instructies (zie hieronder: Bij diabetes).
 • Wanneer er ook een diagnostische CT-scan wordt gemaakt mag u twee uur voor het onderzoek niet meer eten en drinken. U drinkt alleen water ter voorbereiding op het onderzoek, zoals eerder aangegeven. U hoort dit van de medewerker die u belt. Het is belangrijk dat u op de dagen voor en na het onderzoek voldoende vocht en zout binnen krijgt. Op de dag vóór en de dag na het onderzoek vragen we daarom om 2 liter water en één kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u gemakkelijke kleding draagt; de bovenkleding zonder ritsen of knopen. U kunt tijdens het onderzoek geen bh dragen. Sieraden kunt u beter thuis laten.
 • In de voorbereidingsruimte kunt u via uw eigen smartphone naar muziek luisteren. Lezen is ook toegestaan.
 • Draagt u een kunstgebit? Deze moet uit bij het maken van de foto's. Houd hier rekening mee bij het (eventueel) aanbrengen van kleefpasta.

Bijzondere omstandigheden

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, wilt u dit dan doorgeven tijdens het telefonische gesprek op de werkdag vóór het onderzoek?
 • Geeft u borstvoeding, dan moet u de eerste zes uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.
 • Neem geen kinderen en (mogelijk) zwangeren mee. Tot drie uur na het onderzoek is het aan te raden zo min mogelijk contact te hebben met kinderen en (mogelijk) zwangeren.

Bij diabetes

 • Indien u een diagnostische CT krijgt en u gebruikt Metformine, dan mag u deze gewoon doorgebruiken. Bij een verminderde nierfunctie zal Metformine gestopt moeten worden. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.
 • Andere medicatie voor diabetes, zoals insuline of tabletten mag u gewoon innemen.
 • Andere medicijnen die niet met diabetes te maken hebben, kunt u gewoon innemen.

Dag van het onderzoek

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, ontvangt u een ticket met barcode en de tijd dat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Op de afdeling scant u opnieuw de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen. Vanaf het moment dat u uit de wachtkamer opgehaald wordt, kan uw begeleider niet meer mee.

Belangrijk!
Omdat het radioactieve materiaal maar heel kort houdbaar is en speciaal voor u wordt besteld, is het van het grootste belang dat u op tijd aanwezig bent en zich aan de voorbereiding houdt.

Onderzoek

De laborant geeft u uitleg over het onderzoek. Bent u bang voor kleine ruimtes, dan kunt u vragen naar een rustgevend tabletje. Als dit het geval is, mag u na het onderzoek gedurende 8 uur niet zelf aan het verkeer deelnemen.
Het onderzoek ziet er als volgt uit:

 • Er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht. Vervolgens wordt de radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof moet één uur inwerken. Gedurende die tijd mag u op een bed in de toedienruimte blijven liggen of zitten. U krijgt eventueel een deken om te voorkomen dat u het koud krijgt en u mag naar muziek luisteren.
 • Na de inwerktijd gaat u weer naar het toilet om uit te plassen. Draagt u een kunstgebit of gehoorapparaat? Deze wordt gevraagd om uit te doen. Daarna worden de foto's gemaakt met de PET-CT-scanner. Hierbij ligt u op een smal bed dat stapsgewijs door de scanner schuift. Elke stap duurt ongeveer vier minuten. Het apparaat maakt geen hard geluid. Er worden foto's gemaakt van uw kruin tot en met de liezen. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.
 • Als een diagnostische CT-scan is aangevraagd wordt aansluitend een CT-scan gemaakt met een jodiumhoudend contrastmiddel dat via de infuusnaald in uw arm wordt ingebracht. Dit is nodig om de bloedvaten in uw lichaam zichtbaar te maken.
Afbeelding PET-CT-scanner
Afbeelding 1. PET-CT-scanner

 

Duur van het onderzoek

De scantijd duurt ongeveer 40 minuten tot maximaal 55 minuten. De diagnostische CT duurt 10 minuten en 15 minuten wachttijd. Daarna bent u klaar en kunt u de afdeling verlaten. In totaal duurt het onderzoek 2 uur (dit is inclusief een wachttijd van 1 uur).

Let op: Soms kan het helaas voorkomen dat uw onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken moment. Het productieproces van deze stof is niet eenvoudig en het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen. Dit wordt dan ook zorgvuldig getest voordat het wordt getransporteerd naar de diverse ziekenhuizen. Toch komt het helaas regelmatig voor dat een bepaalde levering wordt afgekeurd. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als een diagnostische CT- onderzoek wordt verricht:


Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus.


Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan er een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

 • allergische reacties;
  Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan.
  Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrastvloeistof. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat een eventuele reactie meteen kan worden behandeld, als dat nodig is.
  Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek. 
 • verstoring nierfunctie;
  Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen, is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten op basis van het bloedonderzoek voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen.
  Bekijk voor meer informatie de informatiefolder over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder ‘Contrastpoli‘.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • regelmatig: blauwe plek op de plaats van de toediening;
 • zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

In de voorlichtingsfilm kunt u zien hoe een PET-CT-onderzoek ongeveer verloopt. LET OP! Dit is een algemene film, het precieze verloop van het PET-CT-onderzoek staat hierboven beschreven.

Screenshot PET scan 
Bekijk de video over het verloop van een PET-CT-onderzoek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 20 februari 2024 / 7295

Gerelateerde folders